Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kanta Potilastiedon arkisto

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 12/2023.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto Ajas Asiakashallinta Touch - selainsovelluksen käyttöliittymästä. Tämä ohje koskee organisaatioita ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, joilla on jo suunniteltu käyttöönottopäivä sovittuna Kanta-palvelujen käsikirjan mukaisesti.

Sisällysluettelo

Kirjautuminen

Ajas Touch käyttää Kelan sertifioimaa Kanta-liityntää ERA -järjestelmän kautta. Käyttäjälle tämä näkyy seuraavasti:

Kanta era ja ajas touch.jpg

Käyttäjä voi valita tekeekö Kanta-merkinnät suoraan ERA-käyttöliittymän kautta vai Ajas Touchin kautta.

Kahta Kanta-kirjautumista eli Kanta-istuntoa ei kuitenkaan voi samalla käyttäjällä olla päällä samanaikaisesti. Jos kirjautuminen on tehty ERA-käyttöliittymään suoraan, kirjautuminen Ajas Touchin kautta katkaisee aiemman istunnon.

ERA:n käyttöohjeet on ladattavissa PDF-tiedostona kirjautumalla ERA:aan.

Aloita kirjautuminen

Kanta-kirjautumisen voi Ajas Touchista tehdä kahdella tavalla:

 • Perinteisellä tavalla, käyttäjävalikon alla painamalla Kirjaudu Kantaan
 • Käyttämällä Sote-ammattikortilla kirjautumista Ajas Touchiin

Liitä toimikortti ja kortinlukija tietokoneeseen.

Kirjautuminen Sote-ammattikortilla

Sote-touch1.jpg

Ajas-järjestelmän kirjautumiseen on nyt saatavana uusi vaihtoehto niille käyttäjille, joiden tilaukseen kuuluu myös Kanta.

Kirjautuminen käyttäjävalikon kautta

Klikkaa Ajas Touchin oikeassa yläreunassa olevan nimesi alta käyttäjävalikko auki.


Kirjaudu kantaan2.jpg


1) Valitse Kirjaudu Kantaan (testi), jos haluat harjoitella käyttöä testiympäristössä.
2) Kirjaudu Kantaan (tuotanto) kirjautumista käytetään oikeaan Kanta-arkistoon kirjauduttaessa, oikeilla asiakastiedoilla.

PIN-kysely avautuu samassa näkymässä Ajas Touchin kanssa ja fokus säilyy Touchissa. Syötä PIN1.

Kanta-pin-kysely.jpg

Valitse organisaatio

Kanta-valitse-organisaatio1.jpg

Valitse organisaatio -ikkuna avautuu PIN-koodin syöttämisen jälkeen. Suurimmalla osalla käyttäjistä tässä on vain yksi vaihtoehto. Paina "Jatka".

 • Jos olet liittynyt Kantaan organisaationa, tässä näkyy se toimipiste (OID-tunnus) mikä Kantaan on liitetty.
 • Jos olet liittynyt Kantaan itsenäisenä ammatinharjoittajana, tässä lukee IAH-järjestelmä.

Katso myös ohje: Usean toimipisteen käyttö

Onnistuneen kirjautumisen jälkeen Kanta-logo näkyy Ajas Touch -sivun oikeassa yläreunassa.
Kirjauduttu kantaan.jpg


Potilaskortin avaaminen Kannassa

Potilaskortin-avaaminen2.jpg
Asiakkaan potilaskortti avataan Kannassa Asiakas -lomakkeelta.

1) Asiakkaan henkilötunnus pitää löytyä asiakaskortilta, jotta asiakas voidaan avata Kannassa.
2) Asiakas avataan Kannassa klikkaamalla "Avaa potilaskortti Kannassa" -painiketta.

Seuraavassa näymässä valitaan avaamisen syy ja painetaan "Kyllä".

Kanta-avaa-potilas.jpgPk avattu kannassa.jpg

1) "Potilaskortti avattu Kannassa" -ilmoitus vilahtaa näkyvissä onnistuneen avaamisen merkiksi.

Potilaskortin automaattinen avaaminen Kannassa

Potilaskortti voidaan myös avata Kannassa automaattisesti seuraavalla asetuksella:

 • Avaa oman kirjautuneen käyttäjän nimen alta Käyttäjäprofiili.
 • Aseta "Avaa potilaskortti Kannassa automaattisesti" olemaan "kyllä".

Asetus näkyy Ajas Touchin esijulkaisuversiossa ja pian myös ohjelman vakaassa versiossa.

Avaa-kannassa-automaattisesti.jpg

Potilaskortti avautuu Kannassa aina, jos Kanta-kirjautuminen on päällä ja asiakkaan asiakaskortilla on henkilötunnus.

Palvelutapahtuman avaaminen Kannassa

Kun potilas on avattu Kannassa ja kun avaamisen syy on annettu, "Valitse palvelutapahtuma" -ikkuna avautuu.

Valitse-palvelutapahtuma-uusi1.jpg

1) Avaa olemassaoleva palvelutapahtuma -listassa näkyy:

 • Itsenäiset ammatinharjoittajat: Kaikki kirjautuneen käyttäjän omat aikaisemmat palvelutapahtumat tälle asiakkaalle.
 • Organisaatiot: Kaikki samassa organisaatiossa tehdyt aikaisemmat palvelutapahtumat. Jos käytössä on useampi kuin yksi toimipiste, listassa näkyy sen toimipisteen palvelutapahtumat, minkä käyttäjä valitsi Kantaan kirjautuessaan kohdassa valitse organisaatio.

Voit valita olemassa olevan palvelutapahtuman avaamalla sen kansion kuvasta.

2) Tavallisesti käyntiin kuitenkin lisätään aina uusi palvelutapahtuma.
3) Palvelutapahtuman alkamis- ja päättymisajankohta näkyy tässä. Järjestelmä luo päivämäärät oletuksena tähän päivämäärään ja keston itse määriteltävän asetuksen mukaisesti. Näitä voi lomakkeellakin suoraan muokata.
4) Kesto: Oletuksena kesto on 30 minuuttia. Voit asettaa oman keston oman käyttäjäprofiilin alla, Käyttäytyminen laatikossa kohdassa: "Palvelutapahtuman oletuspituus (minuuttia)".
5) Paina: Lisää palvelutapahtuma.Alaikäisen puolesta asiointi

Ohjesivut: Kanta - Alaikäisen puolesta asiointi

Kaikkien SOTE-organisaatioiden oli viranomaisvaatimusten mukaan otettava 31.12.2020 mennessä käyttöön alaikäisten puolesta asiointi.

Alaikäisellä on mahdollisuus vaikuttaa tietojensa näkymiseen huoltajalle Omakannassa. Mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi alaikäisen kyvykkääksi päättämään hoidostaan, alaikäisellä on oikeus kieltää käyntiin liittyvien tietojensa näkyminen huoltajalle.

Lisätietoja:
https://www.kanta.fi/fi/alaikaisen-puolesta-asiointi

https://www.kanta.fi/web/guest/ammattilaiset/blogi/-/asset_publisher/E0GUmalM4d8l/content/vanhemmat-voivat-n%C3%A4hd%C3%A4-omakannassa-lapsensa-tiedot-mutta-alaik%C3%A4isen-oikeus-yksityisyyteen-turvataan

Potilasjärjestelmään muutos lisäsi toiminnon, jolla merkinnän tekijä valitsee tekemänsä arvion sekä alaikäisen tahdonilmaisun perusteella näkyvätkö merkinnät potilaan huoltajille.

ERA:ssa toiminnot otettiin käyttöön lokakuun alussa 2020. Ajas Touchissa loppuvuoteen 2020 mennessä.

Potilaskortin toiminnot kun palvelutapahtuma on avattu Kannassa

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 12/2023.

Uudet toiminnot, jotka näkyvät vain esijulkaisuversion käyttäjille on ympyröity kuvassa Vihreällä

Potilas-pt-avattu1.jpg Potilas-pt-avattu22.jpg


1a - 1b) "Avaa ERA" -pikalinkit ilmestyvät näkyviin kahdessa eri paikassa. Katso myös eRA pikalinkit.
2) Potilas suljetaan Kannasta tästä painikkeesta.
3) Jos Palvelutapahtumaa halutaan vaihtaa (on painettu "Sulje palvelutapahtuma Kannassa"), tästä voi hakea ja valita halutun palvelutapahtuman ja painaa "Avaa palvelutapahtuma Kannassa".
4) Palvelutapahtuman voi sulkea tästä. Merkintöjä voi tämän jälkeen oletuksena tehdä vain luonnoksena ja Kanta-toiminnot eivät ole käytössä. "Muokkaa palvelutapahtumaa" -painikkeella pystyy muokkaamaan avatun palvelutapahtuman alkamis- ja päättymisajankohtaa.
5) Avatun palvelutapahtuman päivämäärä- ja aikatiedot näkyy tässä.
6) Tällä rivillä näkyy useita välilehtiä. Jokaisen toiminnot on kuvattu tarkemmin erikseen.

