Login Logout
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Moniresurssivarauksen tekeminen

Moniresurssivarauksen tekeminen Lisäpalvelu-toiminnolla

Lisäpalvelu -toiminnon avulla järjestelmässä voi tehdä Moniresurssivarauksia.

 • Toistaiseksi tuki on automaattisesti varattavalle yhdelle lisäpalvelulle, joko samaan aikaan varsinaisen varatun palvelun kanssa tai heti varsinaisen palvelun jälkeen. Muita vaihtoehtoja kehitetään edelleen.
 • Moniresurssivaraus toimii vain nettivarauksen kautta tehdyissä varauksissa, ja se edellyttää Nettivaraus 6 -asiakasnäkymän version käytön.
 • Lisäpalvelu-toiminnot tulevat näkyviin, kun Ajas Touchin järjestelmäversioksi valitaan Beta: Käyttäjäprofiili - Edistyneen käytön asetukset - Järjestelmäversio.
 • Toiminto on edistyneen käytön lisäpalvelu. Se on lisämaksuton vain itse asennettuna, ohjeiden mukaan. Opastus ja tukipalvelu ei toistaiseksi sisälly kuukausimaksuun muuta kuin Ajas Premium -paketissa.

Esimerkkejä moniresurssivarauksista

1) Samanaikaisesti varattava resurssi: Työntekijöillä voi olla jokin yhteinen resurssi, kuten mittaus- tai hoitolaite, jota on vain yksi kappale käytössä. Järjestelmä huolehtii sen varaamisesta samanaikaisesti, kun työntekijälle varataan palveluaika.

Kuvassa työntekijä Annille varataan aika palveluun Hoito 30 min. Järjestelmä varaa automaattisesti ajan resurssin Mittalaite kalenterista palveluun Hoitolaite 30 min samaan aikaan Annin palvelun kanssa. Oleellista on, että Annin palvelua ei voi varata ellei Mittalaitteen kalenterissa ole samaan aikaan vapaata aikaa.

Moniresurssivaraus1.jpg

2) Heti palvelun jälkeen varattava aineellinen resurssi: Huone, joka varataan asiakkaan lepotilaksi heti varsinaisen palvelun jälkeen.

Kuvassa työntekijä Annille varataan aika palveluun Hoito 30 min. Järjestelmä varaa automaattisesti ajan resurssin Hoitohuone kalenterista palveluun Lepohuone 30 min heti Annin palvelun jälkeen. Oleellista on, että Annin palvelua ei voi varata ellei Hoitohuoneen kalenterissa ole heti Annin palvelun jälkeen vapaata aikaa.


Moniresurssivaraus2.jpg

3) Heti palvelun jälkeen varattava henkilöresurssi: Toimenpide, jossa ensimmäinen työntekijä suorittaa ensimmäisen vaiheen (palvelun) ja järjestelmässä varataan myös toinen työntekijä suorittamaan toimenpiteen toisen vaiheen (eri palvelun) heti ensimmäisen palvelun jälkeen.
Kuvassa työntekijä Annille varataan aika palveluun Hoito 1, 30 min. Järjestelmä varaa automaattisesti ajan työntekijä Matin kalenterista palveluun Hoito 2, 30 min heti Annin palvelun jälkeen. Oleellista on, että Annin palvelua ei voi varata ellei Matin kalenterissa ole heti Annin palvelun jälkeen vapaata aikaa.


Moniresurssivaraus3.jpgAineellisten resurssien ja lisäpalveluiden käyttö

Toimipiste aineellista resurssia varten

Moniresurssivaraus -toimintoja voi käyttää saman toimipisteen sisällä. Toisin sanoen henkilöresurssit ja/tai aineelliset resurssit voi olla liitetty samaan toimipisteeseen. Joskus oman toimipisteen luominen lisäpalvelua varten on käyttökelpoista.

 • Aineelliset resurssit kuten laitteet tai huoneet on joskus selkeämpi pitää erillään muista työntekijöistä.
 • Monet järjestelmän asetukset ovat toimipistekohtaisia. Näin ollen oma toimipiste tarjoaa jouston varaa myös asetuksissa.

