Login Logout
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kanta - Alaikäisen puolesta asiointi

Versio hetkellä 13. marraskuuta 2020 kello 14.37 – tehnyt Ajaswiki (keskustelu | muokkaukset) (Arvion ja valinnan tekeminen uutta palvelutapahtumaa avatessa)

Alaikäisen puolesta asiointi

Kaikkien SOTE-organisaatioiden tulee viranomaisvaatimusten mukaan ottaa vuoden vaihteeseen (31.12.2020) mennessä käyttöön alaikäisten puolesta asiointi.

Alaikäisellä on mahdollisuus vaikuttaa tietojensa näkymiseen huoltajalle Omakannassa. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kyvykkääksi päättämään hoidostaan, alaikäisellä on oikeus kieltää käyntiin liittyvien tietojensa näkyminen huoltajalle.

Lisätietoja:
https://www.kanta.fi/fi/alaikaisen-puolesta-asiointi

https://www.kanta.fi/web/guest/ammattilaiset/blogi/-/asset_publisher/E0GUmalM4d8l/content/vanhemmat-voivat-n%C3%A4hd%C3%A4-omakannassa-lapsensa-tiedot-mutta-alaik%C3%A4isen-oikeus-yksityisyyteen-turvataan

Potilasjärjestelmään muutos lisää toiminnon, jolla merkinnän tekijä valitsee tekemänsä arvion sekä alaikäisen tahdonilmaisun perusteella näkyvätkö merkinnät potilaan huoltajille.

eRA on ottanut toiminnon käyttöön lokakuun alussa. Ajas Touchin kautta tehtävissä merkinnöissä toiminto on julkaistu Ajas Touchin Beta -käyttäjien esijulkaisuversiossa 5.11.2020. Ajas Touchin vakaaseen versioon muutos julkaistaan ennen vuodenvaihteen määräaikaa.

Arvion ja valinnan tekeminen uutta palvelutapahtumaa avatessa

Alaikainen-12.jpg

Palvelutapahtuman avaamisen lomakkeelle on tullut uusi valinta: "Alaikäisen tietojen luovuttaminen huoltajalle".
Oletuksena valinta on "Potilas ei ole alaikäinen".
Valittavat vaihtoehdot ovat:

  • Potilas ei ole alaikäinen
  • Ei päätöskykyinen alaikäinen, tiedot luovutetaan huoltajille
  • Päätöskykyinen alaikäinen, sallii tietojensa luovuttamisen huoltajille
  • Päätöskykyinen alaikäinen, kieltää tietojensa luovuttamisen huoltajille
  • Alaikäisen päätöskyky ei tiedossa, tietoja ei luovuteta huoltajille
  • Lähete-hoitopalauteketjun osaan kohdistuu luovutuskielto


Alaikainen-2.jpg

Jos valinta on puutteellinen, eli potilas on alaikäinen (tunnistetaan HeTu:sta) mutta valinta on "Potilas ei ole alaikäinen", järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Huom: Arvio kyvykkyydestä tehdään jokaisella käynnillä. Toisin sanoen jokaisesta käynnistä tulisi tehdä oma palvelutapahtuma.

Jos jostain syystä avaat vanhan palvelutapahtuman Kannassa, uutta valintaa ei kysytä tai tehdä, koska valinta tähän palvelutapahtumaan on tehty jo aikaisemmalla käynnillä.

Arvio ja valinta tallentuu Kantaan: Ajas Touch

Kun valinta on tehty, palvelutapahtuma avataan normaalisti, merkinnät tehdään normaalisti ja merkinnät tallennetaan Kantaan normaalisti.
Tehty valinta näkyy ainoastaan Kannassa. Se ei näy luonnoksissa tai keskeneräisissä merkinnöissä.


Alaikainen-arkisto1.jpg

  • Tee arkiston haku ja paina "Näytä".


Alaikainen-arkisto2.jpg

Arvio ja valinta tallentuu Kantaan: eRA


Alaikainen-arkisto3.jpg

  • Paina "Avaa eRA".


Alaikainen-arkisto4.jpgAlaikainen-arkisto5.jpg


Vaiheittainen siirtyminen

Alaikäisen puolesta asiointi otetaan Omakannassa käyttöön vaiheittain 1.10.2020 alkaen ja viimeistään 31.12.2020. Siirtymävaiheen aikana eri potilasjärjestelmät ovat eri vaiheissa toteutuksen suhteen.

Ajas on integroitu kantaan eRA-järjestelmän kautta. Jos erityisesti siirtymävaiheen aikana haluat varmistaa ja tarkistaa palvelutapahtuman tilanteen Kannassa, se kannattaa katsoa eRA:sta, painamalla "Avaa eRA", ylläolevan ohjeen mukaisesti: Arvio ja valinta tallentuu Kantaan:eRA