Loikkaa: valikkoon, hakuun

Toimenpiteiden hallinnan uudistus

Huom: Ohje on laadittu jo kesällä, jolloin Fysioterapian osuus oli vielä vahvasti mukana samoin kuin vanhat lääkäritaksat. Poistamme viittaukset mahdollisimman pian.

Sisällysluettelo

Kelan sähköinen suorakorvaushakemus

Kelan sähköinen tilitysmenettely on tulossa saataville Ajas-järjestelmään lääkärin ja fysioterapian toimialaversioon. Testivaihe Kelan kanssa on suoritettu ja ensimmäiset asiakkaamme ovat juuri aloittamassa pilottitestauksen.

Järjestelmään on kehitetty lukuisia uusia toimintoja, jotta Kelan vaatimukset sähköisestä tilitysmenettylystä toteutuvat.

 • Iso uudistus toimenpiteiden hallinnassa. Tämä koskee sekä lääkäreitä että fysioterapeutteja.
 • Uudistuksia käynti-lomakkeella olevan suorakorvausrivin pakollisissa tiedoissa. Tämä koskee erityisesti lääkäreitä.
 • Uudistuksia lähete-lomakkeella. Tämä koskee erityisesti fysioterapeutteja.

Tämä ohje on ensisijaisesti tarkoitettu niille, jotka ovat aloittamassa sähköisen tilityksen pilotoinnin. Toiminnot tulevat näkyviin Ajas Touchin erikoisversiolla.

Jatkossa, kun toiminnot on päivitetty kaikille käyttäjille mikään ei estä sitä, että vaikka edelleen käyttäisit vanhaa manuaalista tapaa suorakorvaushakemusten (SV 132 PDF) tekemiseen ettetkö voisi jo ottaa käyttöön tässä ohjeessa mainittuja uusia toimintoja, erityisesti Kelan vakiomuotoisia toimenpiteitä. Jos myöhemmin haluat siirtyä sähköiseen menettelyyn, se tulee olemaan huomattavasti helpompaa, kun vaatimukset on jo otettu huomioon.

Yhteenveto Ajas Touchissa tarkistettavista kohdista

 • Sähköisessä hakemuksessa käytettävän FTP-siirtotiedoston pystyy tekemään vain Kelan vakiomuotoisilla toimenpiteillä.
  • Kaikkien vanhojen käyttäjien (lääkärit ja fysioterapeutit) on muutettavat toimenpiteet Kelan vakiomuotoisiksi toimenpiteiksi.
  • Jos vanha Mukautettu toimenpide muutetaan Kela-toimenpiteeksi, toimenpiteen palveluliitos säilyy ja käyntejä ei tarvitse tehdä/tallentaa uudelleen.
  • Kaikkien uusien käyttäjien kannattaa lisätä järjestelmään vain Kelan vakiomuotoisia toimenpiteitä.
  • Mukautetut ja Kelan vakiomuotoiset toimenpiteet
  • Toimenpiteiden tuonti
 • FTP-siirtotiedoston tekemistä ei pysty edes yrittämään, jos asiakaskortilta puuuttuu henkilötunnus ja/tai käyntiä ei ole merkitty maksetuksi
  • Koskee sekä vanhoja että uusia käyttäjiä
 • Fysioterapeuttien tulisi tarkistaa ja tarvittaessa lisätä uusia pakollisia tietoja lähetteelle.
  • Pakollisia tietoja ovat: Päivämäärä, Diagnoosi, Hoitokohde, Kotikäynti, Määräyksen tehneen lääkärin nimi, (Erikoislääkäri-merkintä, harvinainen)
  • Lähetteellä oleva toimenpide on oltava Kelan vakiomuotoinen toimenpide, mutta jos vanhat toimenpiteet on ensin jo muutettu Kela-toimenpiteiksi, myös lähetteellä oleva muuttuu automaattisesti eikä sitä tarvitse muuttaa.
  • Lähetteen päivityksen jälkeen käyntejä ei tarvitse tehdä/tallentaa uudelleen,
  • Lähetteet
 • Lääkäreille on tullut uusia pakollisia kenttiä käyntikomakkeelle.
  • Uudessa Ajas Touch -versiossa (pilottikäyttäjillä käytössä toistaiseksi) käyntiä ei pysty tallentamaan, jos pakollinen tieto puuttuu.
  • Vanhat käynnit kannattaa tulostaa suorakorvaushakemuksiin vanhalla tavalla, PDF-dokumenttina.
  • Toimenpiteeseen liittyvä lisätieto
  • Erikoistilanteet

Mukautetut ja Kelan vakiomuotoiset toimenpiteet

Toimenpiteet on nyt jaoteltu "Mukautettuihin toimenpiteisiin" ja "Kelan vakiomuotoisiin toimenpiteisiin", joista kummatkin näkyvät Toimenpiteet -sivulla omana listauksenaan.

Kelan sähköistä suorakorvaushakemusta voi käyttää vain, jos toimenpiteessä olevat tiedot ovat täsmälleen oikein, kuten Kelan taksaluettelossa. Sen vuoksi vanhat toimenpiteet on muutettava Kelan vakiomuotoisiksi toimenpiteiksi. Sähköisen suorakorvaushamumuksen voi tehdä vain jos kaikki siihen sisältyvät tapahtumat ovat käyttäneet Kelan vakiomuotoisia toimenpiteitä.


Mukautetut-toimenpiteet1.jpg

Kaikki Ajas-järjestelmässä aikaisemmin käytetyt vanhat toimenpiteet ovat oletuksena mukautettujen toimenpiteiden luokassa.

