Login Logout
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Lääkärin toimialaversio

Lääkärin toimialaversioon on lisätty uusia ominaisuuksia. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi:

 • Potilaskertomuksen tekemiseen
 • Tulostettavissa Kela-lomakkeissa
 • Kanta-merkintöjen tekemiseen

Tärkeää huomata:

 • Kela-lomakkeet ovat muokattavia PDF-lomakkeita. Niiden käyttö edellyttää virallisen Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman asennusta tietokoneelle. https://get.adobe.com/fi/reader/
 • Lomakkeiden käyttö edellyttää toistaiseksi, että Ajas Touchin tiedostopalvelu on otettu käyttöön kohdassa: "Tiedostot" ->" Ota tiedostopalvelu käyttöön". Itse palvelua ei tarvitse käyttää, mutta se on kytkettävä päälle käyttöönottopainikkeesta.
 • Kanta-merkintöjen tekeminen edellyttää, että käyttäjällä on voimassaoleva Kanta-toimitussopimus kanssamme ja että käyttöönottokoe on suoritettu.
 • Lääkärin toimialaversiossa on useita toimintoja, jotka vaativat selaimen ponnahdusikkunoiden sallimisen. Tämä asetus on hyvä muuttaa selaimessa heti käytön alussa.

Toimenpiteet

Kelan suorakorvausmenettelyssä hyväksyttäviä toimenpidekoodeja voidaan käyttää esimerkiksi SV 120 -lomakkeen tulostuksessa.

Lisää toimenpiteitä

Toimenpiteet-laakari.jpg

Avaa Toimenpiteet-sivu päävalikosta kohdasta "Muut" -> "Toimenpiteet"

1) Valitse toimialaksi "Lääkäri" ja klikkaa "Tuo toimenpiteitä".
2) Toimenpiteitä voi lisätä myös manuaalisesti. Aloita lisääminen klikkaamalla "Lisää toimenpide" -painiketta.
3) Listaan tulostuu sekä yleislääkärin että erikoislääkärin korvaukset. Järjestelmä lukee oletuksena summan sarakkeesta "Korvaus". Erikoislääkärin sarake luetaan silloin, jos Käyttäjäprofiilin kohdassa Käyttäytyminen oleva Erikoisala (kohta 2) on täytetty.

 • Huom: Jos korvaukset halutaan tulostuvan yleislääkärin korvausten mukaisesti sarakkeesta Korvaus, käyttäjäprofiilin Erikoisala jätetään tyhjäksi.

4) Avaa toimenpiteen muokkausta varten.

Toimenpide-muokkaus-laakari.jpg

1) "Kela lomake" -valinta on oletuksena SV 132. Tämä kannattaa jättää paikalleen.

 • SV 132 -lomakeella voi tehdä Kela-tilityksen annetuista suorakorvauksista. Valinta tarkoittaa, että tätä toimenpidekoodia käyttävät korvaukset tulostuvat SV 132 -lomakkeelle. Järjestelmä tarjoaa valittavaksi muitakin tilityslomakkeita.Lääkärikohtaiset asetukset

Ajas-ohjelmassa käyttäjä voi asettaa itselleen useita käyttäjäkohtaisia asetuksia. Tässä esimerkissä on mainittu lääkärin toimialaversioon erityisesti vaikuttavat asetukset.

 • Avaa oman kirjautuneen käyttäjän nimen alta Käyttäjäprofiili.


Kayttaytyminen-profiili.jpg

1) Kela-lomakkeille voi tulostaa Lääkärin yksilöintitunnuksen (vanha SV numero). Oman tunnuksen voi merkitä tähän.
2) Erikoisala - kenttä täytetään silloin, jos Kela -suorakorvauksissa halutaan käyttää erikoislääkärin korvaussummia. Muussa tapauksessa jätä kenttä kokonaan tyhjäksi. Järjestelmä tulkitsee tyhjän erikoisalakentän yleislääkäriksi.
3) SV 120 -lomakkeen voi tulostaa ohjeessa myöhemmin kuvatulla tavalla: SV 120 -lomakkeen tulostus. Jos asetus "Tulosta SV 120 automaattisesti" on "Kyllä", lomake tulostuu automaattisesti käynnin tallentamisen jälkeen.
4) "Avaa potilaskortti Kannassa automaattisesti" -asetuksella potilaskortti avautuu automaattisesti Kannassa silloin, kun Kanta-kirjautuminen on päällä. Katso myös ohje: Kanta Potilastiedon arkisto.Liitä toimenpide palveluun

Jotta toimenpidettä voidaan käyttää Palvelujen yhteydessä, toimenpide ja palvelu on liitettävä toisiinsa.

