Login Logout
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kirjanpito

Tilikauden luominen

 • Kirjanpito-ominaisuuden käyttö kannattaa aloittaa luomalla tilikausi ja asettamalla se aktiiviseksi. Tilikausi voidaan luoda keltaisesta painikkeesta "Kirjanpito"-osion "Tilikaudet"-välilehden oikeasta yläkulmasta.


Kirjanpito-tilikausi3.jpg


 • Tarkista ensin, että tilikauden aikaväli on asetettu halutuksi. Ohjelman oletuspohja perustuu Liikekirjurin tilikarttaan, josta on valikoitu pienyritykselle tarpeellisia tilejä. Klikkaa tämän jälkeen keltaista "Luo"-painiketta.


Kirjanpito-tilikausi1.jpg


 • Ennen käytön aloittamista, tulee tilikausi asettaa aktiiviseksi. Tämä tapahtuu "Toiminnot"-sarakkeesta. Aktiivinen tilikausi näytetään järjestelmässä korostusvärillä, jonka oletus on sininen.


Kirjanpito-tilikausi2.jpg


Kirjanpitotapahtumat

 • Kirjanpito-näkymän Tapahtumat-välilehdellä voidaan luoda uusia ja muokata edellisiä kirjanpidon tapahtumia. Näkymässä voidaan tarkastella tapahtumahistoriaa eri kategorioittain.
 • Kirjanpidon ydin koostuu erilaisista tapahtumista. Alla olevista kappaleista löydät selitteet ja esimerkkejä eri kirjanpitotapahtumista.


Kirjanpito pohja.png


Ostolasku
 • Ostolaskut ovat yrityksen kuluja tai hankintoja.


Kirjanpito ostolasku1.jpg


 1. Valitse ensin tästä osiosta kategoria, minkälaisesta ostolaskusta tai kulusta on kyse, voit katsoa alla olevasta taulukosta kategorioiden selitteistä neuvoa. Painikkeet sisältävät yleisimmät ostolaskujen nimikkeet, lisää nimikkeitä löydät painikkeiden viereisestä alasvetovalikosta.
Myytävät tuotteet Myytäväksi tarkoitetut tuotteet esim. jumppakuminauha
Hoitotarvikkeet Hoidossa käytettävät tarvikkeet, esim. hierontaöljy
Ulkopuolinen työ Toiselle yritykselle hoitotyöstä maksettu korvaus (HUOM ei palkka)
YEL-maksut Yrittäjän eläkevakuutusmaksut
Koulutuskulut Yrittäjän ja/tai henkilökunnan koulutuskulut
Vuokrat Esim. toimitilan vuokrat
Toimitilakulut Muut toimitilojen hoitokulut, esim. siivous, sähkö
Kalustokulut Esim. hoidossa käytettävät laitteet, toimitilan huonekalut
Markkinointikulut Markkinointiin ja myyntiin liittyvät kulut (HUOM ei edustuskuluja)
Toimistokulut atk-kulut, hallintoon liittyvät kulut, pienet sekalaiset kulut (esim. viivästyskorot)
Kaikki tilit painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä


 1. Valitse tästä osiosta ostolaskulle päivämäärä kirjoittamalla se tai etsimällä päivämäärä kalenteri-painikkeella. Kirjoita ostolaskun suuruus euroina ja vaihda oletuksena oleva arvonlisäveroprosentti nollasta johonkin muuhun (10, 14 tai 24), mikäli se on tarpeellista. Selite-kenttään kannattaa kirjata ostolaskun selite mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi ostolaskujen myöhempää tarkastelua varten.