 • Ne voi halutessaan muuntaa Kela-toimenpiteeksi seuraavasti:
  • Valitse toimenpiteet / rivit (vaikka kaikki)
  • Klikkaa "Muunna valitut Kelan toimenpiteiksi" -painiketta.
 • Muuntaessa järjestelmä koittaa etsiä toimenpiteen koodia Kelan taksatiedostosta ja jos se löytyy, toimenpiteen kaikki tiedot päivitetään vastaamaan taksatiedoston tietoja ja se merkitään Kela-toimenpiteeksi.
  • Jos koodia ei löydy, toimenpide jää mukautetuksi ja näkyy edelleen tässä listassa. Jos koodi löytyy, toimenpide siirtyy Kelan vakiomuotoiset toimenpiteet -listaan.
  • Toimenpiteen kaikki tiedot tarkoittavat nimeä, sallittuja korotuksia, korotusten suuruutta, toimenpiteen lajia/tarkennetta ja tietoa siitä onko korvaus sallittu ainoastaan erikoislääkärin määräämänä.

Kela-toimenpiteet.jpg

Toimenpiteille löytyi koodi Kelan taksatiedostosta ja ne on nyt muutettu Kelan vakiomuotoisiksi toimenpiteiksi.

Miksi vanhat toimenpiteet kannattaa muuttaa Kelan toimenpiteiksi vaikka voisin vain tuoda toimenpiteet uudelleen suoraan vakiomuotoisina?

Jos järjestelmässä on jo käytetty toimenpiteitä vastaavalla toimenpidekoodilla, on parempi muuntaa vanha toimenpide tähän Kela-muotoon.

 • Saman koodin toimenpiteitä jää vain yksi ja sekaannusten vaara pienenee.
 • Lisäksi kun vanha toimenpide päivitetään, on se edelleen yhdistettynä niihin palveluihin joihin se oli yhdistettynä jo ennestään.

Muunnos ei kuitenkaan ole pakollinen, mutta silloin pitää joko luoda uusi palvelu, joka käyttää vastaavaa Kela-toimenpidettä tai manuaalisesti käydä vaihtamassa palvelun toimenpide uuteen Kela-toimenpiteeseen.

En tule käyttämään sähköistä suorakorvaushakemusta. Täytyykö minun muuttaa vanhat toimenpiteet Kelan toimenpiteiksi?

Ei tarvitse muuttaa, mutta toimenpiteiden uudistuksessa on muitakin uusia toimintoja, jotka saattavat olla hyödyllisiä myös sinulle. Kelan vakiomuotoisissa toimenpiteissä saattaa kuitenkin olla toimenpidekohtaisia rajoituksia, joihin ei itse pysty vaikuttamaan. Rajoitukset ovat Kelan määrittelemiä ja edellytyksiä sähköisen suorakorvaushakemuksen lähettämisen onnistumiselle.

Kannattaa kokeilla, koska Kelan toimenpiteen voi muuttaa takaisin olemaan Mukautettu toimenpide niin halutessaan.

Toimenpiteiden muokkaus

Kelan vakiomuotoiset toimenpiteet - Ei muokattavissa

Esimerkki: Lääkärit

Kela-uudet32.jpg

Esimerkki: Fysioterapeutit

Kela-uudet8.jpg


Kelan vakiomuotoista toimenpidettä ei pysty muokkaamaan, koska sen tiedot tulevat Kelan taksatiedostosta, ja ne tulee olla sen mukaiset sähköisessä tilityksessä. Toimenpide voidaan muuttaa olemaan mukautettu toimenpide.

1) Toimenpiteen koodi.
2) Toimenpiteen nimi.
3) Lääkärit: Yleislääkärin korvaus. Fysioterapeutit: Korvaus.
4) Lääkärit: Erikoislääkärin korvaus.
5) Kela-lomake, jolla hakemus tehdään. Sähköinen suorakorvaushakemus on mahdollista vain SV 132-lomakkeella.
6) Korvaustyyppi: toimenpidekoodin mukainen oikea korvaustyyppi on valittuna.
7) Salli aikakorotus (lääkärit): toimenpidekoodin mukainen korotusmahdollisuus on valittuna. Korotus aktivoidaan Käynti-lomakkeella.
Salli kotikäyntikorotus (fysioterapeutit): toimenpidekoodin mukainen korotusmahdollisuus on valittuna. Korotus aktivoidaan Käynti-lomakkeella. Lisäksi asiakkaan lähetteessä on oltava asetus "Kotikäynti" - "Kyllä".
8) Kelan vakiomuotoisen toimenpiteen voi muuntaa olemaan mukautettu toimenpide, mutta sähköisen suorakorvaushamumuksen voi tehdä vain jos kaikki siihen sisältyvät tapahtumat ovat käyttäneet Kelan vakiomuotoista toimenpidettä.

Mukautetut toimenpiteet - Muokattavissa

Mukautettuja toimenpiteitä voi muokata, ja niitä voi järjestelmän puolesta edelleen käyttää kuten aikaisemminkin manuaaliseen suorakorvaushakemukseen PDF-lomakkeella. Sisällön on oltava kuitenkin Kelan hyväksymien korvausten mukainen.
Järjestelmä edellyttää, että jokaisella toimenpiteellä on yksilöllinen koodi.

Kela-uudet41.jpg

1) Toimenpiteen koodi.
2) Toimenpiteen nimi.
3) Lääkärit: Yleislääkärin korvaus. Fysioterapeutit, Psykoterapeutit ja Suuhygienistit: Korvaus.
4) Lääkärit: Erikoislääkärin korvaus.
5) Kela-lomake, jolla hakemus tehdään. SV 132 tai KU 206 -lomake.
6) Salli mukautettu korvaus: yleisasetus mille hyvänsä, määrittelemättömälle korvausaiheelle. Korotus % asetetaan itse. Korotus aktivoidaan Käynti-lomakkeella.
7) Tallenna.

