Loikkaa: valikkoon, hakuun

Riskitiedot

Riskitiedot ovat tietoja, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa riskin potilaan tai henkilökunnan terveydelle tai tietoja, jotka tulee huomioida asianmukaisen hoidon toteuttamiseksi esim. hoitotahto ja hoidon rajaukset.

Riskitiedot jaotellaan kriittisiin ja hoidossa huomioitaviin.

Riskitiedot haetaan Kannasta potilaan RIS (Riskitiedot) näkymästä sekä potilaan Hoitotahdosta. Riskitietojen näkymiseen vaikuttaa samat rajoitteet kuten Arkiston haussa. Jotta riskitiedot tulevat näkyviin:

 • Käyttäjällä tulee olla omassa roolissaan katseluoikeus seuraaviin sisältöihin:
  • RIS (Riskitiedot)
  • Tahdonilmaisut
 • Asiakkaan asettamat luovutusluvat ja luovutuskiellot vaikuttavat tähän kuten muihin arkiston palauttamiin tietoihin.
  • Jos luovutuslupaa ei ole annettu tai potilas on asettanut näihin liittyviä luovutuskieltoja, muiden organisaatioiden tallentamat riskitiedot eivät tule näkyviin.


Riskitiedot näytetään Ajas Touchissa

Ajas Touch näyttää potilaan riskitiedot, kun potilas on avattu Kannassa.

Riskitieto-kolmio1.jpg

Punainen kolmio tarkoittaa, että potilaalle on kirjattu kriittisiä riskejä, joiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai muun huomattavan riskin potilaalle, henkilökunnalle tai ympäristölle, ja jonka huomioiminen aiheuttaa tarpeen hoidon järjestämiseen tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.

Jos potilaalle on kirjattu kriittisiä riskitietoja, näkymä avautuu automaattisesti, kun potilas on avattu Kannassa. Painamalla "Näytä" pääset tarkastelemaan merkinnän sisällön Kannassa.

Riskitieto-kolmio4.jpg

Keltainen kolmio tarkoittaa, että potilaalle on kirjattu hoidossa huomioitavia riskejä. Huomioiminen vaikuttaa potilaan hoitoon, mutta joiden huomiotta jättäminen ei aiheuta hengenvaarallista tai muuta huomattavaa riskiä potilaan tai henkilökunnan terveydelle tai ympäristölle.

Riskitieto-kolmio5.jpg

Risikitiedot -sivu avattuna. Painamalla "Näytä" pääset tarkastelemaan merkinnän sisällön Kannassa.

Riskitieto-kolmio2.jpg

Harmaa kolmio tarkoittaa, että potilaalle ei löydy riskitietoja. Tämä voi johtua siitä, että riskitietoja ei ole kirjattu tai käyttäjällä ei ole katseluoikeutta riskitietoihin tai potilas ei ole antanut tietojen luovutuslupaa.

Riskitieto-kolmio3.jpg

Risikitiedot -sivu avattuna.


Riskitiedot ja käyttäjän oikeudet

Uuden ERA-rajapinnan myötä, järjestelmä pystyy tunnistamaan käyttäjän Kanta-rooliin asetettuja oikeuksia. Näin ollen järjestelmä voi näyttää tarkempaa informaatiota potilaan riskien ja tahdonilmaisujen näkyvyyden/näkymättömyyden tilasta.

Esimerkki 1
Ris2.jpg

Ilmoitus "Potilaalle ei löydy tahdonilmaisuja. Tämä voi johtua siitä, että tietoja ei ole kirjattu tai potilas ei ole antanut tietojen luovutuslupaa" joko tahdonilmaisuissa tai riskeissä tai molemmissa tarkoittaa sitä, että:

 • Käyttäjällä on roolissa oikeudet lukea riskitietoja, mutta:
  • Potilaalle ei ole kirjattu riskitietoja tai
  • Potilaalle on kirjattu riskitietoja, mutta hänellä on luovutuskieltoja omiin Kanta-tietoihinsa, ja siksi ne ei tule näkyviin.
 • Käyttäjä ei voi tietää kummasta syystä on kysymys.