 2. Valitse tästä osiosta pankkitili, josta ostolaskun maksu suoritetaan. Löydät yleisimmät tilityypit valmiina painikkeina ja lisää tilejä alasvetovalikosta. Varmistettuasi ostolaskun tiedot oikeiksi, paina "Lisää kirjaus" -painiketta. Painettuasi tätä, ostolasku tallentuu kirjanpitoon automaattisesti

 3. Tästä osiosta näet kyseisen ostolaskun summan ja tekijät, mistä se koostuu. Punaisella " Poista viimeinen kirjaus" -painikkeella voit peruuttaa ostolaskuun viimeksi lisätyn kirjauksen. Vihreällä "Palaa edelliseen näkymään" -painikkeella pääset takaisin "Tapahtumat"-välilehdelle, josta voidaan tarkastella kirjanpitotapahtumia. Jos lisäsit ainakin yhden kirjauksen ostolaskuun, sen pitäisi nyt näkyä tapahtumalistassa.

 4. Tässä osiossa voit liittää ostolaskun mukaan tiedostoja, kuten esimerkiksi skannauksia kuiteista. Muista ottaa tätä varten ensin tiedostopalvelu käyttöösi, ohjeet siihen löydät tästä. Alla olevasta kuvasta löydät ohjeet tiedoston liittämiseksi kirjanpitotahahtumaan.

   Kirjanpito tiedosto1.jpg


  1. Tästä painikkeesta voit tallentaa uuden tiedoston tiedostopalveluun.
  2. Tallennettuasi tiedoston tiedostopalveluun tai löydettyäsi sen, valitse se tällä kytkimellä aktiiviseksi.
  3. Valittuasi haluamasi tiedostot, paina "Lähetä valitut tiedostot" -painiketta.


Myyntilasku
 • Myyntilaskut ovat yrityksen saatavia tai tuloja.


Kirjanpito myyntilasku1.jpg


 1. Valitse ensin tästä osiosta kategoria, minkälaisesta myyntilaskusta tai tulosta on kyse, voit katsoa alla olevasta taulukosta kategorioiden selitteistä neuvoa. Painikkeet sisältävät yleisimmät myyntilaskujen nimikkeet, lisää nimikkeitä löydät painikkeiden viereisestä alasvetovalikosta.
  Myynti, palvelut Esim. hoitotyöstä saatavat tulot
  Myynti, tavarat Myytävistä tuotteista saatavat tulot
  Sekalaiset tulot Esim. laskutuslisät, toimituslisät
  Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä

 2. Valitse tästä osiosta myyntilaskulle päivämäärä kirjoittamalla se tai etsimällä päivämäärä kalenteri-painikkeella. Kirjoita ostolaskun suuruus euroina ja vaihda oletuksena oleva arvonlisäveroprosentti nollasta johonkin muuhun (10, 14 tai 24), mikäli se on tarpeellista (palvelumyynti yleensä 0% ja tuotemyynti 24%). Selite-kenttään kannattaa kirjata myyntilaskun selite mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi myyntilaskujen myöhempää tarkastelua varten.

 3. Valitse tästä osiosta maksutapa, jolla myyntilaskun maksu suoritetaan. Löydät yleisimmät tilityypit valmiina painikkeina ja lisää tilejä alasvetovalikosta, voit katsoa alla olevasta taulukosta valmiiden painikkeiden selitteet tarkemmin. Varmistettuasi ostolaskun tiedot oikeiksi, paina "Lisää kirjaus" -painiketta. Painettuasi tätä, ostolasku tallentuu kirjanpitoon automaattisesti
  Myyntisaamiset Maksamattomien tulojen jaksotus laskentakaudelle
  Yrityksen kassa Yrityksen käteinen raha
  Yrityksen pankkitili Yrityksen pääasiallinen pankkitili, muita pankkitilejä käytetään ”Kaikki tilit” -painikkeen kautta
  Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä


 4. Tästä osiosta näet kyseisen myyntilaskun summan ja tekijät, mistä se koostuu. Punaisella " Poista viimeinen kirjaus" -painikkeella voit peruuttaa myyntilaskuun viimeksi lisätyn kirjauksen. Vihreällä "Palaa edelliseen näkymään" -painikkeella pääset takaisin "Tapahtumat"-välilehdelle, josta voidaan tarkastella kirjanpitotapahtumia. Jos lisäsit ainakin yhden kirjauksen myyntilaskuun, sen pitäisi nyt näkyä tapahtumalistassa.

