Login Logout
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Työterveyshuolto

Ajas-järjestelmään on mahdollista lisätä Työterveyshuollon toimintoja, joiden avulla voidaan tulostaa Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista - eli SV98aTTH -lomakkeita ja muuten kirjata tietoja työterveyshuoltoon liittyen.

 • Työterveyshuolto-ominaisuus on maksullinen lisäpalvelu. Lisätietoja osoitteesta: asiakaspalvelu (at) ajas.fi.


Sinulla on Työterveyshuolto-ominaisuus käytössäsi, jos löydät Työterveys -liukupainikkeen Ajas Touchin yläpalkista.

Tyoterveys-painike.jpg

Kun Työterveyspainike on asennossa "Ei", Ajas Touchia käytetään normaalilla tavalla.

Kun Työterveyspainike on asennossa "Kyllä", Ajas Touch ottaa huomioon Työterveyshuollon toiminnot. Tämän lisäksi myös asiakaskorteilla (henkilöasiakas, joka saa palvelun ja yritysasiakas, joka on hänen työnantaja ja työterveyskäynnin maksaja) vastaavat liukukytkimet on oltava asennossa "Kyllä".

Huom: Kun Työterveyspainike on asennossa "Kyllä", et pysty tekemään varauksia asiakkaille, joita ei olla merkitty asiakaskortilla työterveyshuollon asiakkaaksi.

Työterveyshuollon asiakas ja maksaja

 • Sekä asiakkaalla (Asiakastyyppi: Henkilö) että hänen työnantajalla (Asiakastyyppi: Yritys) on oltava asiakaskortti. Ohjeet yritysasiakkaan lisäämiseen löydät täältä: Yritysasiakkaan lisäys.
 • Siirrä Työterveyshuolto -asiakkaiden ja heidän työnantajiensa asiakaskorteilla Työterveyshuolto -liukukytkin asentoon "Kyllä". Muuten et löydä kumpaakaan heistä käyntilomakkeelta.
  • Kun liukukytkin on "Kyllä" -asennossa, asiakaskortti näkyy vain niille työntekijöille, joiden rooliin on merkitty käyttöoikeus: Työterveyshuolto "Salli kaikki". Ohjeet roolien muokkaamiseen löydät täältä: Roolit

TTH - Asiakaskortti Henkilö.jpg

TTH - Asiakaskortti Yritys.jpg

Työterveyshuollon palvelu

 • Palveluihin, jotka kuuluvat työterveyshuollon piiriin, merkitään lisätietona minkälaisesta ja kenen suorittamasta palvelusta on kyse.
 • Järjestelmä sijoittaa tämän valinnan perusteella tiedot oikeaan kohtaan lomakkeelle.
 • Avaa Ylläpito -> Palvelut -> avaa haluamasi palvelu -> paina Edistynyt käyttö -> kohta SV98aTTH lomakkeen solu

Työterveys - Palvelu1.jpg

Työterveys - Palvelu2.jpg

 • Soluvaihtoehtojen alat ovat: lääkäri, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, erikoislääkäri, työhygienia, ergonomia, tekninen ala, maatalous, työnäkeminen, puheterapeutti, ravitsemus, sosiaaliala, liikunta, laboratorio ja kuvantaminen.
 • Muista tallentaa tekemäsi muutokset.Työterveyshuollon käynti

Työterveyshuollon käyntilomakkeella on lisävalintoja ja -toimintoja verrattuna tavalliseen käyntilomakkeeseen.

Työterveys - Käynti1.jpg

1) Valitse henkilöasiakas.
2) Valitse maksaja. Jos henkilöasiakas on liitetty hänen työnantajansa asiakasryhmään, järjestelmä lisää asiakasryhmän maksajan automaattisesti käynnin maksajaksi. Jos et halua käyttää asiakasryhmiä, voit hakea maksajaa myös manuaalisesti. Kun käynti siirretään maksettavaksi toiselle maksajalle, palvelun hinta vahvistetaan painamalla "Vahvista hinnat". Tämä on normaali maksunsiirron ominaisuus.