Toimenpiteiden tuonti

Toimenpiteitä voi tuoda järjestelmään olemassa olevien listojen mukaan. Olemassa olevalla listalla tarkoitetaan kaikkein tavallisimpia toimepidekoodeja, jotka ovat olleet aikaisemmin jo käytössä Ajas Touchissa. Toimenpiteitä voi itse lisätä tarpeen mukaan.

 • Lääkärin toimenpidelista löytyy jatkossa vain Kela-toimenpiteistä.
 • Fysioterapian toimenpidelista löytyy sekä Kela-toimenpiteistä että Mukautetuista toimenpiteistä.
 • Psykoterapian toimenpidelista löytyy vain Mukautetuista toimenpiteistä. Psykoterapian suorakorvaushakemuksia ei toistaiseksi voi lähettää sähköisenä.

Toimenpiteiden tuonti - Kela toimenpiteet

Kela-toimenpiteet2.jpg

Kelan vakiomuotoiset toimenpiteet -otsikon alla 1) valitse tuotava lista ja 2) paina "Tuo toimenpiteitä".

 • Jos olet uusi käyttäjä ja et ole koskaan vielä tuonut mitään toimenpiteitä aikaisemmin, järjestelmässä valmiina olevat Kelan vakiomuotoiset toimenpiteet lisätään tähän.
 • Jos olet vanha käyttäjä ja Kela-tuontilistauksessa olevia koodeja on jo valmiiksi käytössä mukautetuissa toimenpiteissä tulee valinta: muunnetaanko olemassaolevat vai luodaanko uudet toimenpiteet.

Kela-toimenpiteet41.jpg

1) Muunna - olemassa olevat Mukautetut toimenpiteet muunnetaan Kela-toimenpiteiksi. Jos tuotavassa listassa on enemmän toimenpiteitä kuin mitä mukautetuissa toimenpiteissä oli valmiina ja niitä ei oltu aikaisemmin vielä tuotu tai muunnettu, nämä uudet toimenpiteet lisätään.
2) Lisää - tuotavassa listassa olevat toimenpiteet lisätään. Jos samalla koodilla olisi ollut jo mukautettu toimenpide, lisäyksen jälkeen sama toimenpide on nyt kahdessa paikassa. Muista tarkistaa, että oikea toimenpide on nyt liitetty palveluun.

Kela-toimenpiteet5.jpg

Esimerkki: Tuodaan Lääkärilistassa olevat Kela-toimenpiteet järjestelmään. Valitaan vaihtoehto Muunna .

 • 6 muunnettavissa olevaa toimenpidettä löytyi Mukautetuista toimenpiteistä ja ne muunnettiin olemaan Kela-toimenpiteitä.
 • 1 toimenpide ei ollut Mukautetuissa toimenpiteissä eikä sitä ollut vielä Kela-toimenpiteissä. Se lisättiin uutena.
 • 5 toimenpidettä oli jo aikaisemmin muunnettu Mukautetuista toimenpiteistä Kela-toimenpiteiksi.


Toimenpiteiden lisääminen ja päivitys

Kela-toimenpiteet3.jpg

Järjestelmässä valmiina olevissa listoissa on vain kaikkein yleisimpiä toimenpiteitä. Kun tarvitset lisää toimenpiteitä, voit tuoda tarvittavat itse.
Paina: "Lisää Kelan toimenpide".

Kela-toimenpiteet6.jpg

1) Hae toimenpidettä kirjoittamalla vähintään 3 ensimmäistä merkkiä toimenpiteen koodista. Kuvassa näkyy tämän esimerkin haulla löydetyt toimenpiteet.
2) "Olemassa" -sarakkeessa on tähti. Punainen tähti tarkoittaa, että tämä toimenpide on jo olemassa mukautettujen toimenpiteiden listassa. Vihreä tähti tarkoittaa, että tämä toimenpide on jo olemassa Kela toimenpiteiden listassa.
3) Tätä toimenpidettä ei ole koskaan aikaisemmin tuotu järjestelmään.
4) Valitse, mitkä toimenpiteet haluat tuoda.
5) Paina "Lisää valitut toimenpiteet".

Tässä esimerkissä seuraavaksi avautuu "Toimenpide on jo olemassa" -lomake, josta valitaan muunnetaanko vai lisätäänkö toimenpiteet, koska toimenpide MA2AE oli jo ollut aikaisemmin mukautettu toimenpide.

"Päivitä Kelan toimenpiteet" -painikkeella kaikki Kelan toimenpiteet voi päivittää yhdellä klikkauksella uudelleen taksatiedoston mukaisiksi silloin, kun järjestelmään vaihdetaan uusi taksatiedosto.

Toimenpiteiden käyttö

Jotta toimenpidettä voi käyttää Palvelujen yhteydessä, toimenpide ja palvelu on liitettävä toisiinsa.

 • Kaikkien uusien käyttäjien on tämä tehtävä.
 • Jos olet vanha käyttäjä ja muuttanut Mukautetun toimenpiteen Kela toimenpiteeksi, vanha palveluliitos siirtyy mukana.


Palvelut - toimenpide on liitettävä palveluun

Kela-uudet1.jpg

1) Ajas-ohjelman palvelu, joka halutaan liittää toimenpiteeseen.
2) Valitse toimenpide, johon palvelu liitetään. Asteriski (*) toimenpiteen nimen edessä tarkoittaa, että tämä toimenpide on Kelan vakiomuotoinen toimenpide, joka on luotu Kelan taksatiedostosta.
Tallenna palvelu.
3) Voit järjestää valikon vaihtoehdot toimenpiteen koodin mukaan rastittamalla tämän. Oletuksena ne näkyvät aina aakkosjärjestyksessä.

Kela-uudet2.jpg

1) Kelan vakiomuotoisia toimenpiteitä.
2) Mukautettuja toimenpiteitä.

Lähete

Fysioterapeuttien on lisättävä asiakkaalle järjestelmään lähete. Kelan vakiomuotoiset toimenpiteet näkyvät toimenpidelistassa asteriskilla (*). Toimenpiteitä voi järjestää koodin mukaan.