Liita-toimenpide-palveluun.jpg

 • Avaa Palvelut-sivu kohdasta "Ylläpito" -> "Palvelut".
 • Lisää palvelut järjestelmään tavalliseen tapaan. Katso lisää ohjeesta: Palvelun lisääminen
 • Normaalitoimintojen lisäksi:

1) Palvelu ja toimenpide liitetään toisiinsa. Tässä esimerkissä palvelu: "Vastaanottokäynti 30 min" liitetään...
2) ...toimenpiteeseen 0101c "Vastaanottokäynti, enintään 30 min".

Kun liitos on tehty, aina kun asiakas varaa palvelun "Vastaanottokäynti 30 min" ja varauksesta luodaan käynti, myös Kelan toimenpidekoodit korvauksineen voi tulostaa (SV120).


Suorakorvaus käyntilomakkeella

Yleislääkärin korvaus

Huom: Seuraava ohje koskee käyntejä, jotka on luotu 28.8.2018 päivityksen jälkeen.

Lisaa-kaynti-korvaus.jpg
1) Kun käyntilomake tallennetaan, toimenpidettä vastaava Kelan suorakorvaus tulee näkyviin käynnissä. Jos suorakorvausta ei haluta käyttää, tapahtumarivin voi poistaa "Poista" -napista. Jos tapahtumarivi on poistettu, se ei tulostu lomakkeelle uudelleen, vaikka lomake tallennettaisiin uudelleen.
2) Asiakkaalle jäävä maksettava osuus.

 • SV 120 -lomakkeen voi tulostaa, kun käynti on tallennettu.
 • SV 132-lomakkeelle tulostuu oikeat maksu- tai eräpäivät vasta, kun käynti on maksettu tai laskutettu.

Erikoislääkärin korvaus

Huom: Seuraava ohje koskee käyntejä, jotka on luotu käyttämällä Erikoislääkärin korvausta, mikä tuli mahdolliseksi 23.1.2019 esijulkaisun jälkeen.

Kaynti-erikoislaakari.jpg
1) Kun käyntilomake tallennetaan, toimenpidettä vastaava Kelan suorakorvaus tulee näkyviin käynnissä. Jos suorakorvausta ei haluta käyttää, tapahtumarivin voi poistaa "Poista" -napista. Jos tapahtumarivi on poistettu, se ei tulostu lomakkeelle uudelleen, vaikka lomake tallennettaisiin uudelleen.
2) Asiakkaalle jäävä maksettava osuus.

 • SV 120 -lomakkeen voi tulostaa, kun käynti on tallennettu.
 • SV 132-lomakkeelle tulostuu oikeat maksu- tai eräpäivät vasta, kun käynti on maksettu tai laskutettu.

Lomakkeiden tulostus

 • Lääkärien käyttämiä Kela-lomakkeita voi järjestelmässä tulostaa joko Käynti- tai Asiakas -lomakkeilta.
 • SV 120 -lomake on poikkeuksellinen siten, että sen voi tulostaa ainoastaan Käynti-lomakkeelta, koska sen sisältö liittyy suoraan tiettyyn käyntiin.

SV 120 -lomakkeen tulostus


SV120-tulostus.jpg

Tulostusohje:
1) Kun käynti on tallennettu, klikkaa lomakkeen alareunassa "Tulosta lomakkeita" -painiketta.
2) Klikkaa avautuneesta ikkunasta SV 120 -painiketta.

Huom:

 • Selaimen ponnahdusikkunat täytyy olla sallittu, jotta lomakkeen voi tulostaa.
 • Lomake tulostuu PDF:nä ja se on avattava Adoben Acrobat Reader DC -ohjelmalla, jos sitä halutaan muokata.