 5. Tässä osiossa voit liittää myyntilaskun mukaan tiedostoja, kuten esimerkiksi skannauksia kuiteista. Muista ottaa tätä varten ensin tiedostopalvelu käyttöösi, ohjeet siihen löydät tästä.

  1. Kirjanpito tiedosto1.jpg


  2. Tästä painikkeesta voit tallentaa uuden tiedoston tiedostopalveluun.
  3. Tallennettuasi tiedoston tiedostopalveluun tai löydettyäsi sen, valitse se tällä kytkimellä aktiiviseksi.
  4. Valittuasi haluamasi tiedostot, paina "Lähetä valitut tiedostot" -painiketta.


Kulukorvaus
 • Kulukorvaukset ovat pääasiassa henkilökunnan kokouksista ja matkustamisesta aiheutuvia kuluja.
 • Alta löydät listan yleisimmistä kulukorvausten nimikkeistä ja niiden selitteistä.
 • Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.


Kirjanpito kulukorvaus.png


Henk. kunnan kokous Henkilökunnan kokousten ja virkistystapahtumien kulut
Matkaliput Matkaliput, taksikulut
Majoituskulut Esim. hotellikulut
Parkkimaksut Parkkimaksut
Edustuskulut Asiakastilaisuuksiin liittyvät edustuskulut
Markkinointikulut Markkinointiin ja myyntiin liittyvät kulut (HUOM ei edustuskuluja)
Toimistokulut Atk-kulut, hallintoon liittyvät kulut, pienet sekalaiset kulut (esim. viivästyskorot)
Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä


Matkalasku
 • Matkalasku on kirjanpitotapahtuma, jolla virka- tai työmatkan tehneelle työntekijällä voidaan korvata matkasta aiheutuneita henkilökohtaisia kuluja takaisinmaksettaviksi.
 • Alta löydät listan yleisimmistä matkalaskujen nimikkeistä ja niiden selitteistä.
 • Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.


Kirjanpito matkalasku.png


Ajoneuvokulut Ajoneuvon käyttämisestä ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut
Matkaliput Matkaliput, taksikulut
Majoituskulut Esim. hotellikulut
Parkkimaksut Parkkimaksut
Kilometrikorvaukset Kilometrikorvaukset
Kotimaan päivärahat Päivärahat kotimaan matkoista
Ulkomaan päivärahat Päivärahat ulkomaan matkoista
Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä


Pitkävaikutteinen kulu
 • Pitkävaikutteisilla kuluilla tarkoitetaan kuluja, joista aiheutuu kustannuksia pitkälle aikavälille.
 • Alta löydät listan yleisimpien pitkävaikutteisten kulujen nimikkeistä ja niiden selitteistä.
 • Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.


Kirjanpito pitkavaikutteinen.png


Huoneiston remontit Yrityksen omistaman osakehuoneiston remontoinnista aiheutuvat kulut
Vuokratilan remontit Yrityksen vuokraaman toimitilan remontoinnista aiheutuvat kulut
Atk-ohjelmat Suurempien atk-ohjelmien tai –järjestelmien hankintakulut
Rakennukset Yrityksen omistaman kiinteistön hankintakulut
Laitteet Pitkäaikaiseen käyttöön hankittujen laitteiden (esim. hoitopöytä) hankintakulut
Henkilöautot Yrityksen käyttöön tai työsuhdeautoksi hankitun auton hankintakulut
Huoneistot Yrityksen omistaman osakehuoneiston hankintakulut
Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä


Palkka
 • Palkka-kirjanpitotapahtumista löydät palkanmaksuun ja etuihin liittyvät tapahtumat.
 • Alta löydät listan yleisimmistä palkanmaksuun ja etuihin liittyvistä nimikkeistä ja niiden selitteistä.
 • Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.