 • Kolmion kuva - Potilaalle kirjatut riskitiedot tai hoitotahdot haetaan Kannasta tälle välilehdelle. (Uusi toiminto). Katso ohje: Riskitiedot.
 • Merkinnät - Listassa näkyy oletuksena:
  • 8) Luonnoksena tallennetut merkinnät ja
  • 7) Merkinnät, jotka on tallennettu Kantaan. Merkinnät haetaan ja näytetään katseltavaksi suoraan Kannasta. Toimintoa voi luonnehtia kyseisen merkinnän pikahauksi Kanta-arkistosta katseltavaksi. (Uusi toiminto)
   .

Jos pitkäaikaiselle asiakkaallesi on kertynyt jo paljon merkintöjä ja useamman vuoden ajalta, huomaathan että vanhimmat saattavat olla oletuksena piilossa ja voidaan tuoda näkyviin Merkinnät-listan alaosassa olevilla valinnoilla.
Nayta-merkinnat-ajalta.jpg

Jos luonnos tallennetaan Kantaan se tallentuu avatun palvelutapahtuman alle automaattisesti ja sen tila muuttuu olemaan Kanta-merkintä ja sen viereen tulee Merkintä-painike, mistä merkinnän sisältöä voi katsella. Merkinnän tekemisen ohje löytyy täältä

Kun potilas suljetaan Kannassa, Kanta merkinnän "Merkintä" -painike poistuu. Kanta merkintä -rivi näkyy tietona siitä, että merkintä on tehty, ja sen saa katseltavaksi jälleen, kun potilas avataan Kannassa.

HUOM: Uuteen oletustoimintoon on olemassa myös tiukempi sekä kevyempi turvallisuustaso yrityksille. Kevyemmässä tasossa on voitu säilyttää kopioita tapahtumista (näkyy painikkeella, missä on punainen teksti "Kopio") ja tiukemmassa ei säilytetä edes merkintöjen päivämääriä.
Potilas-tp-avattu32.jpg
Jos yrityksesi pääkäyttäjä on valinnut kevyemmän turvallisuustason käytön, potilaskertomuslistasi voi näyttää nyt tältä:
1. Punainen Kopio -painike avaa Kanta merkinnän kopion, joka on syntynyt tallennushetkellä.
2. Merkintä -painikkeella olevan Kanta merkinnän sisältö haetaan aina Kannasta.

 • Arkisto - Kannassa olevia potilasmerkintöjä voi hakea arkiston haulla. Katso ohje: Arkiston haku
  • Mikä ero on arkiston haulla ja uudella merkinnän pikahaulla (kohta 7)?
  • Arkiston haulla voi suorittaa kaikkia niitä hakuja, joihin käyttäjän Sote-ammattikortilla ja ennalta määritellyllä roolilla on katseluoikeudet.
  • Ajas Touchin pikahaku Merkinnät -välilehdellä näyttää vain ne merkinnät, mitkä on tallennettu Kantaan kyseisen Ajas-tilin ja käyttöliittymän kautta. Lisäksi siihen vaikuttaa Ajas-käyttäjäroolin asetukset. Toiminnon tarkoitus on helpottaa ja nopeuttaa erityisesti omien Kantaan tallennettujen merkintöjen katselua. ERA-käyttöliittymässä tekemäsi merkinnät eivät näy Ajas-ohjelman Merkinnät listassa vaan ne on löydettävissä vain Arkiston haulla.

Virheilmoitus Kanta-merkintää avattaessa

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 2/2024.

Uusi-virheilmoitus-merkinta.jpg

Kun avaat "Merkintä" -painikkeesta Kantaan tallennetun merkinnän, saatat nähdä kuvassa näkyvän virheilmoituksen. Se voi johtua siitä, että:

 • Merkinnän on tehnyt joku muu käyttäjä organisaatiossasi, ja sinulle määritellyssä Kanta-käyttäjän roolissa ei ole katseluoikeutta merkinnässä käytettyyn näkymään.
 • Merkintä on poistettu ERA-käyttöliittymän kautta. Toistaiseksi järjestelmä ei poista ERA:n kautta mitätöidyn merkinnän otsikkotietoja listasta. Tämä saattaa muuttua myöhemmin.
 • Merkintä on tehty erikoissuojattuun näkymään, kuten PSY. Tällaista merkintää ei voi avata Ajas Touchissa vaikka käyttäjällä olisi kaikki oikeudet PSY-.näkymään. Merkintää voi katsella vain ERA-käyttöliittymän kautta, missä on toiminnot suojatun näkymän avaamisesta katseltavaksi.

Säilytä viittaus: Jos kyse ei ole omasta merkinnästäsi vaan sen on tehnyt joku muu Kanta-käyttäjä organisaatiossasi, valitse aina "Säilytä viittaus".
Poista viittaus Ajas-järjestelmästä: Jos kyse on omasta merkinnästäsi, ja tiedät että olet esimerkiksi mitätöinyt sen jo ERA:n kautta, voit halutessasi poistaa viittauksen myös Ajas-käyttöliittymässä. Toistaiseksi järjestelmä ei automaattisesti poista ERA:n kautta mitätöidyn merkinnän otsikkotietoja listasta.


Riskitiedot

Ajas Touchissa on nyt mahdollista sekä tarkastella potilaasta kirjattuja riskitietoja heti, kun potilas on avattu Kannassa että kirjata rakenteisia riskitietoja RIS-näkymään. (Uusi toiminto)
Katso ohjeet:

Merkinnän lisääminen

Lisaa merkinta pt avattu2.jpg
1) Aloita merkinnän tekeminen valitsemalla Potilaskertomuspohja. Katso myös Potilaskertomuspohjan lisääminen.
2) Klikkaa "Lisää merkintä" -painiketta.Kanta-ylaosa.jpg
Kanta-alaosa.jpg


1) Kirjoita merkinnän sisältö potilaskertomuspohjan kenttiin. Katso myös ohje Koodistot ICD-10 ja muiden koodistojen käytöstä.
2) "Tallenna kantaan" -painike tallentaa merkinnän suoraan Kantaan, valitun palvelutapahtuman alle .
3) "Tallenna luonnos" -painike tallentaa merkinnän luonnoksena asiakaskortille. Huomaathan, että lain mukaan potilastietomerkinnät tulisi viedä Kantaan lainsäädännössä määrättyjen aikojen sisällä.
3) Jos potilaskertomuspohjaan on valittu etukäteen "Syy potilaan avaamiseen Kannassa", valinta näkyy tässä. Toiminnosta on hyötyä luonnosten massaviennissä Kantaan, joka on kuvattu seuraavassa kappaleessa.

Lisää ohjeita potilaskertomuksen toiminnoista kohdassa: Potilaskertomus.

Näkymän valinta roolin käyttöoikeuksien mukaan

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 2/2024.

Lakisääteinen Kanta-käyttöoikeuksien tarkistus ja muutos (asetus astui voimaan 30.6.2023) vaikuttaa siihen mitä näkymiä Kannassa voi katsella ja muokata. Jos olet/organisaatiosi yhteyshenkilö on valinnut käyttäjärooliisi muokkausoikeudet vain tiettyihin näkymiin, jatkossa ne näkymät, mihin sinulla ei ole muokkausoikeutta on käytettävissä vain luonnoksina. Kantaan tallennus on estetty ja tila näytetään järjestelmään lisätyissä potilaskertomuspohjissa oranssilla kolmion kuvalla. Avatulla potilaskertimuslomakkeella näkyy lisäksi virheilmoitus.

Toimintoja on siis ollut mahdollista nyt parantaa siten, että järjestelmä näyttää jo etukäteen, jos Kantaan tallennus ei tule onnistumaan valitulla potilaskertomuspohjalla.


Käyttöoikeudet tarkistetaan, kun käyttäjä kirjautuu ensimmäisen kerran Kantaan.

 • Jos yrityksellä ei ole Kanta käytössä eli Ajas-tiliä ei ole liitetty Kantaan, varoituskolmioita ei näy ollenkaan.
 • Jos yrityksellä on Kanta käytössä, kaikki kolmiot näkyvät käyttäjälle kunnes hän kirjautuu Kantaan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen kolmiot näkyvät niissä potilaskertomuspohjissa, joiden muokkausoikeus puuttuu.
 • Jos yrityksellä on Kanta käytössä, mutta käyttäjällä ei ole oikeuksia Kantaan ollenkaan, kaikki kolmiot näkyvät käyttäjälle kunnes hänellä on käyttöoikeudet Kantaan ja hän kirjautuu Kantaan ensimmäisen kerran. Sen jälkeen kolmiot näkyvät vain niissä potilaskertomuksissa, joiden muokkausoikeus puuttuu.

Esimerkki 1
Oikeuksien-tarkistus1.jpg

 • Käyttäjällä ei ole muokkausoikeutta Kannassa Ajas-tilillä olevaan "Lääkärin vastaanotto" -nimiseen potilaskertomuspohjaan. Pohjassa on käytetty näkymää (esim. YLE), johon käyttäjällä ei ole oikeutta.