SV 120 -lomakkeen yläosan tiedot

SV120-ylaosan-tiedot.jpg

1) Hoito annettu yleislääkärinä -rasti tulostuu automaattisesti, jos käyttäjäprofiilissa kohta "Erikoisala" on jätetty täysin tyhjäksi. Katso ylempänä ohje Erikoisala
2) Hoito annettu erikoislääkärinä -rasti tulostuu automaattisesti, jos käyttäjäprofiilissa kohta "Erikoisala" on täytetty.
3) Potilaan nimi tulostuu asiakaskortilla ja käynnissä olevasta asiakkaan nimestä.
4) Potilaan henkilötunnus tulostuu asiakaskortin Asiakkaan lisätiedot -osiosta. Katso myös ohje Asiakaskortin lisätoiminnot
5) Kyseessä on sairaus, raskaus tai synnytys - rasti tulostuu aina automaattisesti.

SV 120 -lomakkeen alaosan tiedot

SV120-alaosan-tiedot.jpg

1) Lääkärin nimi on Ajas Touchiin kirjautuneen työntekijän nimi.
2) Yksilöintitunnus tulostuu, jos käyttäjäprofiilissa kohta "Yksilöintitunnus" on täytetty. Katso ylempänä ohje Yksilöintitunnus. Jos Erikoisala on täytetty käyttäjäprofiilissa, se tulostuu yksilöintitunnuksen jälkeen.
3) Lääkäriaseman nimi kohtaan tulostuu Ajas-tilauksessa oleva yrityksen nimi.
4) Puhelinnumeroksi tulostuu kirjautuneen työntekijän työntekijäkortille merkitty puhelinnumero.
5) Paikka tulostuu Toimipisteen osoitteesta.
6) Aika on tulostushetken päivämäärä.
7) Nimen selvennys on kirjautuneen työntekijän nimi.

SV 120 -lomakkeeseen tulostuva käynti, toimenpide ja hinta


SV120-tulostus1.jpg

 • Esimerkkitulostus Käyntilomakkeelta.
 • Jos lomakkeelle halutaan tulostaa myös käynnin pääasiallinen syy, ICD-koodi, katso myös koodien lisäysohje alla.SV 120 -lomakkeeseen tulostuva ICD-10 koodi


ICD-koodin tulostus SV 120 -lomakkeelle muuttuu Ajas Touchin esijulkaisussa 15.11.2019.

 • ICD-10 koodien lisäys tapahtuu "Potilaskertomus" -lomakkeella, jonka merkinnät voi tallentaa suoraan Kantaan (vaatii Kanta-yhteyden).
 • Lisätietoja Kanta-kirjausten tekemisestä ohjeessa: Kanta potilastiedon arkisto
 • ICD-koodin voi lisätä mihin tahansa, oman potilaskertomuspohjan kenttään.
 • Muutos: SV 120-lomakkeelle tulostuva koodi valitaan lomakkeen vasemman alareunan pudotusvalikosta.


Icd-koodin-lisaaminen2.jpg

1) Aloita kirjoittamalla 3 merkkiä luokituksen nimestä tai koodista.
2)Klikkaa "Hae koodia".
3) Valitse pudotusvalikosta oikea koodi.
4) Klikkaa "+ Lisää valittu koodi" -painiketta halutun kentän kohdalla.
5) Koodi tallentuu tekstimuodossa valittuun kenttään.
6) Ensin lisätty koodi näkyy tässä valmiiksi valittuna. Jos tekstiin lisätään useampi koodi, voit valta kumpaa koodia SV 120 -lomakkeella käytetään. Voit myös kirjoittaa kenttään oman sisällön. Paina muokkauksen jälkeen Enter, jotta oma sisältö tulee voimaan.
7) Kun potilaskertomus liitetään aikaisemmin tallennettuun käyntiin, ICD-koodi on käytössä SV-120 -lomakkeella kohdassa: Käynnin pääasiallinen syy, ICD-koodi.
8) Muista tallentaa lomake.


SV120-tulostus2.jpg

 • Esimerkkitulostus Käyntilomakkeelta silloin, jos ICD-koodi on lisätty asiakkaan potilaskertomukseen ja potilaskertomus on liitetty käyntiin.

Vanhat potilaskertomukset ja vanhat SV 120 -lomakkeet

 • Potilaskertomukset, jotka on tehty ennen 15.11.2019 ja jotka oli liitetty käyntiin toimivat kuten ennenkin ellei niitä muokata. Tekstiin aikanaan lisätty ICD-koodi tulostuu edelleen vanhan käynnin SV 120-lomakkeelle.
 • Jos vanhaa potilaskertomusta on tarve muokata, myös ICD-koodit on haettava uudelleen. Tämän jälkeen ne tulostuu muokatusta potilaskertomuksesta uuden ohjeen mukaan.
 • Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä, miltä vanha potilaskertomus näyttää.