Kirjanpito palkka.png


Työntekijän palkka Työntekijän palkka
Puhelinetu Työntekijän ja yrittäjän puhelinetu
Muu luontoisetu Työntekijän ja yrittäjän muu luontoisetu
Osakkaan palkka Yrittäjäosakkaan palkka
TyEL-maksu Työntekijän TyEL-maksut (HUOM TyEL-yhtiön lasku kirjataan TyEL-velkatilille)
Työttömyysvakuutukset Työttömyysmaksut (HUOM vak.yhtiön lasku kirjataan velkatilille)
Muu pak. vak. maksu Muu pakollnen vak.maksu (HUOM vak.yhtiön lasku kirjataan velkatilille)
Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä


Muu tulo
 • Muilla tuloilla tarkoitetaan sekalaisia tuloja, jotka eivät suoraan kuulu muihin kategorioihin. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi vahingonkorvaukset ja korkotulot.
 • Alta löydät listan muihin tuloihin liittyvistä nimikkeistä ja niiden selitteistä.
 • Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.


Kirjanpito muutulo.png


Sekalaiset tulot Sekalaiset tulot, esim.vahingonkorvaukset (HUOM ei verovapaita tuloja)
Korkotulot Korkotulot, esim. pankkitilin korko
Yhteisökorkotulot Verottajan maksamat hyvityskorot
Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä


Muu kulu
 • Muilla kuluilla tarkoitetaan sekalaisia kuluja, joita on muuten vaikea kategorioida.
 • Alta löydät listan erinäisistä sekalaisisten kulujen nimikkeistä ja niiden selitteistä.
 • Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.


Kirjanpito muukulu.png


TyEL-maksu Työntekijän TyEL-maksut(HUOM TyEL-yhtiön lasku kirjataan TyEL-velkatilille)
Sosiaaliturvamaksu Sosiaaliturvamaksut palkoista
Työttömyysvakuutukset Työttömyysmaksut(HUOM vak.yhtiön lasku kirjataan velkatilille)
Muu pak. vak. maksu Muu pakollinen vakuutusmaksu (HUOM vakuutusyhtiön lasku kirjataan velkatilille)
Poistot laitteet Poistot taseeseen aktivoiduista laitteista
Poistot ATK-ohjelmat Poistot taseeseen aktivoiduista ATK-ohjelmista
Poistot remontit Poistot taseeseen aktivoiduista remonteista
Poistot rakennukset Poistot taseeseen aktivoiduista rakennuksista
Korkokulut Korkokulut lainoista
Yhteisökorkokulut Verottajalle maksetut korot ja viivästysmaksut
Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä


Muu tapahtuma
 • Muut tapahtumat -osiosta löydät sekalaisia kirjanpitotapahtumia, jotka eivät suoraan liity muihin kategorioihin.
 • Alta löydät listan erinäisten muiden kirjanpitotapahtumien nimikkeistä ja niiden selitteistä.
 • Lisää ohjeita kirjanpitotapahtuman luomiseen voit katsoa edellisistä kappaleista.


Kirjanpito muutapahtuma.png


Osakepääoma Sijoitukset osakepääomaan
Osuuspääoma Sijoitukset osuuspääomaan
Pääomapanos AY/KY Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön pääomapanokset
Yksityissijoitukset Toiminimiyrittäjän sijoitukset yritystoimintaan
Pitkäaikainen laina Tilikauden jälkeen erääntyvät pankkilainat
Lyhytaikainen laina Tilikaudella erääntyvät pankkilainat
Saadut ennakot Saadut ennakkomaksut myöhemmin toimitettavista palveluista ja tavaroista
Kaikki tilit Painikkeen alta löytyvät kaikki tilit kirjanpitotilin numeron mukaan järjestettynä


