Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kanta - Alaikäisen puolesta asiointi

Alaikäisen puolesta asiointi

Kaikkien SOTE-organisaatioiden tulee viranomaisvaatimusten mukaan ottaa vuoden vaihteeseen (31.12.2020) mennessä käyttöön alaikäisten puolesta asiointi.

Alaikäisellä on mahdollisuus vaikuttaa tietojensa näkymiseen huoltajalle Omakannassa. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kyvykkääksi päättämään hoidostaan, alaikäisellä on oikeus kieltää käyntiin liittyvien tietojensa näkyminen huoltajalle.

Lisätietoja:
https://www.kanta.fi/fi/alaikaisen-puolesta-asiointi

https://www.kanta.fi/web/guest/ammattilaiset/blogi/-/asset_publisher/E0GUmalM4d8l/content/vanhemmat-voivat-n%C3%A4hd%C3%A4-omakannassa-lapsensa-tiedot-mutta-alaik%C3%A4isen-oikeus-yksityisyyteen-turvataan

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto/alaikaisen-itsenaisen-paatoskyvyn-arviointi-terveydenhuollossa

https://www.kanta.fi/documents/20143/728421/Alaikäinen+vastaanotolla+Marke+Hietanen-Peltola+ja+Outi+Lehtokari.pdf/f0e57d0a-7d5c-cbf4-8991-e2377c22c4a6

Potilasjärjestelmään muutos lisää toiminnon, jolla merkinnän tekijä valitsee tekemänsä arvion sekä alaikäisen tahdonilmaisun perusteella näkyvätkö merkinnät potilaan huoltajille.

ERA on ottanut toiminnon käyttöön lokakuun alussa. Ajas Touchin kautta tehtävissä merkinnöissä toiminto on julkaistu Ajas Touchin Beta -käyttäjien esijulkaisuversiossa 5.11.2020. Kaikille käyttäjille esijulkaisuversio on saatavana 2.12.2020.

Arvion ja valinnan tekeminen uutta palvelutapahtumaa avatessa

Alaikainen-12.jpg

Palvelutapahtuman lisäämisen ja avaamisen lomakkeelle on tullut uusi valinta: "Alaikäisen tietojen luovuttaminen huoltajalle".

Valittavat vaihtoehdot ovat:

  • Ei päätöskykyinen alaikäinen, tiedot luovutetaan huoltajille
  • Päätöskykyinen alaikäinen, sallii tietojensa luovuttamisen huoltajille
  • Päätöskykyinen alaikäinen, kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille
  • Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille


Alaikainen-13.jpg

Palvelutapahtuman lisäämisessä vain kohta 1) on uusi vaihe. Toiminnot jatkuu normaalisti tämän jälkeen.

1) Tee ja valitse arvio.
2) Paina "Lisää palvelutapahtuma".
3) Juuri lisätty palvelutapahtuma näkyy palvelutapahtumien listassa ja on valittu.
4) Paina "Avaa palvelutapahtuma".

Huom: Arvio kyvykkyydestä tehdään jokaisella käynnillä. Toisin sanoen jokaisesta käynnistä tulisi tehdä oma palvelutapahtuma.

Jos jostain syystä avaat vanhan palvelutapahtuman Kannassa, uutta valintaa ei kysytä tai tehdä, koska valinta tähän palvelutapahtumaan on tehty jo aikaisemmalla käynnillä.

Arvio ja valinta tallentuu Kantaan: Ajas Touch

Kun valinta on tehty, palvelutapahtuma avataan normaalisti, merkinnät tehdään normaalisti ja merkinnät tallennetaan Kantaan normaalisti.
Tehty valinta näkyy ainoastaan Kannassa. Se ei näy luonnoksissa tai keskeneräisissä merkinnöissä.


Alaikainen-arkisto1.jpg

  • Tee arkiston haku ja paina "Näytä".


Alaikainen-arkisto2.jpg

Arvio ja valinta tallentuu Kantaan: ERA


Alaikainen-arkisto3.jpg

  • Paina "Avaa ERA".


Alaikainen-arkisto4.jpgAlaikainen-arkisto5.jpg

Vaiheittainen siirtyminen

Alaikäisen puolesta asiointi otetaan Omakannassa käyttöön vaiheittain 1.10.2020 alkaen ja viimeistään 31.12.2020. Siirtymävaiheen aikana eri potilasjärjestelmät ovat eri vaiheissa toteutuksen suhteen.

Ajas on integroitu kantaan ERA-järjestelmän kautta. Jos erityisesti siirtymävaiheen aikana haluat varmistaa ja tarkistaa palvelutapahtuman tilanteen Kannassa, se kannattaa katsoa ERA:sta, painamalla "Avaa ERA", ylläolevan ohjeen mukaisesti: Arvio ja valinta tallentuu Kantaan:ERA