Esimerkki 2
Oikeuksien-tarkistus2.jpg

 • Käyttäjällä ei ole muokkausoikeutta Kannassa mihinkään muuhun kuin yhteen järjestelmään lisättyyn potilaskertomuspohjaan. Esimerkkipohjassa "Sallittu muokattava pohja" on käytetty näkymää SIS.

Esimerkki 3
Oikeuksien-tarkistus3.jpg

1) Käyttäjällä ei ole muokkausoikeutta Kannassa YLE-näkymään. Vaihda näkymä painamalla kynän kuvan muokkaa-ikonia.

Oikeuksien-tarkistus4.jpg

2) Valitse näkymä, mihin sinulla on muokkausoikeus Kannassa. Pudotusvalikossa näkyy vain ne vaihtoehdot, mihin sinulla on oikeus.
3) Paina Tallenna-ikonia.

Oikeuksien-tarkistus5.jpg

4) Käyttäjä on kirjautunut Kantaan, ja potilas on avattu Kannassa. "Tallenna Kantaan" painike on himmeänä eli estetty, jos potilaskertomuksessa käytetään varoituksesta huolimatta pohjaa, jonka näkymään käyttäjällä ei ole muokkausoikeutta Kannassa.

Huomiomerkit näkyvät käyttäjälle myös silloin, kun Kanta-kirjautuminen ei ole päällä.


Merkintöjen massavienti Kantaan

Ajas Touchissa on mahdollista suorittaa:

 • Useamman luonnoksena tallennetun potilasmerkinnän vienti massatoiminolla Kantaan.
 • Yhden merkinnän vienti pikatoiminnolla "Vie Kantaan" jos asiakasta ei ole avattu Kannassa.

Vie-kantaan-muutos.jpg

Kyse on edistyneen käytön toiminnoista, jonka käyttöönottoa kannattaa harkita vasta siinä vaiheessa, kun perustoiminnot on jo hyvin hallinnassa.

Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 12/2023 potilasmerkintöjen massavienti Kantaan sekä pikatoiminnon Vie Kantaan -käyttö on rajoitettu niin, että päätös toimintojen käytöstä tai käytön jatkamisesta organisaatiossa tapahtuu tilinhaltijan/järjestelmän pääkäyttäjän toimesta. Valinta on tilikohtainen ja koskee kaikkia toimipisteitä ja Kanta-käyttäjiä. Oletuksena toiminnot eivät ole käytössä.Arkiston haku

Hae arkistosta omat.jpg

1) Valitse haettava aikaväli.
2) Valitse "Vain omasta organisaatiosta" - "Kyllä" - tai jos valitset "Ei" haku suoritetaan kaikista rekistereistä.
3) Klikaa "Hae palvelutapahtumia" -painiketta.
4) Palvelutapahtumat listautuvat pudotusvalikkoon. Valitse tarkasteltava palvelutapahtuma.
5) Valittuun palvelutapahtumaan liittyvät merkinnät listautuvat tässä.

Informointi ja tietojen luovutus


Informointi-ja-tietojen-luovutus2.jpg

"Informointi ja tietojen luovutus" -välilehdeltä avautuu uusi näkymä, jossa voi tarkistaa ja hallinnoida potilaan informointia, luovutuslupaa ja luovutuskieltoja. Kaikkia näitä toimintoja potilas voi myös itse hallinnoida Omakannan kautta. Katso myös Kelan sivuilta mitä informoinnilla ja tietojen luovutuksella tarkoitetaan.


1) "Kanta informointi on annettu" -tila tarkoittaa sitä, että potilas on saanut Kanta-informoinnin. Jos informointi puuttuu, se tulisi suorittaa ja merkitä annetuksi. Katso informoinnin hallinta kohdassa 3).
2) "Luovutuslupa annettu" -tila tarkoittaa sitä, että potilas on antanut luvan tietojen luovuttamiseen eri palveluntuottajien välillä.
Luovutuslupa-puuttuu.jpg

Jos luovutuslupa puuttuu, se olisi hyvä asiakkaan kanssa ottaa puheeksi ja mahdollisuuksien mukaan pyytää ja merkitä annetuksi. Ilman luovutuslupaa potilaan tietoja voi käyttää vain se terveydenhuollon palvelunantaja, joka ne on kirjannut. Katso luovutusluvan hallinta kohdassa 3).

3) "Hallinnoi informointi- ja luovutuslupa-asetuksia" -painikkeella pääset muuttamaan asetuksen tilan ja tulostamaan dokumentteja.
4) "Hallinnoi luovutuskieltoja" -painikkeella pääset lisäämään tai poistamaan palvelutapahtumakohtaisen luovutuskiellon.

Annettu Kanta-informointi on vanhentunut

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 2/2024.

Kela on päivittänyt Kanta-informoinnin sisällön marraskuussa 2023.
https://www.kanta.fi/documents/20143/120102/Kanta-informointi+taysi-ikaiselle+2.0.pdf/0c65ebee-bbde-b1fc-2227-bedd490c1ec7?t=1700730852014

OmaKannassa se on jo ollut nähtävänä, mutta suuri osa asiakkaistanne saattaa edelleen tarvita uuden informoinnin. Ajas näyttää vanhentuneen informoinnin tilan seuraavasti:

Vanhentunut-informointi1.jpg

Kun avaat potilaan Kannassa, järjestelmä avautuu automaattisesti “Informointi ja tietojen luovutus” -välilehdellä.

1) Informoinnin tila on “Annettu Kanta-informointi on vanhentunut”.
2) Avaa “Hallinnoi informointi- ja luovutuslupa-asetuksia”. Anna potilaalle uusi informointi ja merkitse se Kannassa annetuksi.

Hallinnoi informointia, luovutuslupaa ja yhteydenottokieltoja

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 2/2024.

Yhteydenottokielto-lomake.jpg

Huom: Kaikki tulostettavat lomakkeet edellyttää, että selaimen ponnahdusikkunat on sallittu.

1) Potilaan Kanta-informoinnin tila.
2) Potilaan luovutusluvan tila.
3) Luovutusluvan (PDF) tulostuspainike.
4) Yhteydenottokiellon tila. Oletuksena tila näkyy "Yhteydenotto sallittu". Se tarkoittaa sitä, että potilas ei ole tehnyt siihen kieltoa tai että tilaa ei ole koskaan muutettu.
5) Yhteydenottokiellon (PDF) tulostuspainike. Tulostuspainike tulostaa lomakkeen vain silloin, jos yhteydenoton tilaa on kerran muutettu eli kerran tallennettu Kantaan.

6) Kanta-informoinnin versionumero. Tästä painikkeesta voi tulostaa versio numeron 2.0.0. https://www.kanta.fi/documents/20143/120102/Kanta-informointi+taysi-ikaiselle+2.0.pdf/0c65ebee-bbde-b1fc-2227-bedd490c1ec7?t=1700730852014
Kanta-informoinnin versio tarkoittaa Kelan antamaa ajantasaista informaatiosisältöä. Jos Kela muuttaa informoinnin sisältöä, julkaistaan uusi versio. Silloin vanhan version informointi-merkinnät poistuvat ja informoinnit on annettava uudelleen (esimerkiksi kuvan kohta 1: Annettu Kanta-informointi on vanhentunut).

7) Informoinnin vastaanottajan, luovutusluvan antajan ja yhteydenottokiellon asettajan valinta. Jos se on joku muu kuin potilas itse, täytetään ko. henkilön tiedot lisäkenttiin.
Muu-kuin-potilas-itse.jpg

8) Informoinnin voi poistaa, jos se on vahingossa annettu väärälle potilaalle. Sen voi poistaa kuitenkin vain silloin, jos potilaalla ei ollut ennestään mitään Kanta-informoinnin versiota aikaisemmin annettuna. Muussa tapauksessa näkyy virheilmoitus: "Kanta-informointia, johon liittyy useita versioita, ei voi poistaa."
9) Informointi merkitään annetuksi painamalla "Vahvista informointi".
10) Luovutusluvan voi poistaa, jos se on vahingossa annettu väärälle potilaalle. Sen voi poistaa kuitenkin vain silloin, jos potilaan luovutusluvan tilaa ei ole koskaan Kannassa muutettu. Muussa tapauksessa näkyy virheilmoitus: "Luovutuslupaa, johon liittyy useita versioita, ei voi poistaa."
11) Tietojen luovutusluvan tilaa muutetaan tällä painikkeella. Esimerkissä se kiellettäisiin, koska tila on "Luovutuslupa annettu". Jos tila on "Luovutuslupa puuttuu", painikkeessa lukee "Anna tietojen luovutuslupa".

Jos Yhteydenottokiellon tilaa muutetaan, eli tila on tallennettu Kantaan vähintään kerran, Kannasta palautuu pidempi teksti, missä kerrotaan mistä on kysymys.

Yhteydenottokielto1.jpg

Hallinnoi luovutuskieltoja

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 2/2024.