Kun moniresurssivaraus -toimintoja käytetään kahden henkilön palvelujen ketjuttamiseen, luontevaa on käyttää samaa toimipistettä mihin henkilö on jo muutenkin liitetty.

Aineellinen-toimipiste.jpg

Toimipisteen lisääminen
Avaa: Ylläpito - Toimipisteet - Lisää toimipiste
1) Perustiedot -välilehti: Nimeä toimipiste, esim "Aineellinen resurssi".
2) Aukioloajat -välilehti: Määritä toimipisteelle aukioloajat.
3) Asetukset - välilehti: Tarkista, että asetus "Näytä nettivarauksessa" on "Ei".

Työntekijä aineellista resurssia varten

Aineellisia resursseja varten on aina luotava oma uusi työntekijä.

Aineellinen-tyontekija.jpg

Työntekijän lisääminen
Avaa: Ylläpito - Työntekijät - Lisää työntekijä
1) Lisää nimi esim. Mittalaite 1.
2) Määritä "Tyyppi" olemaan "Aineellinen resurssi".
3) Paina "Liitä toimipisteisiin" ja tee liitos toimipisteeseen normaalilla tavalla.
4) Toimipisteliitos näkyy tässä. Muista tallentaa joka vaiheessa.

Aineellisen resurssin työntekijä-lomakkeella ei tarvitse määritellä muita tietoja eikä luoda kirjautumistunnuksia.
Tarkista kuitenkin, että "Näytä nettivarauksessa" -asetus on "Ei" erityisesti, jos käytät samaa toimipistettä työntekijöiden kanssa.

Aineellinen-ei-nettivaraus.jpg

Palvelut aineellista resurssia varten

Lisää seuraavaksi palvelut aineellista resurssia varten.

Aineellinen-palvelu.jpg

Palvelun lisääminen
Avaa: Ylläpito - Palvelut - Lisää palvelu
1) Lisää nimi esim. Hoitolaite 30 min.
2) Lisää kesto.

 • Keston ei ole pakko olla saman pituinen kuin varsinaisessa palvelussa. Aineellisen resurssin kalenterista varataan sen mittainen aika, kun tähän palveluun on kestoksi määritelty. Jos hoitolaitetta käytetään yhtä kauan kuin mitä varsinainen palvelu kestää, keston on oltava saman mittainen kuin itse palvelukin.

3) Paina "Liitä palvelu resursseille". Liitä tämä palvelu äsken luodulle työntekijälle "Mittalaite 1" normaalilla tavalla.
4) Työntekijä- ja Toimipisteliitos näkyvät tässä. Muista tallentaa joka vaiheessa.

Aineellisen resurssin palvelussa ei tarvitse määritellä muita tietoja edellyttäen, että "Näytä nettivarauksessa" - "Ei" on asetettu jo ylemmällä tasolla (työntekijä tai toimipiste).

Aineellisen resurssin palvelun liittäminen lisäpalveluksi

Liitä seuraavaksi aineellisen resurssin palvelu lisäpalveluksi varsinaiselle palvelulle.

Aineellinen-liitos.jpg

Avaa se palvelu, johon aineellinen resurssi halutaan liittää. Toisin sanoen, se varsinainen palvelu minkä varauksen yhteydessä halutaan että myös tämä "Hoitolaite" varataan.
1) Palvelun yläosan tiedot on täytetty normaalilla tavalla. Tämä palvelu on liitetty Annille Turussa ja Matille Helsingissä***
2) Valitse liitettävä lisäpalvelu tästä valikosta.
3) Paina keltaista + -merkkiä, mikä lisää valitun palvelun lisäpalveluksi .
4) Valittu palvelu näkyy tässä. Sen voi vapauttaa painamalla punaista "Poista" -painiketta.
5) Valitse "Automaattisesti lisätty palvelu". Toistaiseksi vain tämä vaihtoehto on tuettu ja mahdollinen.
6) Valitse "Samaan aikaan", jos palvelun halutaan tulevan varatuksi samaan aikaan tai "Tämän jälkeen", jos palvelun halutaan tulevan varatuksi heti varsinaisen palvelun jälkeen.

