Login Logout
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Psykoterapian toimialaversio

Psykoterapian toimialaversioon on lisätty uusia ominaisuuksia. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi:

 • Lähetteiden tekemiseen, lähetteiden liittämiseen käyntiin ja tulostettavissa Kela-lomakkeissa, mm. KU203, KU205 ja KU206
 • Kelan suorakorvauksen vähentämiseen laskussa.


Tärkeää huomata:

 • Kela-lomakkeet ovat muokattavia PDF-lomakkeita. Niiden käyttö edellyttää virallisen Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman asennusta tietokoneelle. https://get.adobe.com/fi/reader/
 • Lomakkeiden käyttö edellyttää toistaiseksi, että Ajas Touchin tiedostopalvelu on otettu käyttöön kohdassa: "Tiedostot" ->" Ota tiedostopalvelu käyttöön". Itse palvelua ei tarvitse käyttää, mutta se on kytkettävä päälle käyttöönottopainikkeesta.
 • Kanta-merkintöjen tekeminen edellyttää, että käyttäjällä on voimassaoleva Kanta-toimitussopimus kanssamme ja että käyttöönottokoe on suoritettu. Merkintöjen tekemisen ohjeet löytyvät täältä: Kanta potilastiedon arkisto
 • Psykoterapian toimialaversiossa on useita toimintoja, jotka vaativat selaimen ponnahdusikkunoiden sallimisen. Tämä asetus on hyvä muuttaa selaimessa heti käytön alussa.

Toimenpiteet

Kelan suorakorvausmenettelyssä hyväksyttäviä toimenpidekoodeja voidaan käyttää lomakkeiden tulostuksessa.

Lisää toimenpiteitä

Toimenpiteet-psykoterapia.jpg

Avaa "Toimenpiteet" -sivu päävalikosta kohdasta "Muut" -> "Toimenpiteet"
1) Valitse toimialaksi "Psykoterapia" ja klikkaa "Tuo toimenpiteitä".
2) Toimenpiteitä voi lisätä myös manuaalisesti. Aloita lisääminen klikkaamalla "Lisää toimenpide" -painiketta.
3) Korvauksen määrä tulostuu sarakkeeseen "Korvaus".
4) Avaa toimenpiteen muokkausta varten.

Toimenpide-muokkaus-psykoterapia.jpg

1) "Kela lomake" -valinta on oletuksena SV 132.

 • Vaihda lomake olemaan KU 206 ja tallenna.
 • Kun toimenpiteen lomakenumero on vaihdettu olemaan KU 206, kaikki ne käynnit, joihin on käytetty tätä toimenpidettä voi tulostaa KU 206 -lomakkeelle.
 • Vastaavasti toimenpiteen liittäminen palveluun ja lähetteen tekeminen samaa toimenpidettä käyttäen on tehtävä ennen käynnin luomista, käyttäen tätä samaa toimenpidettä.Liitä toimenpide palveluun

Jotta toimenpidettä voidaan käyttää Palvelujen yhteydessä, toimenpide ja palvelu on liitettävä toisiinsa.

Liita-toimenpide-palveluun-psyko.jpg

 • Avaa "Palvelut" -sivu kohdasta "Ylläpito" -> "Palvelut".
 • Lisää palvelut järjestelmään tavalliseen tapaan. Katso lisää ohjeesta: Palvelun lisääminen
 • Normaalitoimintojen lisäksi:

1) Palvelu ja toimenpide liitetään toisiinsa. Tässä esimerkissä palvelu: "Esimerkkipalvelu Psykoterapia" liitetään...
2) ...toimenpiteeseen "Yksilöterapia". Järjestelmässä olevat toimenpiteet löytyvät Toimenpide-otsikon kentässä olevan nuolen alta.

Kun liitos on tehty, aina kun palvelua "Esimerkkipalvelu Psykoterapia" käytetään varauksessa ja/tai käynnissä, myös Kelan toimenpidekoodit korvauksineen voi tulostaa. Lisäedellytyksenä on, että asiakkaalla on voimassaoleva lähete ja kyseiselle toimenpiteelle on vielä käyttökertoja jäljellä.

Lääkärit

Järjestelmään voi lisätä Lääkäreitä, joiden tietoja käytetään lähetteen tekemisessä.

Lisaa-laakari.jpg

 • Lääkäri lisätään kohdassa: "Muut" -> "Lääkärit" -> "Lisää lääkäri" -painike.
 • Lomakkeelle kirjoitetaan lääkärin: Nimi, SV-numero ja Puhelinnumero.

Lähetteet

Asiakkaalla oleva lääkärin lähete lisätään järjestelmässä asiakaskortille.

Lahetteet.jpg

1) Valitse "Potilaskertomus" -linkin alta välilehti "Lähetteet".
2) Asiakkaan aikaisemmat lähetteet, jos niitä on, näkyvät tässä.
3) Aloita lähetteen tekeminen klikkaamalla "Lisää lähete".