Ajas Touchin kautta käytettynä voit tehdä:

 • Luovutuskieltoja niihin palvelutapahtumiin, jotka olet itse tai jotka on organisaatiosi rekisterissä tehty.
 • Luovutuskieltojen perumisia kaikkiin asiakkaan luovutuskieltoihin, myös muissa rekisterissä tehtyihin.

Jos laajempien kieltojen asettaminen on tarpeellista, voit painaa "Avaa ERA" ja tehdä ERA-käyttöliittymässä kieltoja:

 • Asiakkaan palvelutapahtumiin kaikissa rekistereissä
 • Rekisteripitäjäkohtaisen rajoituksen.


Luovutuskiellot-laaja.jpg

1) Lista palvelutapahtumista, joille voit tehdä luovutuskiellon. Kielto asetetaan seuraavasti: Paina ensin keltaista (+) merkkiä. Voit lisätä yhden tai useamman palvelutapahtuman. Paina sen jälkeen "Tallenna luovutuskiellot".
2) Jos luovutuskiellon määrää joku muu henkilö kuin potilas itse, täytetään ko. henkilön tiedot lisäkenttiin.
Muu-kuin-potilas-itse2.jpg

3) Laaja luovutuskielto:

 • Potilastietojen luovutuskiellot -kohtaan on tullut uusi valinta “Laaja luovutuskielto”. Laaja luovutuskielto estää kaiken jo olemassa olevan ja tulevan terveydenhuollon potilastiedon luovuttamisen palvelunantajien ja rekisterien välillä.
 • Käytännössä “Luovutuslupa” ja uusi “Laaja luovutuskielto” käsittelevät samaa asiaa, mutta päinvastaisista tulokulmista: Luovutusluvan poisto estää tietojen luovuttamisen muille sote -toimijoille ja Laajan luovutuskiellon käyttöönotto tekee periaatteessa saman. Taustalla on siirtyminen kohti Kanta-palveluiden toiveasetelmaa, jossa tietojen näkymisen rajoittamista hallitaan potilaan suunnasta ensisijaisesti kielloilla.

4) Valitse tai tarkista/päivitä "Salli tietojen luovuttaminen hätätilanteessa" -tila.
5) Kaikki potilaan luovutuskiellon alaiset palvelutapahtumat näkyvät tässä. Luovutuskiellon voi perua yksitellen painamalla punaista "Poista" -nappia kiellon vieressä ja painamalla "Tallenna luovutuskiellot". Palvelutapahtuma, jonka kielto perutaan siirtyy vasemman puolen Palvelutapahtumien listaan.
6) Tästä painikkeesta voi tulostaa PDF-dokumentin, jossa näkyy yhteenveto tiedoista, joiden luovutuksen potilas on kieltänyt

Huom: Tulostettava lomake avautuu vain, jos selaimen asetuksissa ponnahdusikkunat on sallittu.

Merkinnän sisällön tyypit

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 12/2023.

Aikaisemmin Ajas-ohjelman kautta Kantaan on voinut tallentaa vain merkintöjä, joiden sisällön tyyppi on "Vapaamuotoinen teksti".

10/2023 esijulkaisuversiosta alkaen järjestelmässä on tuki usealle rakenteiselle sisällön tyypille.

Riskitiedot

Rokotukset

Lääkitys

Fysiologinen mittaus

Diagnoosi

Toimenpide

LaboratoriotutkimustulosPotilaskortin sulkeminen ja Kirjautuminen ulos

Kantaa käytettäessä kannattaa kiinnittää huomiota hallittuun lopetukseen.
Potilaskortti suljetaan Kannassa klikkaamalla Sulje potilaskortti Kannassa -painiketta.

Samalla käyttäjällä ei voi olla enemmän kuin yksi Kanta-istunto päällä samanaikaisesti.
Kannasta kirjaudutaan ulos klikkaamalla Kirjaudu ulos Kannasta.

Merkinnän poistaminen

Huom: Sisältää uusia toimintoja alkaen Ajas Touchin versiosta 25 alkaen, 12/2023.

Uudet toiminnot on ympyröity kuvassa Vihreällä

Merkinnan-poisto111.jpg

Sekä luonnoksia (1) että Kanta-merkintöjä (2) voi poistaa Ajas Touchin kautta. Mutta seuraavat toimenpiteet on tehtävä ERA-käyttöliittymän kautta:

 • Merkinnän tai palvelutapahtuman muokkaus
 • Palvelutapahtuman mitätöinti

Katso myös ohje: Palvelutapahtuman muokkaus tai mitätöinti

Luonnos-merkinnän poisto

Merkinnan-poisto21.png

Luonnos-merkinnän poisto
1) Avaa potilaskertomus ja paina "Poista".
2) Kirjoita syy poistolle.
3) Paina "Poista". Luonnos on nyt poistettu Ajas-järjestelmästä.

Kanta-merkinnän poisto

Jos haluat poistaa kokonaan Ajas-ohjelman kautta Kantaan tallennetun merkinnän, se kannattaa myös poistaa Ajas-ohjelmassa.
Jos merkinnän poistoon liittyy myös koko palvelutapahtuman poisto (esimerkiksi vahingossa väärälle potilaalle tehty merkintä), järjestys on:

 • Poista merkintä Ajas-ohjelmassa
 • Käytä Avaa ERA -linkkiä ja mitätöi palvelutapahtuma.

Merkinnan-poisto31.png

Kanta-merkinnän poisto
Avaa Kantaan tallennettu merkintä ja paina "Poista".

Merkinnan-poisto41.png

1) Anna syy potilasmerkinnän poistolle.
2) Huomaa, että Kanta-merkinnän mitätöinti ei mitätöi palvelutapahtumaa. Jos haluat mitätöidä koko palvelutapahtuman, avaa ERA ja mitätöi palvelutapahtuma. Ohje: Palvelutapahtuman mitätöinti
3) Paina "Poista". Merkintä on nyt poistettu Kannasta.

Merkinnan-poisto51.png

1) Jos "Poista" -painike puuttuu...
2) ...se tarkoittaa sitä, että kyseinen merkintä ei ole tallennettu avoinna olevan palvelutapahtuman alle.
3) Voit vaihtaa Palvelutapahtuman painamalla ensin "Sulje palvelutapahtuma Kannassa".

Merkinnan-poisto61.png

1) Valitse sen jälkeen oikea palvelutapahtuma. Tässä esimerkissä se on 18.9.2023.
2) Paina "Avaa palvelutapahtuma Kannassa".

Tämän jälkeen avaa Kanta-merkintä uudelleen ja poista se edellä kuvatulla tavalla.

Palvelutapahtuman mitätöinti

Merkinnan-poisto71.png

Koska Kanta-merkinnän mitätöinti ei mitätöi palvelutapahtumaa, siirry tämän jälkeen ERA-käyttöliittymään painamalla "Avaa eRA".

Merkinnan-poisto81.png

Siirry Potilaan Palvelutapahtuma -välilehdelle ja paina "Mitätöi".

Katso myös ohje: Palvelutapahtuman muokkaus tai mitätöinti

Merkinnan-poisto91.png

Sulje lopuksi potilas Kannassa Ajas-ohjelman asiakaskortilla.

Usean toimipisteen käyttö

Oid-toimipiste-kanta.jpg

Ajas Touch tukee useamman toimipisteen käyttöä. Jos yritykselläsi on THL -SOTE -rekisterissä monta toimipistettä (tunnuksen loppuosat esim. 10.1, 10.2, 10.3 jne), nämä voi kaikki liittää Kantaan. Myös Ajas-ohjelman kautta kirjauduttaessa voit valita minkä toimipisteen alle kirjaus tehdään.

THL - SOTE -rekisterissä olevat toimipisteet voi liittää Ajas-järjestelmän toimipisteisiin asetuksilla, jotka löytyvät kohdasta: Ylläpito - Asetukset - Kela/Kanta - Toimipisteiden asetukset: Kanta-asetukset.

Yrityksen oletusasetus täyttyy automaattisesti kohtaan "Kaikki toimipisteet", ja se perustuu siihen minkä toimipisteen olet liityntävaiheessa ilmoittanut meille oletus-toimipisteeksi. Jos olet samalla ilmoittanut haluavasi käyttää myös muita toimipisteitä, niiden OID-tunnuksen voi itse syöttää järjestelmään valitsemalla ensin Ajas-toimipisteen ja kirjoittamalla toimipisteen OID-tunnuksen Kanta-tunniste -kenttään.

Huom: Voit käyttää näitä asetuksia vain, jos olet ilmoittanut sen meille etukäteen, koska meidän tulee avata käyttöoikeudet yrityksellesi kaikissa niissä toimipisteissä, mitä aiot käyttää. Pelkkä tunnuksen syöttäminen ei siis riitä.

IAH ja OID -liityntöjen rinnakkaiskäyttö ei ole mahdollista yhdellä ja samalla Ajas-tilillä. ERA-käyttöliittymässä se on mahdollista, ja ne ovat molemmat erikseen tilattava ja laskutetaan erikseen.