Lahete-kelauusi.jpg

Jos asiakkaalla on vanhoja lähetteitä, nämä toimivat edelleen sellaisenaan.

Lähetteellä on myös uusi valinta: Kotikäynti (Kyllä/Ei).

 • Jos Kela-toimenpiteessä on sallittu kotikäyntikorotus (toimenpide on joko fysioterapian tai terveydenhoidon) ja jos hoito on määrätty kotikäyntinä (Lähetteellä Kotikäynti: Kyllä), käyntilomakkeelle tulee rastitettava kohta "Laske kotikäyntikorotus 50%".

Muuten lähete täytetään normaalilla tavalla.
Huomaathan tarkistaa pakolliset kentät: Päivämäärä, Diagnoosi, Hoitokohde, Kotikäynti, Määräyksen tehneen lääkärin nimi, (Erikoislääkäri-merkintä, harvinainen)
Fysioterapian toimialaversio - Lähetteet

Käynti

Toimenpiteiden korotusmahdollisuudet näkyvät ja on valittavana käynnissä. Käynti-lomakkeella näkyvät valinnat ovat riippuvaisia sekä toimialaversiosta että siitä, käytetäänkö Kelan vakiomuotoisia toimenpiteitä vai mukautettuja toimenpiteitä. Esimerkkejä alla.

Käynti - Lääkärin toimialaversio - Kelan vakiomuotoiset toimenpiteet

Kaynti-uusi3.jpg

1) Palvelun nimi
2) Laske Kela-korvaus -valinta näkyy, kun palvelu on liitetty toimenpiteeseen
3) Vapaaehtoinen toimenpiteen lisätieto
4) Laske aikakorotus -valinta. Rastitettuna korottaa korvausta 100%.
5) Hoito annettu erikoislääkärinä -valinta näkyy, kun käyttäjäprofiilissa on asetettu: "Erikoislääkäri" -kyllä.

Kaynti-uusi4.jpg

Aikakorotus -valinta on rastitettava itse, jos käynti on tapahtunut aikakorotukseen oikeutettuna ajankohtana.

Käynti - Lääkärin toimialaversio - Mukautetut toimenpiteet

Kaynti-uusi5.jpg

Laske mukautettu korvaus -valinta on itse määritelty mukautetussa toimenpiteessä. Sen % osuus asetetaan itse olemaan sellainen, että Kela sen hyväksyy. Mukautettua korvausta voi käyttää manuaalisessa suorakorvaushakemuksessa.

Käynti - Fysioterapian toimialaversio - Kelan vakiomuotoiset toimenpiteet

Kaynti-uusi1.jpg

1a-b) Lähetteet, joita tämän palvelun kanssa on mahdollista käyttää.
2) Laske Kela-korvaus -valinta näkyy, kun palvelu on liitetty toimenpiteeseen ja asiakkaalla on lähete.
3) Vapaaehtoinen toimenpiteen lisätieto
4) Laske kotikäyntikorotus -valinta. Rastitettuna korottaa korvausta 50%. Valinta näkyy, jos lähetteellä on valittu "Kotikäynti - Kyllä"
5) Lähetteelle kirjoitettu vakuutusnumero (jos tarvitaan).

Käynti - Fysioterapian toimialaversio - Mukautetut toimenpiteet

Kaynti-uusi2.jpg

Laske mukautettu korvaus -valinta on itse määritelty mukautetussa toimenpiteessä. Sen % osuus asetetaan itse olemaan sellainen, että Kela sen hyväksyy. Mukautettua korvausta voi käyttää manuaalisessa suorakorvaushakemuksessa.

Erikoistilanteet

Kun siirryt käyttämään Kelan sähköistä suorakorvaushakemusta, hakemuksen täytyy olla taksojen ja muiden vaadittavien tietojen osalta täysin oikein. Tässä on esimerkkejä erikoistilanteista, joita järjestelmän vaaditaan huomioivan, ja joiden on estettävä korvaushakemuksen lähettäminen. Listaa saatetaan täydentää vielä myöhemmin.

Näyte tai potilas lähetetty tutkittavaksi omassa tai toisessa yksityisessä tai julkisessa laitoksessa

Kun käynnin palveluun liittyy Kela-toimenpide, jonka tyypin tarkenne on LA tai RA, laboratoriotutkimus tai radiologinen tutkimus, näytetään SV-numeron syöttökenttä.

Kentän voi joko jättää tyhjäksi tai täyttää viisi numeromerkkiä pitkän SV-numeron. Virheellinen SV-numero estää käynnin tallennuksen. Jos SV-numeroksi syötetään julkista laitosta tarkoittava 99999, muuttuu kyseisen rivin lisätietokenttä pakolliseksi kentäksi, johon Kelan ohjeen mukaan on täytettävä julkisen laitoksen nimi.

SV-numerokentän täyttämisohje:

 • Laboratoriotutkimus omassa talossa: tyhjä
 • Laboratoriotutkimus toisessa laitoksessa: Toisen laitoksen SV-numero
 • Laboratoriotutkimus julkisessa laitoksessa: 99999 ja Julkisen laitoksen nimi


Sv-optio1.jpg
Yllä: Tallennus onnistuu, kenttä on jätetty tyhjäksi. Tyhjäksi jätetty kenttä tarkoittaa sitä, että laboratoriotutkimus on tehty omassa talossa.

Sv-optio2.jpg
Yllä: Tallennus onnistuu, kenttään on syötetty yksityisen laitoksen SV-numero, joka on oikein.

Sv-optio3.jpg
Yllä: Tallennus ei onnistu, kenttään on syötetty yksityisen laitoksen SV-numero, joka on väärin.

