Login Logout
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Fysioterapian toimialaversio

Fysioterapian toimialaversioon on lisätty uusia ominaisuuksia. Näitä voidaan käyttää esimerkiksi:

 • Lähetteiden tekemiseen, lähetteiden liittämiseen käyntiin ja tulostettavissa Kela-lomakkeissa.
 • Kelan suorakorvauksen vähentämiseen laskussa.

Tärkeää huomata:

 • Kela-lomakkeet ovat muokattavia PDF-lomakkeita. Niiden käyttö edellyttää virallisen Adobe Acrobat Reader DC -ohjelman asennusta tietokoneelle. https://get.adobe.com/fi/reader/
 • Lomakkeiden käyttö edellyttää toistaiseksi, että Ajas Touchin tiedostopalvelu on otettu käyttöön kohdassa: "Tiedostot" ->" Ota tiedostopalvelu käyttöön". Itse palvelua ei tarvitse käyttää, mutta se on kytkettävä päälle käyttöönottopainikkeesta.
 • Kanta-merkintöjen tekeminen edellyttää, että käyttäjällä on voimassaoleva Kanta-toimitussopimus kanssamme ja että käyttöönottokoe on suoritettu. Merkintöjen tekemisen ohjeet löytyvät täältä: Kanta potilastiedon arkisto
 • Fysioterapeutin toimialaversiossa on useita toimintoja, jotka vaativat selaimen ponnahdusikkunoiden sallimisen. Tämä asetus on hyvä muuttaa selaimessa heti käytön alussa.

Toimenpiteet

Kelan suorakorvausmenettelyssä hyväksyttäviä toimenpidekoodeja voidaan käyttää esimerkiksi SV 3 FS -lomakkeen tulostuksessa.

Lisää toimenpiteitä

Toimenpiteet-fysioterapia.jpg

Avaa "Toimenpiteet" -sivu päävalikosta kohdasta "Muut" -> "Toimenpiteet"
1) Valitse toimialaksi "Fysioterapia" ja klikkaa "Tuo toimenpiteitä".
2) Toimenpiteitä voi lisätä myös manuaalisesti. Aloita lisääminen klikkaamalla "Lisää toimenpide" -painiketta.
3) Korvauksen määrä tulostuu sarakkeeseen "Korvaus".
4) Avaa toimenpiteen muokkausta varten.

Toimenpide-muokkaus-fysioterapia.jpg

1) "Kela lomake" -valinta on oletuksena SV 132.

 • SV 132 -lomakeella voi tehdä Kela-tilityksen annetuista suorakorvauksista. Valinta tarkoittaa, että tätä toimenpidekoodia käyttävät korvaukset tulostuvat SV 132 -lomakkeelle.
 • Järjestelmä tarjoaa valittavaksi tulostuksen myös KU 206 lomakkeelle.Liitä toimenpide palveluun

Jotta toimenpidettä voidaan käyttää Palvelujen yhteydessä, toimenpide ja palvelu on liitettävä toisiinsa.

Liita-toimenpide-palveluun-fysio.jpg

 • Avaa "Palvelut" -sivu kohdasta "Ylläpito" -> "Palvelut".
 • Lisää palvelut järjestelmään tavalliseen tapaan. Katso lisää ohjeesta: Palvelun lisääminen
 • Normaalitoimintojen lisäksi:

1) Palvelu ja toimenpide liitetään toisiinsa. Tässä esimerkissä palvelu: "Fysioterapia 45 min" liitetään...
2) ...toimenpiteeseen 300B "Yksil.terap.harj. siihen liitt. hieronta ja fys.hoito, enint. 45 min". Järjestelmässä olevat toimenpiteet löytyvät Toimenpide-otsikon kentässä olevan nuolen alta.

Kun liitos on tehty, aina kun asiakas varaa palvelun "Fysioterapia 45 min" ja varauksesta luodaan käynti, myös Kelan toimenpidekoodit korvauksineen voi tulostaa. Lisäedellytyksenä on, että asiakkaalla on voimassaoleva lähete, ja kyseiselle toimenpiteelle on vielä käyttökertoja jäljellä.

Lääkärit

Järjestelmään voi lisätä Lääkäreitä, joiden tietoja käytetään lähetteen tekemisessä.

Lisaa-laakari.jpg

 • Lääkäri lisätään kohdassa: "Muut" -> "Lääkärit" -> "Lisää lääkäri" -painike.
 • Lomakkeelle kirjoitetaan lääkärin: Nimi, SV-numero ja Puhelinnumero.

Lähetteet

Asiakkaalla oleva lääkärin lähete lisätään järjestelmässä asiakaskortille.

Lahetteet.jpg

1) Valitse "Potilaskertomus" -linkin alta välilehti "Lähetteet".
2) Asiakkaan aikaisemmat lähetteet, jos niitä on, näkyvät tässä.
3) Aloita lähetteen tekeminen klikkaamalla "Lisää lähete".