Ongelmia kirjautumisessa

Jos Kanta-kirjautumisen kanssa on ongelmia, tarkista ensin nämä tavalliset tilanteet.

1. Onko ERA SmartCard asennettu tietokoneelle?

 • ERA-kortinlukuohjelma tulee olla asennettu kaikille niille koneille, joilla Kantaan kirjaudutaan.
 • ERA -sovelluksen asennuslinkki löytyy täältä. Lataa ja asenna ajuri sivun ylälaatikosta. Valitse ajuri, esim OS X tai Windows ja klikkaa Lataa. Asenna latautunut tiedosto.

https://www.ehoito.fi/Driver

2. Onko ERA SmartCard -sovellus auki?

 • Jos ERA-sovellus on syystä tai toisesta suljettu edellisen käyttökerran jälkeen, se on avattava uudelleen. Tarkista onko ERA-sovellus auki.

ERA-Windows1.jpg
Windows-koneessa ERA-sovellus näkyy näytön oikeassa alakulmassa, pienen nuolen alla.

Era-mac.jpg
Mac-koneessa ERA-sovellus näkyy näytön yläpalkissa.

Jos ERA-ikonia ei näy, joko sovellusta ei ole asennettu tai sovellus ei ole auki. Jos sovellusta ei ole asennettu, asenna se, Jos sovellus on asennettu, avaa sovellus uudelleen.

Hae-era.jpg

 • Windows-koneessa sovellus on oletuksena tallennettu ProgramFiles(x86) -kansioon, mutta käyttäjä on voinut sen myös tallentaa asennusvaiheessa muuhun kansioon. Tarvittaessa tee haku Windowsin toiminnoilla. Paina Avaa.
 • Mac-koneella sovellus on tallennettu Applications-kansioon. Sovelluksen voi avata tuplaklikkaamalla.

3. Käytätkö uusinta ERA SmartCard versiota?

Jos uusi päivitys on saatavana, se löytyy täältä:

 • Mac -koneessa ERA-sovellus löytyy oikealla yläpalkissa.
 • Windows -koneessa ERA-sovellus löytyy oikealla alapalkissa pienen nuolen alta avautuvassa kuvakelistassa.

ERA-paivitys.jpg

Kirjautumisen yhteydessä saattaa tulla seuraava viesti: ERA SmartCard versio lakkaa toimimasta (pvm), muista päivittää versio uuteen. Tällöinkin ERA SmartCard tulee päivittää. Lisäohjeita päivittämiseen löytyy täältä.

 • ERA SmartCard version 2.6.1.0. ja sitä vanhempien versioiden varmenteet ovat vanhentuneet 12.9.2023.
 • Jos sinulla on 2.6.1.0. tai sitä vanhempi versio käytössä, se on pakko päivittää.
 • Käytössä oleva versio 5/2024 on 3.0.2.0

4. Kirjaudutko suoraan ERA-käyttöliittymän kautta?

Kantaan voi kirjautua joko suoraan ERA-käyttöliittymästä (https://era.ehoito.fi) tai Ajas Touchin kautta. Jos kirjaudut suoraan ERA-käyttöliittymän kautta:

4.1. Avautuuko PIN-koodin syöttöikkuna? Jos ei, minkä virheviestin saat?

Era-toimikortti-virhe.jpg
Esimerkki tyypillisestä virheviestistä. Jos näet tämän viestin, kokeile liikutella kortinlukijan USB-päätä ja/tai korttia kortinlukijassa.

4.2. Avautuuko PIN-koodin syöttöikkuna? Jos kyllä, minkä virheviestin saat?

Era-kortti1.jpg
Esimerkki korttiin ja käyttöoikeuksiin liittyvästä (virhe)ilmoituksista.

 • Jos kortti on jo vanhentunut, kirjautuminen ei enää onnistu. Sinun on hankittava uusi voimassa oleva kortti.
 • Jos sinulla ei ole käyttöoikeuksia Kannassa, näkisit ilmoituksen siitä tässä. Yrityksesi Kanta-sopimuksesta vastaavan henkilön on tilattava meiltä uusi Kanta-käyttäjä.

4.3. Virheilmoitus: Yritettiin ottaa yhteyttä väärän käyttäjän eRA Smart Card instanssiin

ERA-vaara-kayttaja.jpg

Virhe tapahtuu kommunikoinnissa Ajas Touchin ja ERA SmartCard sovelluksen välillä monen käyttäjän ympäristössä ja voi esiintyä, jos käytetyllä tietokoneella useampi Windows/MacOS käyttäjäprofiili on kirjautunut sisään samanaikaisesti niin että SmartCard ohjelma on käynnistynyt useamman kerran.

Tällä hetkellä tämän voi ratkaista niin, että:

 • Suoritetaan muiden käyttäjien (Windows/MacOS) kirjaaminen ulos tietokoneelta ja sen jälkeen suljetaan ERASmartCard sovellus ja avataan se uudelleen.
 • Tai suljetaan tietokone ja käynnistetään se uudelleen.

Jos kaikki käyttävät samaa tietokoneen käyttäjäprofiilia, ongelmaa ei ole.

Ajas Touchin kautta kirjauduttaessa vastaavaan ongelmaan on kehitetty kevyempi ratkaisu. Sen ohje löytyy täältä

5. Kirjaudutko Ajas Touchin käyttäjävalikon kautta?

Kantaan voi kirjautua joko suoraan ERA-käyttöliittymästä (https://era.ehoito.fi) tai Ajas Touchin kautta. Jos kirjaudut Ajas Touchin kautta ja siinä on jokin ongelma, kokeile ensin pääsetkö kirjautumaan ERA-käyttöliittymän kautta. Se on nopein tapa todeta, että käyttöoikeudet ovat kuitenkin kunnossa.

Kirjaudu kantaan2.jpg

1) Kirjaudu Kantaan (testi), jos haluat harjoitella käyttöä testiympäristössä.
2) Kirjaudu Kantaan (tuotanto), jos haluat avata potilaita Kannassa oikealla henkilötunnuksella.

5.1. Avautuuko PIN-koodin syöttöikkuna? Jos ei, minkä virheviestin saat?

Touch-kirjautuminen-ongelma.jpg
Esimerkki tyypillisestä virheviestistä. Jos näet ilmoituksen "Kanta-kirjautuminen on jo käynnissä", se tarkoittaa että aikaisempi Kanta-kirjautuminen on tavalla tai toisella keskeytynyt.

 • Paina oman nimen alta oikeasta yläkulmasta: "Kirjaudu ulos Kannasta" ja kokeile uudelleen.5.2. Avautuuko PIN-koodin syöttöikkuna? Jos kyllä, minkä virheviestin saat?

Esimerkkejä voivat olla samat ilmoitukset kuin kohdassa 4.2.

5.3. Pin-koodin syöttö onnistuu, mutta en silti pääse kirjautumaan?

Onko yrityksessäsi käytössä useita toimipisteitä Kannassa ja oletko kirjautumassa oikeaan toimipisteeseen? Organisaatio-touch.jpg

 • Tilaaja ilmoittaa meille aina mihin toimipisteeseen kukin käyttäjä liitetään Kannassa. Kirjautuminen Kantaan onnistuu vain sen/niiden toimipisteiden alla, joihin on lisätty käyttöoikeudet. Toimipisteet on lisättävä sekä ERA:aan (Eneroc tekee) että Ajas-ohjelmaan (pääkäyttäjä/tilaaja tekee). Ota yhteyttä yrityksesi pääkäyttäjään.

5.4. Virheilmoitus: Yritettiin ottaa yhteyttä väärään ERA SmartCard porttiin

Jos Ajas Touch antaa virheilmoituksen "Yritettiin ottaa yhteyttä väärään ERA SmartCard porttiin", katso toimintaohje täältä.

 • Jos olet jo päivittänyt uusimman ERA Smart Card -sovelluksen (3/2024 versio numero on 3.0.3.0) ja ongelma jatkuu, ota yhteyttä : asiakaspalvelu (at) ajas.fi


5.5. Virheilmoitus: Potilasta ei ole vielä suljettu

Normaalitilanteissa, kun painetaan "Sulje potilaskortti Kannassa" se nimensä mukaisesti sulkee Kannassa avatun potilaan. Jos sulkemiskäsky on tavalla tai toisella häiriintynyt ja sulkeutumiseen tulee viivettä, saatat nähdä virheilmoituksen "Potilasta ei vielä ole suljettu", jos yrität avata uutta tai kirjautua ulos Kannasta.

Tällaisen tapahtuessa kannattaa kirjautua uudelleen Kantaan, jolloin vanha jumittunut istunto poistuu taustalla:

 • Avaa Touchin oikeassa yläkulmassa oman nimen alta: Kirjaudu Kantaan
 • Seuraava lomake avautuu. Paina: Kirjaudu Kantaan.

