Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ajanvarauksen lisäpalvelut

Vapaaehtoiset lisäpalvelut

Lisapalvelut14.jpg

Ajanvarauksen vapaaehtoiset lisäpalvelut on uusi monipuolisempi tapa tarjota lisäpalveluja ajanvarauksen yhteydessä. Palvelun lisäpalvelun voi valita joko etu- tai jälkikäteen, eli ennen vapaiden aikojen hakua tai vielä varauslomakkeella, kun ensimmäinen palvelu on jo valittu. Tai sen voi varata vielä onnistuneen varauksen jälkeen "Varaus onnistui" sivulla tietyin edellytyksin.

 • Kaikki Ajas Nettivaraus-, Ajas Pro- tai Ajas Premium asiakkaamme, joilla on käytössä asiakasnäkymän Nettivaraus 6 -versio, saavat toiminnot käyttöön.
 • Toiminto on edistyneen käytön lisäpalvelu. Se on lisämaksuton vain itse asennettuna ja käytettynä, ohjeiden mukaan. Edistyneen käytön toimintojen opastus ja tukipalvelu ei toistaiseksi sisälly kuukausimaksuun muuta kuin Ajas Premium -paketissa.
 • Käyttäjän on tutustuttava myös seuraaviin käyttöä rajoittaviin poikkeustilanteisiin: Lisäpalvelun käyttöön liittyviä erikoistilanteita


Luo palvelut ja lisäpalvelut Ajas Touchissa

Lisapalvelut1.jpg

Tässä esimerkissä käytämme 4 eri palvelua. Kaikki palvelut luodaan Ajas-järjestelmään normaalilla tavalla, mutta niiden käyttäytyminen lisäpalvelu-toiminnoilla on erilainen. Lisäksi niiden näkyvyys nettivarauksessa on erilainen. Nämä voidaan määritellä asetuksissa.

0 "Leevin peruspalvelu". Tämä on esimerkki palvelusta, jonka varaamisen yhteydessä tarjotaan myös lisäpalveluja.
1 "Leevin lisäpalvelu 1". Tämä palvelu voidaan varata lisäpalveluna "Leevin peruspalvelun" kanssa. Se muuttaa varauksen kestoa ja hintaa. Tämä palvelu voidaan varata myös itsenäisesti omana palveluna suoraan asiakasnäkymän palveluvalikosta.
2 "Leevin lisäpalvelu 2". Tämä palvelu voidaan varata lisäpalveluna "Leevin peruspalvelun" kanssa. Se muuttaa vain varauksen hintaa. Tämä palvelu voidaan varata myös itsenäisesti omana palveluna suoraan asiakasnäkymän palveluvalikosta. Silloin sillä on myös kesto, kuten palvelussa asetettu.
3 "Leevin lisäpalvelu 3". Tämä palvelu voidaan varata lisäpalveluna "Leevin peruspalvelun" kanssa. Se on informatiivinen ja ei muuta varauksen kestoa tai hintaa. Tätä palvelua ei voi varata itsenäisesti omana palveluna asiakasnäkymästä.

Huom: Oli lisäpalvelun tyyppi mikä hyvänsä (Muuttaa kestoa ja hintaa, Muttaa vain hintaa, Informatiivinen), sen näkyvyys itsenäisesti varattavana palveluna nettivarauksessa voidaan asettaa olemaan joko "Aina näkyvissä", jolloin sen voi varata itsenäisesti tai "Näkyy lisäpalveluna", jolloin sitä ei voi varata itsenäisesti. Katso kohta: Asetukset lisäpalvelun näkyvyyttä varten

Asetukset lisäpalvelun tyyppiä varten

Lisäpalvelun käyttäytymisen eli tyypin asetusten tekemistä varten, avaa palvelu "Leevin peruspalvelu".
Avaa auki Lisäpalvelut -linkki.

Lisapalvelut13.jpg

0 "Leevin peruspalvelu". Liitämme halutut lisäpalvelut tähän palveluun.
1 "Leevin lisäpalvelu 1". Liitetty palvelu. Muutos: Muuttaa hintaa ja kestoa.
2 "Leevin lisäpalvelu 2". Liitetty palvelu. Muutos: Vain hintamuutos.
3 "Leevin lisäpalvelu 3". Liitetty palvelu. Muutos: Vain lisätieto.
4 Palvelun ja muutos-tyypin valitsin. Valitse ja lisää keltaisesta plus-painikkeesta.