Muista tallentaa joka vaiheessa.

Huom: *** Jos esimerkin tilanne olisi todellinen, eli samaa "Mittalaitetta" siirrellään fyysisesti kahden eri maantieteellisen toimipisteen välillä, se on mahdollista toteuttaa seuraavasti:

Yksi yhteinen liikuteltava aineellinen resurssi

Jos Anni Turussa ja Matti Helsingissä käyttää vaikkapa vuoroviikoin samaa mittalaitetta, tee seuraavat liitokset:

 • Liitä työntekijä "Mittalaite 1" toimipisteeseen Turku
 • Liitä työntekijä "Mittalaite 1" toimipisteeseen Helsinki
 • Sulje työntekijän "Mittalaite 1" työvuorot esim. parillisilla viikoilla toimipisteessä Turku.
 • Sulje työntekijän "Mittalaite 1" työvuorot esim. parittomilla viikoilla toimipisteessä Helsinki.

Moniresurssivaraus varausnäkymässä

Tilanne: Asiakas varaa Nettivaraus 6 -asiakasnäkymästä palvelun Hoito 30 min tai Hoito 60 min joko työntekijälle Anni Meikäläinen tai Matti Meikäläinen.
Järjestelmä varaa palveluun tarvittavan hoitolaitteen, Hoitolaite 30 min tai Hoitolaite 60 min, samanaikaisesti työntekijän Mittalaite 1 kalenterista.

 • Annin kalenteriin on tehty yksi varaus.
 • Matin kalenteriin on tehty 3 varausta.
 • Järjestelmä on lisännyt Mittalaitteen kalenteriin kaikki 4 varausta. Lisäksi kalenteriin on ylläpitäjän toimesta merkitty tauko.

Huom: Mittalaitteen kalenteri toimii täysin samalla tavalla kuin muutkin kalenterit. Sitä voi sulkea tauoilla ja siihen voi asettaa vuoroja. Varsinainen palvelu, jota Anni tai Matti tarjoavat on varattavissa vain, jos Mittalaitteen kalenterissa on varattavissa olevia aikoja.

Annin varausnäkymä:
Aineellinen-varaus2.jpg

Matin varausnäkymä:
Aineellinen-varaus3.jpg

Mittalaitteen varausnäkymä:
Aineellinen-varausnäkymä1.jpg

Usein kysytyt kysymykset moniresurssivarauksen käytöstä

1) Ajanvarauksen asiakasnäkymässä ei näy yhtään varattavia aikoja, missä vika?

 • Tavallinen ongelma on se, että resurssille (työntekijä, hoitohuone jne.), johon lisäpalvelu on liitetty, ei ole muistettu avata työvuoroja.
 • Jos resurssilla (työntekijä, hoitohuone jne.) ei ole vapaita aikoja kalenterissa, siihen ei voi varata aikaa ja ja siksi myös varsinainen palvelu (esim. Hoito 30 min), joka kyseistä lisäpalvelua käyttää, ei ole netin kautta varattavissa.
 • Tarkista, että lisäpalvelun resurssin kalenterissa on varattavia aikoja, eli joko toimipisteen aukiolon mukaan tai avatulla työvuorolla.

2) Samaan lisäpalveluun/-resurssiin on tullut päällekkäinen varaus. Kuinka se on mahdollista?

 • Tämä johtuu siitä, että varsinainen palvelu (esim. Hoito 30 min) on varattu itse Ajas Touchin hallinnan kautta.
 • Moniresurssivarauksen automatiikka toimii vain silloin, kun varaus tehdään netin kautta, Nettivaraus 6 -asiakasnäkymästä.
 • Jos varauksia tehdään hallinan kautta, lisäpalvelun/resurssin (esim. hoitohuone) varaustilanne on tarkistettava manuaalisesti, ja varaus kyseisen resurssin kalenteriin on myös tehtävä manuaalisesti. Muuten aika jää vapaaksi muiden, samaa resurssia käyttävien, käytettäväksi.