Sv-optio4.jpg
Yllä: Tallennus ei onnistu, kenttään on syötetty julkisen laitoksen SV-numero, mutta pakollinen lisätietokenttä on tyhjä.
Julkisen laitoksen SV-numeron saa tulostettua painamalla "Julkinen". Lisätietokenttään kirjoitetaan julkisen laitoksen nimi.

Korvaus vain erikoislääkärin lähetteellä

Erikoislaakari-lahete2.jpg

Jos palveluun liittyy Kela-toimenpide, joka korvataan vain erikoislääkärin lähetteellä, järjestelmä estää sen käytön sähköisessä suorakorvaushakemuksessa, jos lähetettä ei ole merkitty erikoislääkärin määräämäksi. Tällaisia toimenpiteitä löytyy pääasiassa toimenpidetyypin RA (radiologinen tutkimus) alta. Toistaiseksi Ajas-ohjelmassa ei ole omaa toimialaversiota röntgentutkimukseen, mutta jos sellainen lisätään, tämä Kelan vaatimus on jo otettu huomioon.

Lääkäripalkkioiden Toimenpiteen korvaustyypit - Aikaperusteinen / Koodiperusteinen

Kelan taksaluettelossa "Lääkärinpalkkiotaksat" toimenpiteet on eroteltu eri otsikoiden alle.
https://beta.kela.fi/documents/20124/410372/sairaanhoitokorvausten-taksaluettelo-1-1-2022-alkaen.pdf/d4fb4ed0-9956-c6bd-c46a-c488248e92d5?t=1639394473425

 • Aikaperusteisia toimenpiteitä ovat otsikoiden:
  • "Vastaanottopalkkiotaksa" alla olevat toimenpiteet, lukuun ottamatta lausuntoja, joiden koodit ovat 0104, 0105, 0106 ja 0107
  • "Konservatiiviset toimenpiteet" alla olevat kaikki toimenpiteet
 • Kaikkien muiden otsikoiden alla olevat toimenpiteet ovat toimenpidekoodeja.

Käytämme seuraavassa Lääkäripalkkioiden Toimenpiteistä termejä: Aikaperusteinen ja koodiperusteinen korvaustyyppi.

Rajoitukset
 • Yhdellä asiakkaalla voi olla vain yksi aikaperusteinen korvaustyyppi samassa käynnissä samana päivänä samalla lääkärillä.
 • Samana päivänä ei voi yhdellä asiakkaalla olla saman lääkärin sekä aikaperusteista korvaustyyppiä että koodiperusteista toimenpidettä.

Rajoitukset ovat päivä/potilas/lääkäri-kohtaisia, eli eri lääkäreillä käynnistä samana päivänä voi saada korvaukset.

Esimerkki: Käynti, jossa on aluksi 2 aikaperusteista ja sitten 4 koodiperusteista toimenpidettä.
Kun Kela-korvauksen laskenta asetetaan päälle ensimmäiselle riville, joka on siis aikaperusteinen, ei samassa käynnissä enää saa laskea korvausta muista aikaperusteisista eikä koodiperusteisista toimenpiteistä. Muiden rivien "Laske Kela-korvaus" -ruutu asetetaan ei-aktiiviseksi ja vieressä näytetään huomiomerkki. Kun hiiren kursori viedään huomiomerkin päälle, näkyy selitysteksti tästä rajoituksesta.

Lp-rajoitus1.jpg

Kun taas "Laske Kela-korvaus" -rasti asetetaan päälle kolmannessa rivissä (kuva alla), joka on koodiperusteinen toimenpide, vain aikaperusteisten toimenpiteiden korvauksen laskenta estetään. Samassa käynnissä siis voi rastittaa Kela-korvauksen laskun useammasta koodiperusteisesta toimenpiteestä.

Lp-rajoitus2.jpg

Jos käyntiä tallennettaessa löytyy ristiriita aiemmasta saman päivämäärän käynnistä samalla lääkärillä, näytetään kuvan mukainen ilmoitus.
Koska tässä tapauksessa järjestelmä jättää tekemättä jotain mitä käyttäjä oli käskenyt tehdä rastitamalla "Laske Kela-korvaus", ilmoitus on järeä popup-ikkuna, jonka pystyy sulkemaan ainoastaan painamalla OK.
Rivi(t) joiden korvaus jätettiin laskematta merkitään huutomerkki symbolilla ja kyseisten rivien "Laske Kela-korvaus" -rasti muuttuu ei-aktiiviseksi.


Lp-rajoitus3.jpg

Kela-korvaus ja maksun siirto toiselle maksajalle samassa käynnissä

Useimmissa tapauksissa:

 • Jos Kela-korvaus vähennetään, käynnin omavastuuosuuden maksaa potilas itse.
 • Esimerkiksi jos käynnin maksu siirretään työnantajalle, Kela-korvausta ei voi vähentää.

Erityistilanteita, joissa omavastuuosuuden maksun siirron voi tehdä:

 • Alaikäisen potilaan omavastuuden maksaa huoltaja
 • Tai joissakin tilanteissa omavastuuosuuden voi maksaa vakuutusyhtiö.

Epäselvissä tilanteissa suosittelemme tutustumaan Kelan ohjeistukseen.

Ajas Touchin Käynti-lomakkeella:

 • Oletustoiminto on se, että jos käyntiin lisätään Maksaja, "Laske Kela-korvaus" -ruudut muuttuvat ei-aktiivisiksi.
 • Käyttäjälle annetaan mahdollisuus kuitenkin ohittaa tämä esto. Jos ohitus tehdään, se on tehtävä jokaiselle käynnin toimenpideriville erikseen.