Uusi-lopeta-istunto.jpg

Vanhemmassa ERA-integraatioversiossa käytimme toimintoa "Pakota Kanta-istunnon lopetus". Tämä ylläkuvattu tekee saman, eli uudellen kirjautumisella pakotetaan aikaisemman istunnon lopetus.

5.6. Virheilmoitus: ERA-palvelimeen ei saatu yhteyttä

Syy on mitä todennäköisimmin ERASmartCardin ja ERA-palvelimen välillä. Koneen uudelleenkäynnistys on helpoin mitä käyttäjä voi yrittää.

Jos tämä ei vielä auta, ota yhteyttä asiakaspalvelu (at) ajas.fi.

5.7. Virheilmoitus: Yritettiin ottaa yhteyttä väärän käyttäjän eRA Smart Card instanssiin

Virhe tapahtuu kommunikoinnissa Ajas Touchin ja ERA SmartCard sovelluksen välillä monen käyttäjän ympäristössä ja voi esiintyä, jos käytetyllä tietokoneella useampi Windows/MacOS käyttäjäprofiili on kirjautunut sisään samanaikaisesti niin että SmartCard ohjelma on käynnistynyt useamman kerran.

ERASmartCard ikoni näkyy tavallisesti tässä tilanteessa keltaisena.

Jos kirjaudut Ajas Touchin käyttäjävalikon kautta, virheilmoitus näyttää tältä
ERASC-portti1.jpg


Sote-ammattikortilla kirjautumisen yhteydessä, virheilmoitus näyttää tältä
ERASC-portti2.jpg

Molemmissa kuvissa on tilanne, että portti numero 44304 on jo varattu toiselle käyttäjälle.

Tarkista ERA SmartCard-sovelluksesta, Tietoa-kohdan alta, mitkä portit ovat vielä avoinna. Alla olevassa näkymässä avoinna olevat portit on ympyröity punaisella. Kirjoita jokin avoinna olevista porteista Ajas-ohjelman "ERA SmartCard portti" -kenttään ja paina "Yhdistä ERA SmartCard".

ERASC-tietoa.jpg

ERASC-avoimet-portit.jpg

6. Kirjaudutko Ajas Touchiin Sote-ammattikortilla?

Sote-ammattikortilla voi kirjautua sekä Ajas Touchiin että Kantaan samanaikaisesti, jos tilaukseesi kuuluu Kanta.

Sote-touch1.jpg

6.1. Toimintaohjeet Sote-ammattikortilla kirjauduttaessa?


7. Toimikorttia ei ole aktivoitu?

Jos käytössäsi on uusi Sote-ammattikortti, se pitää aktivoida ennen kuin sitä voi käyttää.

 • Jos olet hakenut kortin henkilökohtaisesti, joskus kortin myöntäjä saattaa aktivoida sen puolestasi, odottaessa.
 • Jos olet saanut kortin postissa tai virkailija ei ole sitä puolestasi aktivoinut, kortti tulee itse aktivoida.
 • Kortin aktivoimiseen tarvitaan PUK-koodi eli Aktivointitunnusluku. Tämän pitäisi löytyä saamastasi kirjeestä.
 • Säilytä PUK-koodi huolellisesti, koska saatat tarvita sitä myöhemmin tilanteessa, jossa PIN-koodi on syötetty väärin riittävän monta kertaa ja se lukkiutuu. Ratkaisu on toiminto: PIN-koodin lukituksen avaaminen PUK-koodilla.

Jos näet virheilmoituksen: Toimikorttia ei ole aktivoitu, se tulee aktivoida.

Aktivoi-kortti1.jpg

 • Avaa ERASmartCard -sovelluksen ikoni hiiren oikealla korvalla
 • Valitse "Aktivoi kortti"

Aktivoi-kortti2.jpg

 • Syötä Aktivointitunnusluku eli PUK-koodi ensimmäiseen kenttään
 • Aseta PIN 1 ja PIN 2 -koodit
 • PIN 1 on Kirjautumistunnusluku, jota kaikki tarvitsevat. PIN 2 on Allekirjoitustunnusluku, jota tarvitaan esimerkiksi reseptien allekirjoittamiseen.Lukkiutuneen istunnon avaaminen

Lukkiutunut-istunto.jpg

Jos Kanta-kirjautuminen on päällä pitkän aikaa ilman, että sitä aktiivisesti käytetään, Kanta-istunto saattaa lukkiutua. Ajas Touchissa sen merkkinä on lukon kuva.

Istunnon voi avata uudelleen kahdella tavalla.

1) Voit klikata hiirellä lukon kuvan päällä. Sen johdosta uusi PIN-koodin kysely ikkuna avautuu.

Lukkiutunut-istunto2.jpg

2) Tai voit suorittaa uudelleen kirjautumisen valitsemalla Kirjaudu Kantaan (tuotanto). Tai, jos olet harjoittelemassa testiympäristössä, silloin valitaan (testi).


Väliaikaisten henkilötunnusten käyttö - Ajas Touch

Jos potilaallasi ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkinnän tekeminen väliaikaisilla tunnuksilla onnistuu nyt myös Ajas-käyttöliittymän kautta.

eRA käyttöliittymä

Kun Kantaan kirjaudutaan Ajas -ohjelman kautta, toimikortin PIN-tunnus syötetään eRA-käyttöliittymän kirjautumisikunaan. Useita eRA -käyttöliittymän toimintoja voi käyttää "Avaa eRA" -pikalinkin kautta. Katso ohje: Potilaskortin toiminnot kun palvelutapahtuma on avattu Kannassa

Jos potilas halutaan avata Kannassa suoraan eRA-käyttöliittymän kautta, käytetään suoraa eRA-kirjautumista https://era.ehoito.fi/. Sama käyttäjä ei voi olla kirjautuneena Kantaan useammasta kuin yhdestä käyttöliittymästä kerrallaan.

eRA pikalinkit

"Avaa eRA" pikalinkkiä käyttämällä voidaan siirtyä Ajas-ohjelmasta eRA:an helposti samassa istunnossa.

 • Lääkäri voi käydä kirjoittamassa E-reseptin potilaalle eRA:ssa poistumatta Ajas-ohjelman Kanta-istunnosta.
 • Hoitaja voi käydä tekemässä rokotusmerkinnän (tulevaan) sähköiseen rokotustodistukseen rakenteisella kirjaamisella ja vaaditulla 2016 tietosisällöillä. Katso ohje: Rokotusten rakenteinen kirjaaminenAvaa-era21.jpg

Aloita avaamalla potilas Kannassa Ajas Touchin kautta normaalilla tavalla. Klikkaa tämän jälkeen "Avaa eRA"

Avaa-era.jpg

1) eRA avautuu Käyttäjä -välilehdellä, jossa näkyy omat tietosi.
2) Klikkaa eRA:n Potilas -välilehteä jatkaaksesi potilasmerkintöjen tai reseptien kirjoittamista eRA-käyttöliittymässä.


Saman Kanta-istunnon aikana, ylläoleva välilehtinäkymä tulee näkyviin vain ensimmäisen kerran, kun "Avaa eRA" -pikalinkkiä käytetään. Tämän jälkeen eRA:sta voi valita suoraan sivun, mihin ollaan siirtymässä.

Valitse-avattava-sivu.jpg


Esimerkkejä toiminnoista, joita voi tehdä "Avaa eRA" -pikalinkin kautta:
Hae arkistosta: Erityissuojattujen näkymien tai rakenteellisen sisältötyypin merkintöjen katselu, hätähaku.
Palvelutapahtuman lisätoiminnot: Arkiston kiellot, rakenteellisen sisältötyypin merkintöjen lisääminen kuten Rokotukset, Kanta-merkintöjen muokkaaminen tai mitätöinti.
Kirjoita resepti: eRA:n reseptitoiminnot.

Tärkeää huomata: Kun pikalinkkiä käytetään ja tehdään muutoksia, poistoja tai lisäyksiä, tehdyt muutokset on myös tallennettava Kantaan eRA-käyttöliittymässä. Luotua eReseptiä ei saa jättää kesken eRA:an vaan se on joko allekirjoitettava ja lähetettävä repeseptikeskukseen tai poistettava järjestelmästä ennen kuin poistut eRA:sta tai potilas suljetaan Kannassa.

Rokotusten rakenteinen kirjaaminen

Rkt-nakyma2.jpg

Valitse näkymä olemaan RKT.

Sisallon-tyyppi-rokotus.jpg

Sisältövalinnoissa voit käyttää suositeltuja vaiheita. Rokotuksen tyypin on oltava "Rokotus".

ERA-rokotus-covid.jpg

Täytä lomakkeen pakolliset ja vapaaehtoiset tiedot ja paina "Tallenna".

Rokotus-merkinta.jpg

Paina lopuksi "Tallenna valmis". Tiedot siirtyvät nyt Kantaan.

Rokotteen lisätieto -kenttä

Rokotteen lisätietokenttään voi tallentaa tarvittavia lisätietoja rokotteesta. Seuraava esimerkki on tehty asiakkaamme saaman (THL:n) suosituksen perusteella rokotteesta, johon kuuluu tehoste-annos. Suositus oli seuraavanlainen: "Mikäli kyseessä on tehosteannos, voidaan järjestysnumeroksi kirjata 0 (nolla) ja lisätietokenttään kirjata muu huomio, esim. ”tehoste”."