Asetukset lisäpalvelun näkyvyyttä varten

Kaikki esimerkissä olevat palvelut liitetään työntekijälle normaalilla tavalla. Katso myös ohje: Liitä palvelu resursseille

Lisapalvelut3.jpg

1 "Leevin lisäpalvelu 1". Tämä palvelu voidaan varata lisäpalveluna "Leevin peruspalvelun" kanssa. Se muuttaa varauksen kestoa ja hintaa. Tämä palvelu voidaan varata myös itsenäisesti omana palveluna suoraan asiakasnäkymän palveluvalikosta.
Valitse asetus: "Näytä nettivarauksessa" - "Aina näkyvissä".

"Leevin peruspalvelu" ja "Leevin lisäpalvelu 2" - näkyvyys asetetaan samalla tavalla.

Lisapalvelut4.jpg

3 "Leevin lisäpalvelu 3". Tämä palvelu voidaan varata lisäpalveluna "Leevin peruspalvelun" kanssa. Se on informatiivinen ja ei muuta varauksen kestoa tai hintaa. Tätä palvelua ei voi varata itsenäisesti omana palveluna asiakasnäkymästä.
Valitse asetus: "Näytä nettivarauksessa" - "Näkyy lisäpalveluna".

Huom:"Näkyy lisäpalveluna" -valintaa voi käyttää kaikissa lisäpalvelutyypeissä (myös Muuttaa kestoa ja hintaa ja Vain hintamuutos -tyyppisissä lisäpalveluissa).

Lisäpalvelut - Nettivaraus 6 -asiakasnäkymä

Lisäpalvelun voi valita etukäteen

Lisapalvelut6.jpg

Aikaisemmin määrittelimme kohdassa Asetukset lisäpalvelun näkyvyyttä varten , että palvelut: "Leevin peruspalvelu", "Leevin lisäpalvelu 1" ja "Leevin lisäpalvelu 2" voidaan kaikki valita myös täysin itsenäisesti, omana palvelunaan. Tässä kuvassa palvelut näkyy normaalisti valittavina Palvelu-valikosta. "Leevin lisäpalvelu 3" ei näy tässä valikossa.

Lisapalvelut5.jpg

Jos asiakas on valinnut palvelun "Leevin peruspalvelu", hänelle näkyy nyt valittavana myös kaikki 3 siihen liitettyä lisäpalvelua. Hän voi etukäteen valita yhden tai useamman lisäpalvelun, riippuen asetuksistasi. Silloin järjestelmä hakee niitä vapaita aikoja, jossa molempien/kaikkien kestot yhteensä (jos määritelty, että lisäpalvelu muuttaa kestoa) voidaan varata peräkkäin.

Vinkki: Jos toimintasi ja palvelusi ovat sellaisia, että usein asiakkaat haluaisivat varata useamman kuin yhden lisäpalvelun samaan varaukseen ja tarjoamasi lisäpalvelut muuttavat myös varauksen kestoa ja tavallisesti kalenterisi on hyvin täynnä:

 • Kannattaa laittaa päälle asetus: Ylläpito - Asetukset - Ulkoasun asetukset - Nettivaraus 6 - Asetukset - Anna valita monta palvelua: Kyllä.

Näin ollen, kun asiakas valitsee kaikki lisäpalvelut etukäteen, hän näkee suoraan mitkä ajat on mahdollisia koko varauksen tekemiselle.

 • Kannattaa myös ohjeistaa asiakasta toimimaan näin. Asiakasnäkymässä tällaisen info-tekstin voi laittaa toimipistekohtaisesti kohtaan: Ylläpito - Asetukset - Ajanvarauksen asetukset - valitse toimipiste - Ulkoasu: Ohjeteksti asiakkaille.


Lisapalvelut7.jpg

Jos asiakas on Palvelu-valikosta valinnut palvelun "Leevin lisäpalvelu 1", yhtään lisäpalvelua ei ole tarjolla, koska emme ole liittäneet palveluun "Leevin lisäpalvelu 1" yhtään lisäpalvelua.

Lisäpalvelun voi valita jälkikäteen

Lisapalvelu-progress2.jpg

Asiakas on tekemässä varausta vain palveluun "Leevin peruspalvelu". Mutta koska tähän palveluun on liitetty lisäpalveluja, nyt varauslomake ehdottaa, millaisia palveluja asiakas voi lisätä tähän varaukseen. Varauslomakkeella näkyvät vain ne palvelut, mihin työntekijän varauskalenterissa on vapaata aikaa heti ensimmäisen varauksen perään (jos lisäpalvelu on määritelty niin, että se lisää kestoa).

1) Valittu palvelu "Leevin peruspalvelu".
2) Järjestelmä näyttää, että asiakkaalla on vielä 100 min saatavilla lisäpalveluihin. Koska työntekijän kalenteri ei rajoita tässä esimerkissä sitä, kuinka paljon lisäpalveluja vielä mahtuu, 100 min on yhteenlaskettu summa palveluista 3a ja 3b.
3a) Lisäpalvelu, joka lisää kestoa 10 min.
3b) Lisäpalvelu, joka lisää kestoa 90 min.