Esimerkki: Kaksi Kela-korvattavaa toimenpidettä lääkärin käynnissä

Kaynti-esim11.jpg

Käynnissä on 2 Kela-korvattavaa toimenpidettä. "Laske Kela-korvaus" ja "Hoito annettu erikoislääkärinä" -rastit on oletuksena jo valittu, koska esimerkin käyttäjän käyttäjäprofiilissa on määritelty "Erikoislääkäri" - "Kyllä".
Käyntiin ei vielä ole lisätty maksajaa. Kuva on tilanteesta ennen käynnin tallennusta.

Kaynti-esim2.jpg

Käyntiin lisätään maksaja. "Laske Kela-korvaus" -rastit poistuu ja valinta muuttuu ei-aktiiviseksi. "Siirrä maksajalle" -vaihtoehto tulee näkyviin ja se on oletuksena rastitettu.

Kaynti-esim3.jpg

Käyttäjä voi klikata jompaa kumpaa "Laske Kela-korvaus" -ruutua ja seuraava huomioilmoitus tulee näkyviin. Siihen on vastattava "Kyllä" jatkaakseen.

Käyttäjä voi tämän jälkeen klikata seuraavaa "Laske Kela-korvaus" -ruutua ja sama huomioilmoitus tulee näkyviin. Siihen on vastattava jälleen "Kyllä" jatkaakseen.

Kaynti-esim51.jpg

Jos käyttäjä on klikannut ja vastannut "Kyllä" molemmilla riveillä, tilanne näyttää tältä ennen käynnin tallennusta.

Kaynti-esim4.jpg

Käynnin tallennuksen jälkeen tilanne näyttää tältä.


Fysioterapia: Lymfaterapia

Kelan Taksatiedostoja on 2 erilaista:
PDF: ihmisen luettavaksi tarkoitettu
TXT: koneen lukemaksi tarkoitettu

Fysioterapian lymfaterapia ( koodit 342A/B/C/D/E ) löytyvät PDF-tiedostosta lisähuomautuksilla:
Korvataan poikkeustapauksissa
Ei korvata suorakorvausmenettelyssä
Koodeja ei löydy lainkaan TXT tiedostosta, eli niistä ei voi tehdä Kela-toimenpidettä ja näin ollen niistä ei voi tehdä sähköistä suorakorvaushakemusta.

Laitoksen, lääkärin tai ammatinharjoittajan tunnisteet

FTP-siirtotiedoston teossa tarvitaan muiden tietojen lisäksi suorakorvaussopimuksen tehneen laitoksen, lääkärin tai muun ammatinharjoittajan tunniste. Näitä voivat olla:

 • SV-numero (5) terveydenhuollon palveluja tuottavilla laitoksilla
 • Yksilöintitunnus (6) lääkäreillä ja hammaslääkäreillä
 • Rekisteröintinumero (11) muilla ammatinharjoittajilla

Ajas Touchissa tunnisteen voi lisätä joko omaan käyttäjäprofiiliin tai, jos yrityksellä on yksi vastuuhenkilö tai yksi vastuuhenkilö per toimipiste, uudelle asetus-sivulle kohdassa: Ylläpito - Asetukset - Kela/Kanta.

Tunniste1.jpg

Tunniste2.jpg

Sähköisen suorakorvauksen teossa käytetään tunnuksena ja haetaan seuraavassa järjestyksessä:
1) Kela/Kanta -asetuksissa olevaa “vastuuhenkilön yksilöintitunnusta” toimipistekohtaisesti.
2) Kirjautuneen käyttäjän käyttäjäprofiilissa olevaa yksilöintitunnusta
3) Kela/Kanta -asetuksissa olevaa laitoksen SV-numeroa toimipistekohtaisesti

Jos jokainen käyttäjä, jolla on suorakorvaussopimus täyttää käyttäjäprofiiliin oman tunnuksensa ja Kela/Kanta -asetusten vastuuhenkilön tunnus jätetään tyhjäksi, he voivat itse tehdä omat hakemuksensa.
Jos halutaan, että kaikki toimipisteestä X tehtävät hakemukset käyttävät samaa tunnusta, mutta työntekijöillä on omia tunnuksia, pitää se haluttu tunnus laittaa Kela/Kanta -asetuksiin toimipisteen X vastuuhenkilön yksilöintitunnukseen.

SV 132 suorakorvaushakemuksen FTP-siirtotiedoston luominen

Luo ensin suorakorvaushakemus Ajas Touchissa normaalilla tavalla.
Katso ohje: SV 132 -suorakorvaushakemus

FTP-siirto1.jpg

1) Punainen tähti asiakkaan nimen vieressä kertoo puutteellisesta tiedosta, joita voivat olla asiakkaan puutteellinen henkilötunnus ja puuttuva maksu/laskutuspäivä. Näin ollen FTP-siirtotiedostoa ei voi edes yrittää tehdä. Jos ongelma on henkilötunnuksessa, rivillä näkyy painike, josta asiakkaan tiedot voi suoraan avata muokkausta varten.
2) Kun suorakorvaus-sivulla ei enää havaita virheitä, voidaan FTP-siirtotiedoston luontia yrittää. FTP-siirtotiedosto tulostetaan "Tulosta" painikkeen nuolen alla olevasta valikosta "Luo suorakorvausten FTP-siirtotiedosto".

FTP-siirto2.jpg

Jos hakemus on lukittu, dokumentti luodaan suoraan.
Jos hakemusta ei ole lukittu, luodaan hakemuksesta lasku KELA-asiakkaalle (piilotettu järjestelmän sisäinen asiakas, jos sitä ei vielä olemassa) ja hakemus lukitaan, jonka jälkeen dokumentti luodaan. Paina "Kyllä".

Virhelistaukset

Jos FTP-siirtotiedoston luonnissa ilmenee virheitä, uuteen välilehteen tulostuu virhelistaus. Jotta siirtotiedoston voi luoda. Käyttäjän on ensin tarkistettava listauksessa mainitut ongelmat ja korjattava ne.

Virhelistauksissa näkyy tavallisesti päivämäärä ja asiakkaan nimi.