Icd-koodin-lisaaminen3.jpg


1) Potilaskertomuksen päivämäärä (vanha).
2) Vaikka tekstikenttiin on lisätty ICD-koodeja, yksikään niistä ei näy valittuna. Tätä ei tarvitse muuttaa.
3) Vanhasta käynnistä tulostettaessa, SV 120 -lomakkeelle tulostuu tälle lomakkeelle ylimmäksi lisätty koodi, vanhan toimintatavan mukaisesti.

SV 132 -lomakkeen tulostus

Kelan suorakorvaushakemuslomakkeen SV 132 -ohjeet löytyvät täältä. Kela-suorakorvaukset

Muut lomakkeet

Muut lääkärin lomakkeet tulostetaan Asiakaskortilta.

 • Avaa sivun alareunassa oleva "Toiminnot" -painike ja klikkaa "Tulosta lomakkeita".
 • Tällä hetkellä lääkärivesiossa on seuraavat lomakkeet: SV3, SV3FS, SV6, SV120, SV3FM, SV7B1, SV7B2, SV132, F122, F203, SV127, F201s.

Lomakkeiden tulostus.jpg


Ajas Sync

Ajas Sync on asiakasohjelma, jonka avulla "Tulosta lomakkeita" -sivulla olevia PDF-lomakkeita voi:

 • Muokata ilman, että lomake täytyy ensin tallentaa tietoneelle
 • Tallentaa suoraan asiakaskortille


Ajas Syncin käyttö edellyttää, että:


Tiedostojen synkronointi.jpg
Käytön aloittaminen
1) Lataa Ajas Sync -asiakasohjelma. Voit ladata joko:

 • Itsenäisen ohjelman, joka toimii kevyesti Quick support -tyyppisenä ohjelmana.
 • Asennettavan ohjelman. Tämän asennus vaatii järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet.

2) Portin numeron voi jättää olemaan 8001 eli tälle ei tarvitse tehdä mitään.
3) Klikkaa "Ajas Sync käytössä" liukukytkin olemaan "Kyllä". Samasta painikkeesta sen voi tarvittaessa ottaa pois päältä.

Käyttö

 • Tulosta lomake normaalilla tavalla. Lomake avautuu Adobe Acrobat Readerissä.
 • Jos haluat muokata lomaketta ennen tallentamista, tee se tässä vaiheessa.
 • Tallenna PDF käyttäen Acrobat Readerin tallennustoimintoja.
 • PDF tallentuu nyt Ajas Touchin Tiedostopalveluun, ja se löytyy myös asiakkaan asiakaskortilta.
 • Asiakaskortille liitettyä lomaketta ei toistaiseksi enää pysty muokkaamaan Ajas Syncin avulla.

Ajas sync.jpg

Ajas Sync asennettuna Itsenäisen ohjelman avulla.

 • Oikea-klikkaamalla ikonia löytyy lisäasetuksia. Jos esimerkiksi "Start with Windows" on rastitettuna, Ajas Sync käynnistyy samalla, kun tietokone avataan.
 • Huom: Ajas Syncin käyttö muutta Acrobat Readerin käyttäytymistä myös muussa käytössä. Acrobat Readerissä oleva pikatoiminto "Tallenna tiedosto" ei enää kysy mihin kansioon tiedosto halutaan tallentaa vaan toiminto tallentaa muokatun dokumentin automaattisesti entiseen sijaintiin ja edellisen version päälle.
 • Jos haluat edelleen valita kansion, voit joko käyttää pidempää tallennustapaa: "Tiedosto" -> "Tallenna nimellä" tai palauttaa Acrobat Readerin oletusasetukset kyseisen istunnon ajaksi. Nämä löytyvät Ajas Sync ikonin alta: "Set default settings for Acrobat Reader".

AR.jpg

Useampi korvattava toimenpide samassa käynnissä

Lääkärin vastaanotolla saatetaan tehdä toimenpiteitä, joista voi vähentää Kela-korvauksen. Samalle käynnille voi tulla useampi toimenpide/palvelu, joista vähennys tapahtuu. Ajas Touch tukee usean toimenpiteen käyttöä tietyin edellytyksin:

 • Molemmat/kaikki toimenpiteisiin liitetyt palvelut lisätään Käynti-lomakkeeseen ennen käynnin tallennusta.