Lahete-valmis.jpg

1) Lähetteen päivämäärä.
2) Lähetteen antanut lääkäri. Pudotusvalikossa näkyvät ne lääkärit, jotka on lisätty "Lääkärit" -sivulle.
3) Lähetteelle lisättävä toimenpide. Pudotusvalikossa näkyvät ne toimenpiteet, jotka on lisätty "Toimenpiteet" -sivulle.
4) Toimenpiteiden lukumäärä.
5) Rastita "Salli lyhyemmät", jos lähetettä voi käyttää myös lyhyempään palveluun kuin määrätty.
6) Paina "Lisää toimenpide".
7) Kun "Lisää toimenpide" -painiketta on painettu, lähete tulee näkyviin tässä.
8) Jos lääkäri on merkinnyt lähetteelle diagnoosikoodin, sen voi lisätä lähetteelle tässä. Aloita kirjoittamalla hakukenttään vähintäin 3 merkkiä taudin nimestä tai koodista.
9) Klikkaa "Hae ICD-10 koodia" -painiketta.
10) Valitse oikea koodi pudotusvalikon listasta.
11) Klikkaa "Lisää diagnoosi" -painiketta.
12) Lääkärin diagnoosi on nyt lisätty lähetteelle.
13) Klikkaa lopuksi "Tallenna".

Käynnit


Käyntipäivien tulostaminen SV 3 FS -lomakkelle edellyttää, että lähetteen toimenpide on liitetty käyntiin.

Lahete-kaynnissa.jpg

1) Asiakkaalle tehdään käynti, jossa on palvelu "Fysioterapia 45 min". Tämän palvelun liitimme aikaisemmin toimenpiteeseen 300B "Yksil.terap.harj. siihen liitt. hieronta ja fys.hoito, enint. 45 min".
2) Kun asiakkaalla on lähete kyseiselle toimenpiteelle, ja siitä on käyttökertoja vielä jäljellä, lähete näkyy tässä. Jos asiakkaalla on useampia lähetteitä, valitse oikea lähete nuolen alta.

Kun oikea lähete on valittu, tallenna käynti normaalisti.

Suorakorvaus käyntilomakkeella

Huom: Seuraava ohje koskee käyntejä, jotka on luotu 28.8.2018 päivityksen jälkeen.

Lahete-kaynnissa-korvaus.jpg
1) Kun käyntilomake tallennetaan, toimenpidettä vastaava Kelan suorakorvaus tulee näkyviin käynnissä. Jos suorakorvausta ei haluta käyttää, tapahtumarivin voi poistaa "Poista" -napista. Jos tapahtumarivi on poistettu, se ei tulostu lomakkeelle uudelleen, vaikka lomake tallennettaisiin uudelleen.
2) Asiakkaalle jäävä maksettava osuus.

 • SV 132-lomakkeelle tulostuu oikeat maksu- tai eräpäivät vasta, kun käynti on maksettu tai laskutettu.

Potilaskertomus

Potilaskertomuksen käyttö yleisesti on opastettu kohdassa Asiakaskortin lisätoiminnot - Potilaskertomus.

Potilastietojen-kirjaus-fysioterapeutti.jpg

 • Fysioterapianimikkeistön RF-luokitukset voi lisätä "Potilaskertomus" -lomakkeella, jonka merkinnät voi tallentaa suoraan Kantaan (vaatii Kanta-yhteyden).
 • Lisätietoja Kanta-kirjausten tekemisestä ohjeessa: Kanta potilastiedon arkisto
 • RF-koodin voi lisätä mihin tahansa, oman potilaskertomuspohjan kenttään.

1) Aloita kirjoittamalla 3 merkkiä luokituksen nimestä tai koodista, ja klikkaa klikkaa "Hae koodia".
2) Valitse pudotusvalikosta oikea koodi.
3) Klikkaa "+ Lisää valittu koodi" -painiketta halutun kentän kohdalla.
4) Koodi tallentuu tekstimuodossa valittuun kenttään.


Yksilöintitunnus

Yksilointitunnus-fysio.jpg

 • Kela-lomakkeille voidaan tulostaa Fysioterapeutin rekisteröintinumero.
 • Tiedot syötetään järjestelmässä omaan Käyttäjäprofiiliin, kohtaan Käyttäytyminen (kenttä 1).
 • Lisätietoja käyttäjäprofiilista ohjeessa: KäyttäjäprofiilitLomakkeiden tulostus

 • Fysioterapian Kela-lomakkeita voi järjestelmässä tulostaa Asiakas -lomakkeelta.
 • SV 3 FS -lomake tulostetaan asiakaskortin Potilaskertomus -linkin alla olevasta "Lähetteet" -listasta, koska sen sisältö liittyy suoraan tiettyyn lähetteeseen.

SV 3 FS -lomakkeen tulostus


Lahetteet-uusi.jpg

1) Lähetteeseen kuuluvat toimenpiteet ja niiden kokonaismäärä. Määrä tarkoittaa alkuperäistä kokonaismäärää.
2) Lähetteen voi avata "Näytä" -painikkeesta. Avatussa lähetteessä näkyy myös jäljellä olevat käyttökerrat.
3) Tulosta lomake painamalla tästä napista.