Esimerkki 2
Ris4.jpg

Ilmoitus "Käyttäjällä ei ole katseluoikeutta tahdonilmaisuihin." tarkoittaa sitä, että:

 • Käyttäjän roolissa ei ole oikeutta lukea tahdonilmaisuja.
 • Käyttäjä ei voi tietää onko tahdonilmaisuja kirjattu.


Esimerkki 3

Ilmoitus "Potilaalle ei löydy riskitietoja. Tämä voi johtua siitä, että riskitietoja ei ole kirjattu tai käyttäjällä ei ole katseluoikeutta riskitietoihin tai potilas ei ole antanut tietojen luovutuslupaa" tarkoittaa sitä, että:

Ris3.jpg

 • Käyttäjällä ei ole roolissa oikeuksia lukea riskitietoja ollenkaan (RIS tai tahdonilmaisut)
 • Käyttäjä ei voi tietää onko riskitietoja kirjattu.


Riskitietojen rakenteinen kirjaaminen Ajas Touchissa

Potilaan riskitietoja on nyt mahdollista kirjata ja tallentaa Kantaan myös Ajas-ohjelman kautta.

Riskitietolomakkeella käytetään / on mahdollista käyttää seuraavia Kansallisia koodistoja:

AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=863&versionKey=1003

THL - Toimenpideluokitus
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=57&versionKey=119

THL - Tautiluokitus ICD-10
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=23&versionKey=58

AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=1643&versionKey=1863

Fimea - ATC Luokitus
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=272&versionKey=349

Riskitietojen kirjaaminen - THL:n seminaarit ja koulutukset
https://www.youtube.com/watch?v=mNV9LwqazpE

RIS -potilaskertomuspohjan lisääminen

Riskitieto1.png

Avaa "Terveydenhuolto" - "Potilaskertomukset" - "Lisää uusi"
Valitse: "Lataa esimerkkipohja" - "Riskitieto"

Riskitieto21.jpg

Esimerkkipohjan lataaminen on suositeltavaa, koska silloin saat Kanta-yhteensopivan rakenteen esitäytettynä (Vihreällä ympyröidyt kentät) :

 • Näkymä: RIS
 • Vaihe: Ei mitään
 • Otsikko: Riskitiedot
 • Rakenne: Riskitieto

1) Täytä lisäksi haluamasi nimi tälle pohjalle
2) Valitse syy potilaan avaamiselle Kannassa. Esivalinnasta on hyötyä, jos käytät merkintöjen massavientiä Kantaan. Valinta ei ole tässä kohtaa pakollinen.
3) Tallenna lopuksi tehty potilaskertomuspohja.


RIS -merkinnän lisääminen ja tallentaminen Kantaan

Riskitieto3.png

Aloita merkinnän tekeminen normaalilla tavalla.

Merkinnän pakolliset tiedot (Punaisella ympyröidyt kentät) , joita ilman merkintää ei voi tallentaa Kantaan.

 • Riskin kuvaus eli nimi
 • Riskin tyyppi: AR/YDIN - Riskitiedon tyyppi -koodisto.
 • Riskin aste

Vapaaehtoiset tiedot. Näiden tietojen puuttuminen ei estä merkinnän tallentamista Kantaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ne olisi oleellisia tietoja.

 • Riskin koodi: Riskitieto on mahdollista kirjata tauti- tai toimenpideluokituskoodilla tai hoidon rajauksen asteella. THL - Toimenpideluokitus, THL - Tautiluokitus ICD-10, AR/YDIN - Hoidon rajauksen aste
 • Varmuusaste ja Tiedonlähde
 • Riskin alkamis- ja loppumispäivä ja onko loppumisajankohta arvioitu
 • Pysyvyys
 • Lisätiedot ja lisätietojen koodi: Fimea - ATC Luokitus -koodisto
 • Huomiointi hoidossa: Voidaan kuvata tarkemmin miten riski tulee huomioida potilaan hoidossa.


Tallenna merkintä Kantaan.

Riskitietomerkintöjä on mahdollista tehdä myös luonnoksena.

THL/Tietosisältö - Riskitiedot
https://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=545&versionKey=1571