 • Päivämäärä on suorakorvausrivin päivämäärä, joka riviä luodessa asetetaan samaksi kuin myyntitapahtuman päivämäärä, joka taas tulee samaksi kuin Käynnin päivämäärä.


Kalenterivuositarkistus

FTP-siirto3.jpg
Kalenterivuositarkistus. Koska uusimmassa Ajas Touch -versiossa rivejä voi lisätä vain kalenterivuosittain, tämä ongelma on poistumassa ja voi tapahtua vain vanhassa hakemuksessa, johon on jo aiemmin lisätty useamman kalenterivuoden tapahtumia.

Korjaus - Kalenterivuositarkistus:

 • Tulosta hakemus vanhalla tavalla, PDF-lomakkeella, ja vasta jatkossa seuraavaa hakemusta tehdessä sähköisesti välitettävänä FTP-tiedostona.

Kelan vakiomuotoisten toimenpiteiden käytön vaatimus

FTP-siirto7.jpg
Kelan vakiomuotoisten toimenpiteiden käytön vaatimus. Jos hakemukseen on lisätty rivi, jossa on käytössä Mukautettu toimenpide, tulee virheilmoitus, josta näkyy Mukautetun toimenpiteen koodi ja palvelu johon se on kytketty.

Korjaus - Kelan vakiomuotoisten toimenpiteiden käytön vaatimus.

 • Tapa 1: Korjataan niin, että jatkossa tätä virhettä ei enää esiinny
  • Tulosta hakemus vanhalla tavalla, PDF-lomakkeella, ja vasta jatkossa seuraavaa hakemusta tehdessä sähköisesti välitettävänä FTP-tiedostona.
  • Muunna virhelokissa mainitut toimenpiteet Kelan vakiomuotoisiksi toimenpiteiksi jos mahdollista. Seuraavassa hakemuksessa virheet pitäisi olla poistuneet.
 • Tapa 2: Korjataan tähän hakemukseen
  • Vapauta sellaiset rivit hakemuksesta, joissa on käytetty vanhoja mukautettuja toimenpiteitä. Vapauta rivit joko yksitellen: Tapahtumien tarkastelu tai poistamalla koko hakemus toiminnolla "Poista ja vapauta rivit". Poista, lukitse ja luo lasku -toiminnot
  • Muunna virhelokissa mainitut toimenpiteet Kelan vakiomuotoisiksi toimenpiteiksi jos mahdollista. Luo hakemus uudelleen
  • Pitääkö käynti tehdä uudelleen?
   • Jos mukautettu toimenpide on mahdollista muuttaa Kelan vakiomuotoiseksi toimenpiteeksi toiminnolla "Muunna valitut Kelan toimenpiteiksi", käyntiä ei tarvitse muokata. FTP-dokumentin luominen onnistuu, kun hakemus vain luodaan uudellen. Huomaa kuitenkin, että jos mukautetussa toimenpiteessä on ollut vanha/väärä korvaussumma, jota on käytetty jo käynnissä, käynnin tiedot siirtyvät sillä vanhalla/väärällä tiedolla Kelaan. Vasta seuraavat uudet käynnit käyttävät uutta Kelan vakiomuotoisen toimenpiteen mukaista oikeaa summaa. Tästä syystä käynnin muokkaus on suositeltavaa. Sähköistä siirtoa se ei kuitenkaan estä.
   • Jos mukautetun toimenpiteen koodi on itse muokattu sellaiseksi, että sille ei löydy vastinetta ollenkaan Kelan taksaluettelosta, silloin uusi oikea Kelan vakiomuotoinen toimenpide on lisättävä uutena. Se tarkoittaa myös, että oikea toimenpidekoodi on vaihdettava palveluun. Ja se tarkoittaa, että käyntiä on muokattava niin, että siihen lisätty palvelu käyttää oikeaa Kelan vakiomuotoista toimenpidettä.
 • Tapa 3: Jos toimenpiteiden muuttaminen Kelan vakiomuotoiseksi toimenpiteeksi ei ole mahdollista

Tavoite on, että käyttäjä muuntaisi kaikki vanhat mukautetut toimenpiteet Kela-toimenpiteiksi. Mutta joitakin koodeja taksatiedostosta ei löydy, esimerkiksi Lymfaterapian koodit. Fysioterapia: Lymfaterapia. Silloin on mahdollista, että järjestelmään jää molemman tyyppisiä toimenpiteitä. Käyttäjän on hyvä tapauskohtaisesti arvioida onko Kela-toimenpiteisiin pohjautuvia toimenpiteitä niin vähän, että kannattaa pitäytyä pelkästään vanhassa PDF hakemuksessa vai käyttää molempia rinnakkain. Seuraavassa on kuvattu miten näitä voi käyttää rinnakkain.

Mukautettu-ja-kela.jpg

 • Käynneistä kertyy suorakorvausrivejä sekä Kelan vakiomuotoisilla toimenpiteillä (Vihreä) että Mukautetuilla toimenpiteillä (Musta)
 • Tehdään SV 132 valitsemalla "Lisää odottavat tapahtumat" -painikkeen nuolen alta: “Lisää vain FTP-siirtotiedoston kanssa yhteensopivat rivit". Tehdään tästä SV 132:sta FTP-dokumentti, jolloin kyseinen hakemus lukitaan automaattisesti
 • Tehdään toinen SV 132 valitsemalla “Lisää odottavat tapahtumat", jolloin äsken jäljelle jääneet mukautettuihin toimenpiteisiin perustuvat rivit tulostuvat siihen. Lukitaan toinen hakemus ja tulostetaan siitä PDF vanhaan tapaan.
 • FTP-dokumentti ladataan Kelan palveluun ja PDF toimitetaan vanhalla tavalla. Näin tehtynä kaikki odottamassa olevat rivit menevät hakemuksiin. Järjestelmä ei voi tietää lähettääkö käyttäjä tehdyt FTP/PDF -dokumentit Kelaan saakka, mutta hakemuksen lukituksen tarkoitus on merkitä ne lähetetyiksi, jotta näihin hakemuksiin ei enää kannata kenenkään käyttäjän koskea.