Lisapalvelu-progress1.jpg

Asiakas on valinnut lisäpalvelun, joka lisää kestoa 90 min. Etenemispalkki näyttää että 90 min / 100 minuutista on valittu. Valittavana on vielä 10 min.

Jos toimintasi ja palvelusi ovat sellaisia, että usein asiakkaat haluaisivat varata useamman kuin yhden lisäpalvelun samaan varaukseen ja tarjoamasi lisäpalvelut muuttavat myös varauksen kestoa ja tavallisesti kalenterisi on hyvin täynnä, katso myös Vinkki kohdassa Lisäpalvelun voi valita etukäteen.

Huom: Toistaiseksi automaattisia taukoja ei oteta huomioon kaikissa tilanteissa ja erityisesti tässä näkymässä varauslomakkeella. Toimintoa kehitetään edelleen ja korjausta tehdään lähiaikoina. Se tulee toimimaan niin, että Ajas Touchin Ajanvarauksen asetuksissa asetettu automaattinen tauko huomioidaan vain koko varauksessa - ei palvelukohtaisesti. Eli yksi automaattinen tauko on mahduttava koko varauksen perään.


Lisapalvelu-progress3.jpg

Tässä esimerkissä työntekijän kalenteriin ei ole enää mahtunut 90 min. mittainen lisäpalvelu. Ainoastaan 10 min. kestoa lisäävä lisäpalvelu on mahdollinen. Asiakas valitsee nyt kaikki 3 tarjottua lisäpalvelua, joista yksi lisää kestoa.
Varauksen tiedot - kohdassa "Palvelu" näkyy kaikki varatut palvelut.
Varauksen "Kesto" - kohdassa näytetään yhteenlaskettu kesto niistä palveluista, jotka lisäävät kestoa (mukaan lukien "Leevin peruspalvelu").
Varauksen "Hinta" -kohdassa näytetään eritellysti ja yhteensä hinnat kaikista niistä palveluista, jotka on määritelty lisäävän hintaa (mukaan lukien "Leevin peruspalvelu").

Lisäpalvelut vahvistusviesteissä

Lisapalvelut12.jpg

Varauksen vahvistusviestissä näkyy kaikki varatut palvelut.


Lisäpalvelun voi valita Varaus onnistui -sivulla

Varaus-onnistui-ei-taukoa.jpg

Lisäpalveluja tarjotaan vielä myös "Varaus onnistui" -sivulla, eli sen jälkeen kun asiakas on tehnyt jo varauksen siihen palveluun, mihin lisäpalveluja on liitetty.

Muutamia erikoistilanteita, jolloin näin ei tapahdu:

 • Lisäpalveluja ei tarjota Varaus onnistui -sivulla, jos käytät Ajanvarauksen asetuksissa automaattista taukoa varauksen perässä. Tarkalleen ottaen tämä koskee kestoa lisääviä lisäpalveluja. Hintaa lisäävät ja informatiiviset lisäpalvelut ovat valittavana.
 • Lisäpalveluja ei tarjota Varaus onnistui -sivulla, jos käytät varauksen ennakkomaksuominaisuutta.


Varaus-onnistui-muutos1.jpg

Kun lisäpalvelut lisätään Varaus onnistui -sivulla, ne päivittyvät myös varauksen tietoihin tässä näkymässä.

Lisäpalvelut varausvahvistusten muutosviesteissä

Varaus-onnistui-muutos2.jpg

Asiakas saa varauksen muutosilmoituksen jokaisen lisäpalvelun lisäyksen jälkeen silloin, kun lisäpalvelut on lisätty Varaus onnistui-sivulla eli varauksen teon jälkeen. Tässä asiakkaan saama viesti ensimmäisen lisäpalvelun lisäyksen jälkeen.

Lisäpalvelun käyttöön liittyviä erikoistilanteita

Automaattinen tauko

Huom: Jos käytät automaattisen tauon asetusta toimipisteessä, huomaathan seuraavat rajoitteet.

 • Lisäpalvelut ei toistaiseksi huomio automaattista taukoa kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi varauslomakkeella asiakas pystyy varaamaan lisäpalveluja niin, että taukoon tarvittavaa aikaa ei huomioida. Tähän ominaisuuteen tullaan tekemään parannuksia jatkossa. Katso myös vaihtoehto piilottaa varauslomakkeella tapahtuva lisäpalvelun valinta kokonaan..
 • Automaattinen tauko huomioidaan vapaiden aikojen haussa. Eli jos asiakas valitsee lisäpalvelut ennen varattavissa olevan ajan valintaa, vain sellaisia aikoja näytetään johon mahtuu sekä lisäpalvelu että tauko.
 • Automaattinen tauko luodaan aina kokonaisuuden perään. Ei jokaisen palvelun perään.
 • Lisäpalveluja ei tarjota ollenkaan Varaus onnistui -sivulla, jos automaattinen tauko on käytössä. Tarkalleen ottaen tämä koskee kestoa lisääviä lisäpalveluja. Hintaa lisäävät ja informatiiviset lisäpalvelut näytetään.