Tehosterokotus0era.jpg

Tehosterokotus0.jpg

Toisen puolesta kirjaaminen

Jos Kantaan kirjaudutaan suoraan eRA-käyttöliittymän kautta (https://era.ehoito.fi/) merkintöjä on mahdollista tehdä toisen henkilön puolesta. Tämän edellytyksenä on että:

 • Molemmat henkilöt eli se, joka kirjauksen tekee ja se, jonka puolesta kirjataan, ovat saman rekisterin alla eRA-järjestelmässä ja molemmilla on käyttöoikeudet eArkistoon.
 • Kantaan liittyminen on tapahtunut organisaationa. Itsenäiset ammatinharjoittajat eivät voi tehdä merkintöjä toisen puolesta ollessaan itse kirjautuneena järjestelmään.

Kun potilas avataan eRA:ssa, valitaan kirjaamistavaksi "Kirjataan toisen puolesta".
Henkilöä, jonka puolesta kirjataan haetaan sukunimen perusteella.

Toisen-puolesta-kirjaaminen.png

Kirjauksen voi tehdä myös sanelun perusteella. Sanelun nauhoitusaika on ilmoitettava sekunnin tarkkuudella, esim. 12.4.2021 12:30:00

Toisen puolesta tai sanelun perusteella voi tehdä vain arkiston merkintöjä. Uuden lääkemääräyksen tekeminen toisen puolesta ei ole mahdollista.

Kirjataan-toisen-puolesta1.jpg

Toisen puolesta tai sanelun perusteella tehdyn merkinnän voi tallentaa vain luonnoksena. Henkilön, jonka puolesta merkintä on tehty, on kirjauduttava itse järjestelmään tarkistamaan merkintä ja tallentamaan se Kantaan.

Merkinnän tarkistaminen ja hyväksyminen

Kun käyttäjä, jonka puolesta merkintä on tehty kirjautuu Kantaan, hän näkee odottamassa olevat Luonnos-tilassa olevat merkinnät "Keskeneräiset merkinnät" -välilehdellä.

Merkinnan-hyvaksyminen1.jpg

Käyttäjä valitsee ja avaa merkinnän. Se avaa potilaan ja palvelutapahtuman samalla.

Merkinnan-hyvaksyminen2.jpg

Kun palvelutapahtuma on auki, käyttäjä valitsee ja avaa merkinnän uudelleen ja painaa Muokkaa.
Merkinnän tekijän kohdalla on kirjautuneen käyttäjän oma nimi.

Merkinnan-hyvaksyminen4.jpg

Kun merkintä on auki, sen yläosassa näkyy käsittelyn vaiheet. Tässä esimerkissä merkintä oli tehty toisen puolesta sanelusta.

Kun merkinnän sisältö on tarkistettu, paina Tallenna valmis.

Tämän jälkeen käyttäjä voi sulkea potilaan ja avata uuden merkinnän tarkasteltavaksi "Keskeneräiset merkinnät" -välilehdellä

Potilaan avaaminen väliaikaisella tunnuksella

Potilaan tietojen avaamiseen tulee ensisijaisesti käyttää potilaan henkilötunnusta. Potilaan tietojen avaamista syntymäajan perusteella tulee käyttää vain, jos potilaalla ei ole henkilötunnusta tai se ei ole tiedossa. Tällöin järjestelmä luo väliaikaisen henkilötunnuksen, joka on otettava talteen tallennettujen tietojen tarkastelemiseksi.

On syytä huomioida, että väliaikaisten tunnisteiden kanssa ei voi tehdä luovutushakua. Jos potilaalla on merkintöjä Terveysyritys X:n rekisterissä, tietoja ei saada yhdistettyä toiseen rekisteriin, vaikka väliaikainen tunniste olisi tiedossa. Muulla järjestelmällä luodun väliaikaisen tunnisteen käytöstä on hyötyä vain, kun haetaan ja kirjataan tietoja kahdella eri järjestelmällä samassa rekisterissä.

Esimerkkejä rajoitteista:

 • Potilaan informoinneista tai suostumuksista ei ole tietoa.
 • Arkiston hakua ei voi tehdä.
 • Omakannan käyttö vaatii suomalaisen henkilötunnuksen ja tunnistautumisvälineet. Väliaikaisella tunnuksella tehdyt merkinnät eivät näy.
 • Resepti on hyvä tulostaa potilaalle mukaan, koska reseptikeskus ei välttämättä löydä sitä syntymäajan perusteella vaan vaatii lääkemääräyksen tunnisteen. Samasta syystä potilaan tiedoissa eRA:ssa Vanhat lääkemääräykset -kohdassa ei näy aikaisemmin tehtyä reseptiä uudessa istunnossa.

Avaa-era-syntymaaika3.jpg

Potilaan avaamisessa on 4 vaihtoehtoa:

Avaa-potilas-era.jpg

Pysyvä henkilötunnus

Tämän kautta löytyvät kaikki ne henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus.
Jos henkilö on ulkomaalainen, ja on saanut suomalaisen henkilötunnuksen, joka on rekisteröity Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmään, myös nämä henkilöt voidaan avata käyttäen valintaa Pysyvä henkilötunnus.

Ulkomaalaisen rekisteröinti: https://dvv.fi/ulkomaalaisen-rekisterointi.

Väliaikainen henkilötunnus (eRA-järjestelmällä luotu)

Jos henkilöllä ei ole henkilötunnusta, tai hän ei tiedä sitä, ja/tai henkilötunnusta ei ole rekisteröity Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmään, henkilölle voidaan eRA-järjestelmässä luoda väliaikainen henkilötunnus.

Henkilötunnuksen käytössä on rajoituksia, kuten aikaisemmin mainittiin.
Asiakkaan tai järjestelmän käyttäjän on tiedettävä mikä väliaikainen henkilötunnus hänelle on luotu ja milloin.
Potilasta avattaessa täytetään:

Avaa-era-jarj-luotu.jpg

Väliaikainen henkilötunnus (muulla järjestelmällä luotu)

Jos asiakkaalle on luotu väliaikainen tunnus, näitä on voitu tehdä monessa eri järjestelmässä ja rekisterissä. Muun järjestelmän luoman tunnuksen käyttö edellyttää, että käyttäjä tietää myöntäjän tunnisteen. Toiminnon hyöty on lähinnä siinä, että potilaasta voisi käyttää samaa tunnistetta eri toimijoiden välillä ja/tai jos yksi toimija yhdessä ja samassa rekisterissä käyttää useampaa erilaista potilastietojärjestelmää.

Samat rajoitteet koskevat myös tätä tapaa, eli vaikka potilas avattaisiin samalla tunnuksella, kuin mitä jokin muu toimija on käyttänyt, hänestä tehdyt merkinnät ei näy arkiston haulla.

Esimerkki potilaan avaamisesta eRA-järjestelmän myöntämällä tunnisteella. Tilanne voisi olla se, että asiakkaamme käyttää kahta eri potilastietojärjestelmää samassa rekisterissä.

 • Väliaikainen tunniste -kenttään kirjoitetaan potilaalle luotu väliaikainen tunniste.
 • Väliaikaisen tunnisteen myöntäjän tunniste -kenttään kirjoitetaan tunnisteen myöntäjän OID-tunniste, joka sisältää määrittelyn mukaisesti myös tunnisteen myöntämisvuoden.
 • Muoto on mallia: 1.2.246.10.[y-tunnus ilman viivaa ja mahdollista etunolla].22.[myöntämisvuosi].
 • Esimerkiksi eRAn/Atostekin vuonna 2021 myöntämissä tunnisteissa: 1.2.246.10.15719974.22.2021.
 • Omaan rekisteriin tehtävät arkistohaut palauttavat merkinnät, jotka on tehty toisella järjestelmällä.

Avaa-era-muu-jarj.jpg

Syntymäaika (järjestelmä luo väliaikaisen henkilötunnuksen)

Jos henkilöllä ei ole rekisteröityä henkilötunnusta tai hän ei tiedä sitä, potilas voidaan avata eRA:ssa syntymäajan mukaan.
Potilasta avattaessa täytetään:

 • Syntymäaika, muodossa: p.k.vvvv
 • Sukupuoli, valitaan: mies, nainen tai tuntematon


Avaa-era-syntymaaika.jpg

Väliaikainen tunniste tulee näkyviin automaattisesti, kun painetaan "Avaa".
Tunniste on otettava talteen myöhempää käyttöä varten.

Avaa-era-syntymaaika2.jpg

Potilaasta on vielä täytettävä Etunimi ja Sukunimi, ja sen jälkeen painetaan "Avaa".