 • Voit tarkistaa ja asettaa henkilöasiakkaan asiakasryhmän hänen asiakaskortilla kohdasta "Asiakkaan lisätiedot" - "Asiakasryhmä".
 • Kun työnantajan yritys on merkitty maksajaksi, kaikki työnantajan maksamat työterveyshuoltokäynnit tulostuvat valitulla aikavälillä SV98aTTH-lomakkeelle. Katso kohta Työterveyshuolto SV98aTTH -lomakkeen tulostaminen
 • Muista, että sekä henkilö- että yritysasiakas tulee olla merkittynä työterveyshuoltoon heidän asiakaskorteiltaan. Muuten et löydä heitä.
 • Lisätietoja asiakasryhmistä ja niiden luomisesta löydät täältä: Asiakasryhmät.

3) Merkitse, että kyseessä on työterveyshuoltokäynti.
4) Valitse diagnoosi.

 • Silloin kun työterveyshuolto -ominaisuus on käytössä, käyntejä ei pysty tallentamaan ilman diagnoosia.

5) Voit myös merkitä määrätyt sairauspäivät. Tieto tallentuu käyntiin.

Työterveys - Käynti2.jpg

 • Kun käynti on tallennettu, maksun siirto toiselle asiakkaalle tulee näkyviin.
 • Maksajan lasku / koontilasku usean asiakkaan käynneistä käsitellään "Maksun siirto toiselle maksajalle" -prosessin mukaisesti: Maksun jakaminen ja siirto toiselle maksajalle.SV98aTTH -lomakkeen tulostaminen

 • Voit tulostaa SV98aTTH-lomakkeen maksajan (eli työnantajan) asiakaskortilta.

TTH - Tulosta1.jpg

1) Paina "Toiminnot".
2) Valitse "Tulosta lomakkeita".


TTH - tulosta.jpg

 • Valitse haluamasi aikaväli. Kaikki valitulla aikavälillä tehdyt, kyseisen yrityksen maksamat työterveyskäynnit tulostuvat lomakkeelle.
 • Paina SV98aTTH-painiketta. Tiedosto latautuu koneellesi.

Huom: Kela-lomakkeet ovat muokattavia PDF-lomakkeita. Niiden käyttö edellyttää virallisen Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman asennusta tietokoneelle. https://get.adobe.com/fi/reader/

SV98aTTH -lomakkeen asiakas- ja käsittelijätiedot

 • Lomakkeen ensimmäisen sivun hakijatietoihin täyttyvät tiedot ja tiedon lähde asiakaskortilla. Ohjeet lisätietokenttien (BIC ja IBAN) lisäämiseen löydät täältä: Lisätietokentät.

TTH 1sivu.jpg

TTH 1sivu Asiakaskortti.jpg

Lomakkeen loppuun tulostuvat:
1) Toimintatietoihin vastaavan henkilön (kirjautunut käyttäjä / kyseisen lomakkeen tulostaja) nimi ja puhelinnumero.
2) Päivämäärä on lomakkeen tulostamisen päivämäärä
TTH - loppu.jpg


SV98aTTH -lomakkeen korvausluokat, määrä ja summat

 • Korvausluokat tulostuvat sen mukaan, mikä SV98aTTH-lomakkeen solu maksetulle palvelulle ollaan merkitty.
 • Alla näet esimerkkinä miten kolme eri työterveyspalvelua tulostuu lomakkeelle sivuille 3 (korvausluokka I) ja 5 (kustannukset).
  • Palvelu, joka on merkitty soluun 1A on kestoltaan 30min ja hinta on 70€. Kyseessä on työpaikkaselvitys ja työpaikkaselvitykset merkitään tuntien (t) perusteella.
  • Palvelu, joka on merkitty soluun 1C on kestoltaan 30min ja hinta on 80€. Kyseessä on yksilön neuvonta- ja ohjauskäynnit ja ne merkitään käyntien määrän (kpl) perusteella.
  • Palvelu, joka on merkitty soluun 1D on kestoltaan 30min ja hinta on 80€. Kyseessä on terveystarkastuskäynti ja ne merkitään käyntien määrän (kpl) perusteella.

TTH - Korvausluokka I.jpg

TTH - Kustannukset.jpg

 • Alla näet mihin soluun lomakkeella tiedot palvelusta tulostuvat.

SV98aTTH Korvausluokka1.jpg

SV98aTTH Korvausluokat2.jpg