Toimenpiteen korvaus - Käynti


Monta-toimenpidetta2.jpg


1a) Käynnissä on ensin yksi palvelu, joka tavallisesti tulee suoraan varauksesta.
1b) Toinen palvelu lisätään Käynti-lomakkeelle ennen käynnin tallennusta.
2) Käynti tallennetaan painamalla "Tallenna".
3a -3b) Molempien palveluiden Kela-korvaukset tulevat näkyviin tallentamisen jälkeen.
4) Tässä esimerkissä tallennetusta käynnistä on tehty seuraavaksi maksu. Usein käynti merkitään maksetuksi vasta vastaanotossa, missä tallennettu käynti avataan ja maksu suoritetaan.
5) Seuraavaksi voi siirtyä potilaskertomukseen. Aloitetaan uusi potilaskertomus tai avataan jo aloitettu potilaskertomus. Asiakaskortin voi avata mm. asiakkaan nimen vieressä olevasta kansion kuvasta.


ICD-10 koodin ja käyntiliitoksen tekeminen - Potilaskertomus


Monta-toimenpidetta3.jpg

1) Ensin liitetty ICD-10 koodi tulee tulostumaan SV 120 -lomakkeella ensimmäisen käyntilomakkeella olevan palvelun yhteyteen. Tässä esimerkissä palveluun: "Lääkärin vastaanotto 20 min."
2) Toisena liitetty ICD-10 koodi ei tulostu lomakkeelle (Huom: koodin tulostusta ollaan uudistamassa parasta-aikaa).
3) Valitse potilaskertomukseen liittyvä käynti. SV 120 -lomake tulostetaan Käynti -lomakkeelta. Koodi tulostuu vain, jos liitos käyntiin on tehty.
4) Tallenna potilaskertomus luonnoksena tai, jos Kanta-yhteys on päällä, sen voi tallentaa myös suoraan Kantaan.
5) Sulje lomake. Aikaisemmin avattu Käynti-lomake on auki, ellei sitä edellisessä vaiheessa suljettu.

SV 120-lomakkeen tulostus - Käynti


Monta-toimenpidetta5.jpg

1) Klikkaa "Tulosta lomakkeita".
2) Klikkaa "SV 120".

SV 120-lomake - PDF


Monta-toimenpidetta4.1.jpg

1) "Lääkärin vastaanotto 20 min" -palvelun ICD-10 koodi tulostuu nyt oikein.
2) "Lääkärin tekemä korvattava toimenpide" -palvelun tiedot tulostuu oikein. Toimenpiteen nimi tulostuu Toimenpiteet -listassa käytetystä nimestä.

 • SV 120 -lomake on muokattava PDF. Koodeja ja muuta sisältöä voi tässä kohtaa vielä muokata.
 • Muokkaus edellyttää virallisen Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman asennusta tietokoneelle. https://get.adobe.com/fi/reader/
 • Jos virallinen Adobe Acrobat Reader DC -ohjelma ei ole käytössä, ja lomake avautuu ja sitä muokataan selaimessa, laskukaavat eivät välttämättä enää toimi. Tämä on PDF:n ominaisuus.

SV 132-lomake - Suorakorvaukset


Monta-toimenpidetta1.jpg

Suorakorvaushakemukset löytyvät kohdasta "Muut" -> "Suorakorvaukset". SV 132 -suorakorvaushakemuksen käyttö on opastettu täällä: Kela-suorakorvaukset
Kuvassa on esimerkki äsken tallennetuista ja maksetuista käynneistä.

1) Lisää uusi SV 132 ja klikkaa "Lisää odottavat tapahtumat".
2a) "Lääkärin vastaanotto 20 min" -palveluun liittyvä korvaus ja sen maksutiedot.
2b) "Lääkärin tekemä korvattava toimenpide" -palveluun liittyvä korvaus ja sen maksutiedot.
3) Tallenna lomake.
4) Tulosta lomake. Muokattava PDF avautuu.

SV 132-lomake - PDF


Monta-toimenpidetta6.jpg

1a - 1b) Vastaavat korvausrivit tulostuvat PDF-lomakkeeseen.
2) Jos suorakorvaushakemukseen liitetään lasku, sen viitenumeron voi lisätä tähän. Laskun tekeminen aloitetaan Laskutus -sivulla klikkaamalla "Lisää uusi lasku". Katso myös ohje: Laskulomakkeen käyttö