Vaadittujen tietojen olemassaolo

FTP-siirto4.jpg
Vaadittujen tietojen olemassaolo. Virheilmoitus on yllä olevan näköinen. Samaan listaukseen on kerätty hakemuksen kaikki puuttuvat pakolliset tiedot. Tarkoittaen sitä, että jos kentät ovat “pakollinen jos ehto X” niin niitä ehtoja ei tarkisteta. Tässä tarkistetaan ainoastaan ne kentät jotka ovat merkitty pakollisiksi AINA.

Esimerkki: Jos näyte lähetetään toisen laitoksen laboratorioon, Käynti-lomakkeeseen kuuluisi lisätä toisen laitoksen SV-numero. Jos käyttäjä lähettää näytteen, mutta ei täytä SV-numeroa, tämä on virhe jota järjestelmä ei voi havaita, koska tämän kentän on sallittua olla myös tyhjä.

Vaadittuja tietoja ovat myös:

 • Asiakkaan henkilötunnus.
  • Avaa asiakaskortti suoraan SV 132-lomakkeelta ja lisää asiakaskortille oikeanmuotoinen henkilötunnus. Tallenna asiakaskortti. Tieto päivittyy SV 132:een ja riviä ei tarvitse vapauttaa.
 • Käynnin maksu.
  • Vapauta käynti SV 132-lomakkeelta, muokkaa käyntiä merkitsemällä se maksetuksi, ja lisää käynti uudelleen suorakorvaushakemukseen.

Virheilmoitus näistä näkyy ja on korjattava jo ennen FTP-siirtotiedoston luomista: SV 132 suorakorvaushakemuksen FTP-siirtotiedoston luominen

Korjaus - Vaadittujen tietojen olemassaolo
Tapahtuman päivämäärän ja asiakkaan nimen perusteella etsi oikea asiakas, käynti ja /tai lähete korjattavaksi.

 • Jos suorakorvaussopimuksen tehneen laitoksen, lääkärin tai muun ammatinharjoittajan tunniste puuttuu, lisää tunniste joko käyttäjäprofiiliin tai Kela/Kanta -asetukset -sivulle. Laitoksen, lääkärin tai ammatinharjoittajan tunnisteet
 • Fysioterapia: Jos lähetteestä puuttuu jokin seuraavista tiedoista, lisää ne lähetteeseen. Uutta käyntiä ei tarvitse tehdä eikä lisättyä (herjaavaa) riviä SV 132-lomakkeella vapauttaa.
  • Päivämäärä
  • Diagnoosi
  • Hoitokohde
  • Kotikäynti
  • Määräyksen tehneen lääkärin nimi
  • (Erikoislääkäri-merkintä, harvinainen)
 • Lääkäri: Jos käynnistä puuttuu jokin toimenpiteeseen liittyvä pakollinen tieto, kyse on vanhasta käynnistä. Uudessa Ajas Touchin versiossa käyntiä ei pysty tallentamaan, jos pakollinen tieto puuttuu. Tulosta SV 132 vanhalla tavalla PDF-dokumentiksi ja lähetä vanhalla tavalla. Pakollisia tietoja ovat mm:Tiedoston lataus ja vienti Kelaan

FTP-siirto5.jpg

Jos puutteita ei ole, järjestelmä palauttaa FTP-siirtotiedoston latauksena.

FTP-siirto6.jpg

Tiedoston sisältö on 128 merkkiä pitkiä tekstirivejä (jotka eivät tässä näy oikein automaattisen rivityksen vuoksi). Eri tiedoille on tietuetyypistä riippuen määrätty paikka rivillä. Esimerkiksi Laura Lääkärin nimelle on 25 merkkiä pitkä paikka alkaen rivinsä 28. merkistä.

Myös tiedoston nimi on tarkkaan määritelty: SHT.A555555.V2022.T006.SHTIL
HUOM: jos samasta hakemuksesta luodaan useampi tiedosto, käyttöjärjestelmä, ainakin Windows, nimeää tiedoston uudelleen automattisesti jos saman niminen tiedosto oli jo olemassa lataukset kansiossa:
SHT.A555555.V2022.T006 (1).SHTIL
Eli ennen kuin tällainen tiedosto ladataan Kelan palveluun tuo “(X)” numerointi pitäisi poistaa tiedoston nimestä.

Tämän jälkeen käyttäjän pitää manuaalisesti ladata tämä tiedosto Kelan tilitystietojen välityspalveluun: https://sol.itella.net/a/ec/kela-tilitys
Palveluun pääsy edellyttää pankkitunnistautumista ja sitä että suorakorvaussopimus Kelan kanssa on tehty.

Tiedoston nimi sisältää dokumenttien järjestysnumeroinnin (T006), joka alkaa kalenterivuosittain numerosta 001. Numero on myös sopimuskohtainen eli ATUNN numerokohtainen (555555 edellisissä esimerkeissä). Jos yrityksessä olisi käytössä vaikka toimipistekohtaiset sähköiset suorakorvaussopimukset ja toimipisteiden SV-numerot olisivat 11111 ja 22222, kummastakin toimipisteestä tehtävät tiedostot alkaisivat:
SHT.A11111.V2022.T001.SHTIL …
SHT.A22222.V2022.T001.SHTIL …
Kun hakemuksesta tehdään FTP-dokumentti, tämä numeroyhdistelmä tallennetaan hakemukseen, jolloin samasta hakemuksesta tehtäessä atunn/numero yhdistelmä säilyy samana, ja on helppo etsiä mikä on seuraava vapaa numero.