Huom:

 • Selaimen ponnahdusikkunat täytyy olla sallittu, jotta lomakkeen voi tulostaa.
 • Lomake tulostuu PDF:nä ja se on avattava Adoben Acrobat Reader DC -ohjelmalla, jos sitä halutaan muokata.

SV 3 FS -lomakkeen yläosan tiedot

SV3FS-ylaosa.jpg

1) Potilaan nimi ja Henkilötunnus tulostuvat asiakaskortilta. Katso myös ohje Asiakaskortin lisätoiminnot.
2) Kaikki tämän rivin tiedot tulevat lähetteestä.
3) Käyntirivit tulevat Käynneistä ja siihen tulostuu: Käynnin päivämäärä, Käyntiin liitetyn toimenpiteen koodi, Käynnissä olevan palvelun nimi, Palvelun hinta ja Toimenpiteessä oleva Kela-korvauksen määrä.


SV 3 FS -lomakkeen alaosan tiedot

SV3FS-alaosa.jpg

1) Omavastuuosuus on Kustannukset yhteensä miinus Korvaukset yhteensä.
2) Fysioterapeutin nimi on Ajas Touchiin kirjautuneen työntekijän nimi.
3) Rekisteröintinumero tulostuu, jos työntekijän käyttäjäprofiilissa kohta "Yksilöintitunnus" on täytetty.
4) Palveluntuottajan nimi kohtaan tulostuu Ajas-tilauksessa oleva yrityksen nimi.
5) Puhelinnumeroksi tulostuu kirjautuneen työntekijän työntekijäkortille merkitty puhelinnumero.
6) Paikka tulostuu Ajas-tilauksessa olevan yrityksen paikkakunnasta.
7) Aika on tulostushetken päivämäärä.
8) Nimen selvennys on kirjautuneen työntekijän nimi.

SV 132 -lomakkeen tulostus

Kelan suorakorvaushakemuslomakkeen SV 132 -ohjeet löytyvät täältä. Kela-suorakorvaukset


Muut lomakkeet

 • Avaa asiakaskortin alareunassa oleva "Toiminnot" -painike ja klikkaa "Tulosta lomakkeita".
 • Tällä hetkellä fysioterapian toimialaversiossa on mukana myös lomake: SV 127.


Lomakkeiden tulostus.jpg


Ajas Sync

Ajas Sync on asiakasohjelma, jonka avulla "Tulosta lomakkeita" -sivulla olevia PDF-lomakkeita voi:

 • Muokata ilman, että lomake täytyy ensin tallentaa tietoneelle
 • Tallentaa suoraan asiakaskortille


Ajas Syncin käyttö edellyttää, että:


Tiedostojen synkronointi.jpg
Käytön aloittaminen
1) Lataa Ajas Sync -asiakasohjelma. Voit ladata joko:

 • Itsenäisen ohjelman, joka toimii kevyesti Quick support -tyyppisenä ohjelmana.
 • Asennettavan ohjelman. Tämän asennus vaatii järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet.

2) Portin numeron voi jättää olemaan 8001 eli tälle ei tarvitse tehdä mitään.
3) Klikkaa "Ajas Sync käytössä" liukukytkin olemaan "Kyllä". Samasta painikkeesta sen voi tarvittaessa ottaa pois päältä.

Käyttö

 • Tulosta lomake normaalilla tavalla. Lomake avautuu Adobe Acrobat Readerissä.
 • Jos haluat muokata lomaketta ennen tallentamista, tee se tässä vaiheessa.
 • Tallenna PDF käyttäen Acrobat Readerin tallennustoimintoja.
 • PDF tallentuu nyt Ajas Touchin Tiedostopalveluun, ja se löytyy myös asiakkaan asiakaskortilta.
 • Asiakaskortille liitettyä lomaketta ei toistaiseksi enää pysty muokkaamaan Ajas Syncin avulla.

Ajas sync.jpg

Ajas Sync asennettuna Itsenäisen ohjelman avulla.

 • Oikea-klikkaamalla ikonia löytyy lisäasetuksia. Jos esimerkiksi "Start with Windows" on rastitettuna, Ajas Sync käynnistyy samalla, kun tietokone avataan.
 • Huom: Ajas Syncin käyttö muutta Acrobat Readerin käyttäytymistä myös muussa käytössä. Acrobat Readerissä oleva pikatoiminto "Tallenna tiedosto" ei enää kysy mihin kansioon tiedosto halutaan tallentaa vaan toiminto tallentaa muokatun dokumentin automaattisesti entiseen sijaintiin ja edellisen version päälle.
 • Jos haluat edelleen valita kansion, voit joko käyttää pidempää tallennustapaa: "Tiedosto" -> "Tallenna nimellä" tai palauttaa Acrobat Readerin oletusasetukset kyseisen istunnon ajaksi. Nämä löytyvät Ajas Sync ikonin alta: "Set default settings for Acrobat Reader".

AR.jpg