Laboratoriotutkimuspyynnön lisääminen

ERA:ssa on mahdollista tehdä Laboratoriotutkimuspyynnön. Pyyntö tallentuu Kantaan, mutta sitä ei lähetetä minnekään. Pyynnön tarvitsija voi hakea tiedot Kannasta, jos potilas on antanut tietojen luovutusluvan. Voit lisätä Laboratoriotutkimuspyynnön "Potilas"-näkymän "Laboratoriotutkimukset"-välilehdeltä seuraavasti:

Lab-pyynto1.jpg

1) Avaa "Laboratoriotutkimukset" -välilehti.
2) Paina "Lisää".
3) Paina "Pyyntö".

Lab-pyynto2.jpg

1) Valitse avautuvasta "Laboratoriotutkimuspyynnöt"-näkymästä "Pyynnön tiedot"-kohdasta oikea "Tutkimuksen näytelaatu". Voit kirjoittaa hakukenttään esimerkiksi "nieluerite" (tai vain osan sanasta) löytääksesi oikean näytelaadun.
2) Valitsemme esimerkissä PS Nieluerite.

Lab-pyynto3.jpg

1) Lisää pyyntöön tutkimus painamalla "Lisää"-painiketta "Tutkimukset"-kohdasta sivun oikeassa reunassa.
2) Valitse oikea tutkimuskoodi, esimerkiksi "CV19NhO -COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval)" kirjoittamalla hakukenttään jokin koodissa esiintyvä sana tai sanan osa.
3) Valitse oikea tutkimuskoodi.

Lab-pyynto4.jpg

Tutkimuspyyntö on nyt lisätty. Paina "Tallenna". Pyyntö tallentuu Kantaan pienellä viiveellä. Tarvittaessa lähetä kirjaukset heti "Tiedot"-välilehdeltä painamalla "Lähetä kirjaukset"-painiketta.


Lab-pyynto5.jpg

Tutkimuspyyntö on tallentunut Kantaan ja näkyy potilaan "Arkisto" -välilehdellä arkiston haulla.

ERA:ssa valmiina olevat ja kaikki kuntaliiton koodit löytyvät täältä: Valmiina olevat laboratoriotutkimuskoodit

eRA-käyttöliittymässä näkyvä potilaan nimi tallennettu vahingossa väärin - korjaaminen

Kun asiakas avataan ERA:ssa ensimmäistä kertaa, järjestelmä pyytää kirjoittamaan potilaan etu- ja sukunimen.

Joskus nimen kirjoitusasuun tulee virhe, mutta tästä ei Kannan osalta tarvitse huolestua, koska:

 • Jos henkilötunnus on ollut oikein, Kannassa kaikki henkilötiedot ovat oikein, ja on luettu henkilötunnuksen mukaan väestötietojärjestelmästä.
 • Väärin kirjoitettu nimi näkyy vain ERA:ssa, teidän organisaation rekisterissä.

Sen voi korjata niin, että aloittaa tekemään asiakkaalle uutta palvelutapahtumaa ERA:ssa. Uutta palvelutapahtumaa aloitettaessa, etunimi- ja sukunimi -kenttä on muokattavissa.


Era-nimen-korjaus.jpg

eRA Palvelutapahtuman muokkaus tai mitätöinti

ERA-käyttöliittymän Palvelutapahtuman ohje löytyy kokonaisuudessaan ERA-palvelun käyttöohjeesta, jonka voi ladata, kun olet kirjautuneena ERA:aan. Tässä on mainittu kaksi usein kysyttyä kysymystä:

Palvelutapahtuman mitätöinti

 • "Mitätöi"-painike (kts. kuva alla) avaa ikkunan palvelutapahtuman mitätöinnille. Ikkunassa tulee antaa mitätöinnin syy.
 • Vain tyhjän palvelutapahtuman voi mitätöidä. Jos palvelutapahtumassa on merkintöjä, pyytää järjestelmä vahvistuksen myös niiden mitätöimiseksi.
 • Mitätöinti on tarkoitettu vain virheellisten palvelutapahtumien varalle, esimerkiksi jos palvelutapahtuma on luotu väärälle potilaalle.
 • Palvelutapahtumaa ei voi siirtää potilaalta toiselle.

Palvelutapahtuman-muokkaus1.jpg

Palvelutapahtuman merkinnän muokkaus

 • Muokkaus-toiminto löytyy vain ERA-käyttöliittymässä.
 • Jos olet vienyt merkinnän Ajas-integraation kautta Kantaan, sen muokkaus on mahdollista vain ERA:n kautta.
 • Paina "Muokkaa" (kts. kuva yllä)

Palvelutapahtuman-muokkaus2.jpg

Palvelutapahtuman merkintää voi muokata kaikissa niissä kentissä, joissa lukee "Muokkaa" tai "Vaihda". Jos olet tehnyt muokkauksia, muista lopuksi painaa "Lähetä", jotta muokattu versio tallentuu myös Kantaan.

Ostopalvelut

Asiakkailla, jotka ovat tilanneet kauttamme Kanta eArkiston, on mahdollisuus lisätä tilaukseen ostopalvelutoiminnot palvelun tuottajana.

Ostopalveluiden tuottamiseksi järjestäjän ja tuottajan välillä on oltava ostopalvelusopimus. Palveluntuottajan oikeus palvelun järjestäjän potilasasiakirjoihin ja oikeus tallentaa syntyneet asiakirjat määritetään palveluntuottajakohtaisella ostopalvelun valtuutuksella, jonka palvelun järjestäjä arkistoi Kantaan.

Jos haluat käyttää ostopalvelutoimintoja palvelun tuottajan roolissa, ota yhteyttä: asiakaspalvelu (at) ajas.fi. Ostopalvelutoimintoja voi käyttää toistaiseksi vain ERA-käyttöliittymän kautta. Katso ohjeet ja tarkemmat määrittelyt myös ERA Palvelun käyttöohjeesta, jonka voit ladata, kun olet kirjautuneena ERA-käyttöliittymään.

 • Ostopalveluiden järjestäjä on palvelujen antaja, esimerkiksi kunta, joka on lain tai muun velvoitteen johdosta vastuussa palvelun järjestämisestä joko toteuttamalla sen itse tai hankkimalla sen joltakin toiselta palvelujen antajalta. Järjestäjä on rekisterinpitäjä kaikille järjestämänsä palvelun asiakirjoille.
 • Ostopalvelun tuottaja on palvelujen antaja, esimerkiksi lääkäriasema tai terapeutti, joka toteuttaa varsinaisen potilaaseen kohdistuvan hoidollisen tai muun palvelun.

Ostopalveluiden tuottaminen - valtuutuksien hakeminen
Ostopalveluiden valtuuksia käsitellään niiden tuottajana "Ostopalvelun valtuutukset" -välilehdellä. Organisaatio-asiakkailla tämä löytyy "Organisaatio"-välilehdellä. Valtuutuksella tuottaja voi saada käyttöönsä järjestäjän rekisterissä olevat, palvelun toteuttamisen kannalta tarpeelliset potilasasiakirjat suostumuksesta ja kielloista riippumatta.

Potilastietomerkintöjen kirjaaminen ostopalveluna

Osva-tuottaja1.jpg

Mikäli potilasta hoidetaan ostopalveluna, tulee tämä ilmaista ERAssa potilaan tietojen avauksen yhteydessä.

 • Rastita kohta "Toteuta hoito ostopalveluna" ja paina "Avaa".

Osva-tuottaja2.jpg

Valitse haluttu valtuutus ja paina "Avaa". Tässä esimerkissä palvelun tuottajalle on tehty 2 valtuutusta:
1) Potilaskohtainen ostopalvelu, joka on tehty kyseisen potilaan hoidon tuottamista varten.
2) Rekisteritasoinen ostopalvelu, jonka laajuuden järjestäjä on määritellyt palvelun tuottajalle.

Tämän jälkeen avataan valtuutuksen mukainen palvelutapahtuma ja potilaan hoitoon liittyvät merkinnät kirjataan normaalisti.

Osva-tuottaja3.jpg

 • Palvelutapahtuman "Hoitovastuullinen yksikkö" on Ostopalveluiden järjestäjä.
 • Palvelutapahtuman merkinnän tekijä on Ostopalveluiden tuottaja.


Osva-tuottaja4.jpg

Potilasmerkinnät tallentuvat Ostopalveluiden järjestäjän rekisteriin. Arkiston haussa oma merkintä löytyy hakemalla "Ostopalvelun järjestäjän rekisteristä".

Toisen puolesta kirjaaminen ostopalveluna

Osva-toisen-puolesta.jpg

Jos hoito kirjataan tapahtuvaksi ostopalveluna, ja kirjaus tehdään toisen puolesta, rastitettava ostopalvelu -kohta tulee näkyviin vasta, kun henkilö, jonka puolesta kirjataan on asetettu (oikeudet tarkistettu).

 • Aloita kirjoittamaan toisen henkilön sukunimeä. Järjestelmä ehdottaa käyttäjää, joka valitaan. Sen jälkeen näkyy rastitettava kohta.
 • Muuten etenee hyväksyntineen Toisen puolesta kirjaaminen -ohjeen mukaan.