Pääkirja

 • Pääkirja-näkymässä voidaan tarkastella tositteita koostettuina kirjanpitotileille.
 • Pääkirja näyttää oletuksena aktiivisen tilikauden aikavälin. Pääkirjaa voidaan myös tarkastella halutulla aikavälillä oletuksen sijaan syöttämällä uudet päivämäärät tai käyttämällä kalenteripainikkeita.
 • Pääkirja voidaan tulostaa ”Tulosta”-painikeella tai tallentaa Microsoft Excelin tukemana CSV-tiedostomuotona "Vie CSV-tiedostoon" -painikkeella.


Kirjanpito paakirja1.png


Päiväkirja

 • Päiväkirja-näkymässä voidaan tarkastella tositteita päivämäärän mukaisesti järjestettynä.
 • Päiväkirja näyttää oletuksena aktiivisen tilikauden aikavälin. Päiväkirjaa voidaan myös tarkastella halutulla aikavälillä oletuksen sijaan syöttämällä uudet päivämäärät tai käyttämällä kalenteripainikkeita.
 • Päiväkirja voidaan tulostaa ”Tulosta”-painikkeella tai tallentaa Microsoft Excelin tukemana CSV-tiedostomuotona "Vie CSV-tiedostoon" -painikkeella.


Kirjanpito paivakirja.png


Tuloslaskelma

 • Tuloslaskelma-välilehdellä voidaan seurata yrityksen tuloslaskelmaa. Aikavälin pitäisi oletuksena olla asetettuna aktiivisen tilikauden mukaan, mutta päivämääriä voidaan muuttaa halutuiksi.
 • "Näytä/Piilota tilit" -painikkeella voidaan näyttää kulujen ja tuottojen osatekijät kirjanpitotileittäin.
 • Tuloslaskelma voidaan tulostaa "Tulosta"-painikkeella tai tallentaa Microsoft Excel -ohjelmaan sopivana tiedostona "Vie CSV-tiedostoon" -painikkeella.


Kirjanpito tuloslaskelma.png


Tase

 • Tase-välilehdellä voidaan seurata yrityksen tasetta. Aikavälin pitäisi oletuksena olla asetettuna aktiivisen tilikauden mukaan, mutta päivämääriä voidaan muuttaa halutuiksi.
 • "Näytä/Piilota tilit" -painikkeella voidaan näyttää kirjanpitotilit eriteltyinä.
 • Tase voidaan tulostaa "Tulosta"-painikkeella tai tallentaa Microsoft Excel -ohjelmaan sopivana tiedostona "Vie CSV-tiedostoon" -painikkeella.


Kirjanpito tase1.png


ALV-laskelma

 • "ALV-Laskelma"-välilehdellä voidaan tarkastella tietoja, joiden perusteella voidaan tehdä arvonlisäveroa koskeva kausiveroilmoitus verottajalle. Oletuksena työkalussa on aktiivinen tilikausi, mutta päivämääriä voidaan muuttaa kirjoittamalla tai kalenteripainikkeilla halutuiksi. Laskelma päivittyy klikkaamalla "Laske ALV" kun päivämäärät on säädetty halutuiksi.


Kirjanpito alv.png


Tilinpäätös

 • Tilinpäätös on tilikaudelta tehtävä laskelma, jolla selvitetään yrityksen tulos ja varallisuusasema.
 • Aloita valitsemalla lähde- ja kohdetilikaudet sekä tositelaji, jolle tilinpäätössiirrot halutaan kirjata.
 • Tilipäätöstä voidaan esikatsella harmaalla "Esikatsele tilinpäätössiirtoja" -painikkeella ennen sen tallentamista vihreällä "Tallenna tilinpäätössiirrot" -painikkeella.


Kirjanpito tilinpäätös.png