Lahete-valmis-psyko.jpg

1) Lähetteen päivämäärä.
2) Lähetteen antanut lääkäri. Pudotusvalikossa näkyvät ne lääkärit, jotka on lisätty "Lääkärit" -sivulle.
3) Lähetteelle lisättävä toimenpide. Pudotusvalikossa näkyvät ne toimenpiteet, jotka on lisätty "Toimenpiteet" -sivulle.
4) Toimenpiteiden lukumäärä.
5) Paina "Lisää toimenpide".
6) Kun "Lisää toimenpide" -painiketta on painettu, lähete tulee näkyviin tässä.
7) Jos lääkäri on merkinnyt lähetteelle diagnoosikoodin, sen voi lisätä lähetteelle tässä. Aloita kirjoittamalla hakukenttään vähintäin 3 merkkiä taudin nimestä tai koodista.
8) Klikkaa "Hae ICD-10 koodia"-painiketta.
9) Valitse oikea koodi pudotusvalikon listasta.
10) Klikkaa "Lisää diagnoosi" -painiketta.
11) Lääkärin diagnoosi on nyt lisätty lähetteelle.
12) Klikkaa lopuksi "Tallenna".

Käynnit


Toimenpiteiden käyttö Kela-lomakkeissa edellyttää, että lähetteen toimenpide on liitetty käyntiin.

Lahete-kaynnissa-psyko.jpg

1) Asiakkaalle tehdään käynti, jossa on palvelu "Esimerkkipalvelu Psykoterapia". Tämän palvelun liitimme aikaisemmin toimenpiteeseen "Yksilöterapia".
2) Kun asiakkaalla on lähete kyseiselle toimenpiteelle, ja siitä on käyttökertoja vielä jäljellä, lähete näkyy tässä. Jos asiakkaalla on useampia lähetteitä, valitse oikea lähete nuolen alta.

Kun oikea lähete on valittu, tallenna käynti normaalisti.

Suorakorvaus käyntilomakkeella

Huom: Seuraava ohje koskee käyntejä, jotka on luotu 28.8.2018 päivityksen jälkeen.

Lahete-kaynnissa-korvaus-psyko.jpg
1) Kun käyntilomake tallennetaan, toimenpidettä vastaava Kelan suorakorvaus tulee näkyviin käynnissä. Jos suorakorvausta ei haluta käyttää, tapahtumarivin voi poistaa "Poista" -napista. Jos tapahtumarivi on poistettu, se ei tulostu lomakkeelle uudelleen, vaikka lomake tallennettaisiin uudelleen.
2) Asiakkaalle jäävä maksettava osuus.

Erikoisala

Erikoisala-psyko.jpg

 • Ajas Touchin Käyttäjäprofiilissa on kenttä Erikoisala, Jos tähän on kirjoitettu jotain, se tulostuu mm. ns. GDPR-lomakkeella "Tulosta kaikki tiedot", potilaskertomuksen merkintöjen yhteydessä.
 • Lisätietoja käyttäjäprofiilista ohjeessa: KäyttäjäprofiilitLomakkeiden tulostus

Lomakkeet KU 117, KU 203 ja KU 205

 • Psykoterapian Kela-lomakkeita voi järjestelmässä tulostaa Asiakas-lomakkeelta.
 • Avaa lomakkeen alareunassa oleva "Toiminnot" -painike ja klikkaa "Tulosta lomakkeita".
 • Asiakaskortilla oleviin tulostuksiin voi valita myös aikavälin, jolta lomakkeita tulostetaan.


Lomakkeiden tulostus.jpgKU205 -lomakkeen yläosan tiedot

KU205-ylaosa.jpg

1) Potilaan nimi ja 2) Henkilötunnus tulostuvat asiakaskortilta. Katso myös ohje Asiakaskortin lisätoiminnot.
3) Terapeutin Nimi, 4) Puhelin ja 5) Sähköpostiosoite tulostuvat Työntekijä -kortilta. "Ylläpito" -> "Työntekijät" -> "Avaa työntekijä"
6) Terapeutin Y-tunnus, 7) IBAN-tilinumero ja 8) BIC-pankkitunniste tulostuvat toistaiseksi toimipisteen laskutusasetuksista. "Ylläpito" -> "Asetukset" -> "Laskutusasetukset". Tiedot tulostuvat silloin, kun lomakkeella on vähintäin yksi käynti ja kyseisen käynnin toimipisteen laskutusasetuksiin on merkitty nämä tiedot. Jos terapeutti on liitetty useampaan kuin yhteen toimipisteeseen, lomakkeelle tulostuvat tiedot otetaan ensimmäisen käynnin toimipisteestä.
9) Käynnin päivämäärä ja muut tiedot tulostuvat tähän.