 • Lisäpalveluiden valinnan piilottaminen varauslomakkeelta ja onnistuneen varauksen sivulta

Voit lisätä seuraavan CSS-koodin kohtaan: Ylläpito - Asetukset - Ulkoasun asetukset - Nettivaraus 6 - Luo oma teema
Katso myös ohje: Oma teema Nettivaraus 6

Jos olet jo aikaisemmin tehnyt oman teeman, eli oman teeman editorissa on valmiina jo jotain koodia, sitä ei saa poistaa. Uudet 2 riviä lisätään olemassa olevan koodin perään.

.additional-services {display: none;}
.additional-services-container {display: none;}Muistutusviestit

Vahvistusviesteissä lisäpalvelut näkyvät automaattisesti: Katso ohje: Lisäpalvelut vahvistusviesteissä.

Muistutusviestien osalta tuki edellyttää toistaiseksi, että otat yhteyttä asiakaspalveluun: asiakaspalvelu (at) ajas.fi. Muussa tapauksessa muistutusviestissä näkyy vain ensimmäisen palvelun tiedot.

Nettivaraus 6 asiakasnäkymän tyypit

Kaikki 3 lisäpalvelun käyttötapaa näkyvät useimmissa Nettivaraus 6:n näkymissä. Seuraavissa on poikkeuksia:

 • Tyyppi: Vaiheittainen: Lisäpalveluja ei voi valita etukäteen, mutta niitä pystyy valitsemaan jälkikäteen varauslomakkeella ennen varauksen tekoa.
 • Tyyppi: Progress (erikoisversio): Lisäpalveluja ei voi valita etukäteen eikä jälkikäteen varauslomakkeella. Niitä pystyy valitsemaan ainoastaan Varaus onnistui -sivulla, varauksen teon jälkeen.

Palvelun aikataulutus

Jos käytät palvelun aikataulusta, lisäpalvelut on tuettu, mutta huomaathan että palvelun aikataulu koskee lisäpalvelua vain silloin, jos lisäpalvelu on varattavissa / varataan yksinään. Esimerkki:

 • Palvelu 1 on aikataulutettu niin, että sen hinta Ma klo 9-11 on erilainen kuin normaalihinta.
 • Palvelu 1:n voi varata joko yksinään tai sen voi varata lisäpalveluna palveluun Peruspalvelu.
 • Jos asiakas varaa Peruspalvelun + Palvelu 1:n maanantaina, klo 9.00, palvelun aikataulu ei vaikuta Palvelu 1:n hintaan vaan siihen tulee se hinta mikä on normaaliasetuksilla palveluun asetettu. Tässä varauksessa Palvelu 1 on lisäpalvelu.
 • Jos asiakas varaa Palvelu 1:n yksinään maanantaina klo 9.00, palvelun aikataulu vaikuttaa siihen ja palvelun hinta on aikataulussa määritelty hinta.

Ryhmävaraus

Jos käytät palvelua ryhmävarauksen tekemiseen, suosittelemme että testaat ennen käyttöönottoa palveluun mahdollisesti liitettyjen lisäpalvelujen toiminnan, jotta ne toimii odotetulla tavalla.

Erityisesti kestoa lisäävät lisäpalvelut toimivat niin, että kun ne on liitetty samaan varaukseen, missä on käytetty ryhmävaraus-palvelua, koko varaus muuttuu ryhmävaraukseksi. Ryhmävaraus on ainut ominaisuus, jolloin järjestelmä sallii tehdä netin kautta päällekkäisiä varauksia.

Varauksen ennakkomaksuominaisuus

Jos käytät varauksen ennakkomaksuominaisuutta, lisäpalveluja ei tarjota Varaus onnistui -sivulla. Niitä voi varata kuitenkin normaalisti ennen varauksen tekoa.

Lisäpalvelut - Ajas Touch -hallintanäkymä

Lisapalvelut10a.jpg

Varaus näkyy työntekijän kalenterissa normaalilla tavalla. Sen kokonaiskesto on palvelujen yhteenlaskettu kesto.

Lisapalvelut11.jpg

Kaikki varaukseen liittyvät palvelut ja yksityiskohdat näkyvät varauslomakkeella.

Lisapalvelut16.jpg

Kun tästä varauksesta tehdään Käynti, kaikki palvelut näkyvät omilla riveillään.