KU205 -lomakkeen alaosan tiedot

KU205-alaosa.jpg

1) Käyntikerrat ja kustannukset yhteensä.
2) Päiväys on lomakkeen tulostamisen päivämäärä.
3) Terapeutin nimi on Ajas Touchiin kirjautuneen työntekijän nimi.


KU203-lomakkeen yläosan tiedot

KU203-ylaosa.jpg

1) Potilaan nimi ja 2 Potilaan henkilötunnus tulostuvat asiakaskortilta.
3) Palvelun tuottajan nimi tulostuu toimipisteen Laskutusasetuksista, kohdasta "Yrityksen nimi laskulla". / Terapeutin nimi tulostuu Työntekijä -kortilta.
4) Palveluntuottajan Y-tunnus tulostuu toimipisteen laskutusasetuksista.
5) Käyntipäivä ja Terapiakustannukset tulostuvat käynnistä.


KU203-lómakkeen alaosaan tulostuu: Terapiakustannukset yhteensä sekä päivämäärä, joka on lomakkeen tulostamisen päivämäärä.Lomake KU 206

Kelan suorakorvaushakemuslomakkeen KU 206 -ohjeet löytyvät täältä. Kela-suorakorvaukset

KU206 -lomakkeen yläosan tiedot

KU206-ylaosa.jpg

1) Kuntoutuspalvelun tuottajan nimi tulostuu toimipisteen Laskutusasetuksista, kohdasta "Yrityksen nimi laskulla".
2 Y-tunnus, 3) Osoite, 4) IBAN-tilinumero ja 5) BIC-pankkitunniste tulostuvat toimipisteen laskutusasetuksista.
6) Tilityksen laatijan nimi ja 7) Puhelinnumero tulostuvat Työntekijä -kortilta.
8) Potilaan Nimi ja Henkilötunnus tulostuvat asiakaskortilta, Kuntoutusaika ja Kustannukset käynnistä.


KU206 -lomakkeen alaosan tiedot

KU206-alaosa.jpg

1) Kustannukset yhteensä.
2) Päiväys on lomakkeen tulostamisen päivämäärä.
3) Tilityksen laatijan nimi on Ajas Touchiin kirjautuneen työntekijän nimi.


Ajas Sync

Ajas Sync on asiakasohjelma, jonka avulla "Tulosta lomakkeita" -sivulla olevia PDF-lomakkeita voi:

 • Muokata ilman, että lomake täytyy ensin tallentaa tietoneelle
 • Tallentaa suoraan asiakaskortille


Ajas Syncin käyttö edellyttää, että:


Tiedostojen synkronointi.jpg
Käytön aloittaminen
1) Lataa Ajas Sync -asiakasohjelma. Voit ladata joko:

 • Itsenäisen ohjelman, joka toimii kevyesti Quick support -tyyppisenä ohjelmana.
 • Asennettavan ohjelman. Tämän asennus vaatii järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet.

2) Portin numeron voi jättää olemaan 8001 eli tälle ei tarvitse tehdä mitään.
3) Klikkaa "Ajas Sync käytössä" liukukytkin olemaan "Kyllä". Samasta painikkeesta sen voi tarvittaessa ottaa pois päältä.

Käyttö

 • Tulosta lomake normaalilla tavalla. Lomake avautuu Adobe Acrobat Readerissä.
 • Jos haluat muokata lomaketta ennen tallentamista, tee se tässä vaiheessa.
 • Tallenna PDF käyttäen Acrobat Readerin tallennustoimintoja.
 • PDF tallentuu nyt Ajas Touchin Tiedostopalveluun, ja se löytyy myös asiakkaan asiakaskortilta.
 • Asiakaskortille liitettyä lomaketta ei toistaiseksi enää pysty muokkaamaan Ajas Syncin avulla.

Ajas sync.jpg

Ajas Sync asennettuna Itsenäisen ohjelman avulla.

 • Oikea-klikkaamalla ikonia löytyy lisäasetuksia. Jos esimerkiksi "Start with Windows" on rastitettuna, Ajas Sync käynnistyy samalla, kun tietokone avataan.
 • Huom: Ajas Syncin käyttö muutta Acrobat Readerin käyttäytymistä myös muussa käytössä. Acrobat Readerissä oleva pikatoiminto "Tallenna tiedosto" ei enää kysy mihin kansioon tiedosto halutaan tallentaa vaan toiminto tallentaa muokatun dokumentin automaattisesti entiseen sijaintiin ja edellisen version päälle.
 • Jos haluat edelleen valita kansion, voit joko käyttää pidempää tallennustapaa: "Tiedosto" -> "Tallenna nimellä" tai palauttaa Acrobat Readerin oletusasetukset kyseisen istunnon ajaksi. Nämä löytyvät Ajas Sync ikonin alta: "Set default settings for Acrobat Reader".

AR.jpg